Інформація про новину
  • Переглядів: 380
  • Дата: 3-08-2021, 16:07
3-08-2021, 16:07

79. Механічний рух населення. Види та причини міграцій

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  78. Статево-віковий склад населення. Тр...
Наступна сторінка:   80. Регіональні відмінності демографіч...

ПРИГАДАЙТЕ

Що називають міграцією?

Які причини переміщень людей територією рідної країни та за її межі?

Механічний рух населення й види міграцій. Механічний рух

населення - це переміщення (міграції) людей по території, зумовлене зміною постійного місця проживання.

Міграції можуть різнитися за багатьма ознаками: так, за напрямком потоків бувають зовнішні й внутрішні міграції; за тривалістю - постійні, тимчасові, сезонні, маятникові; за формою організації - організовані (керовані) і неорганізовані, добровільні й примусові, легальні та нелегальні.

Зовнішня міграція, або міжнародна міграція, - це виїзд населення за межі країни проживання або прибуття до неї населення з інших країн. У зовнішній міграції розрізняють еміграцію та імміграцію. Еміграція (від лат. emigre - виселяюсь) - виїзд громадян своєї країни в іншу країну на тривале або постійне місце проживання. Імміграція (від лат. immigro - заселяюсь) означає, навпаки, приїзд іноземців до країни на тривале або постійне місце проживання. Відповідно серед мігрантів (осіб, які здійснюють міграцію) розрізняють емігрантів (осіб, які переселилися за межі країни) та іммігрантів (осіб, які переселилися в країну).

Важливою є різниця між кількістю осіб, які прибули на будь-яку територію, і кількістю осіб, які вибули звідти, за один і той самий проміжок часу. Ця різниця, що може бути додатною або від’ємною, безпосередньо впливає на кількість, а також склад населення території.

Кожен сьомий мігрант у світі молодший від 20 років. Троє із чотирьох - працездатного віку (20-64 роки). Отже, еміграція зменшує пропозицію на ринку праці, даючи шанс на отримання бажаної роботи тим, хто залишається. Однак за умов еміграції висококваліфікованих кадрів спостерігається сповільнення науково-технічного розвитку країни.

Внутрішня міграція - це переміщення мешканців країни, пов’язане зі зміною місця проживання в межах цієї країни. Вона позначається тільки на кількості жителів у різних регіонах.

Причини міграцій. Люди пересуваються з різних причин, зокрема, з метою працевлаштування, отримання освіти та за сімейними обставинами. Усе

більше людей залишають свої оселі через насильство, переслідування, поневіряння або стихійні лиха - виверження вулканів, землетруси, повені, урагани тощо.

Залежно від причини, розрізняють трудові (економічні) міграції - переміщення з метою працевлаштування, освоєння нових земель тощо. Такі міграції - це завжди рух від країни (регіону, поселення) з нижчою якістю життя туди, де якість життя вища. Політичні міграції - це зазвичай наслідки розв’язання війни, дискримінації або утисків певних соціальних, релігійних груп населення, а також зміни державних кордонів.

У світі продовжує зростати вимушене переселення внаслідок воєн та інших подібних обставин. Воєнні конфлікти та політична нестабільність зумовили одну із характерних тенденцій розвитку сучасної міжнародної міграції - потоки нелегальної імміграції. За оцінками ООН, щорічно від 2,5 до 4 млн осіб перетинають міждержавні кордони нелегально.

Чисельність і напрямки міграції. Кількість міжнародних мігрантів зростає. У 2000 р. їх було 150 млн, у 2005 р. - 192 млн, а у 2019 р. їхня чисельність уже складала 272 млн.

Серед регіонів світу за кількістю міжнародних мігрантів лідером є Азія -тут їх 83 млн. Не набагато менше мігрантів у Європі - понад 83 млн. Більш як 70 млн мігрантів в Америці, з них 83 % припадає на Північну Америку. Ще понад 26,5 млн мігрантів зареєстровано в Африці. Близько 9 млн мігрантів в Океанії.

Майже половина всіх мігрантів на планеті мешкають лише в десяти країнах. Більше ніж 50,5 млн - у США (19 % від їхньої загальної кількості), по 13 млн -у Німеччині й Саудівській Аравії, 12 млн у Росії, 10 млн - у Великій Британії, 9 млн - в ОАЕ, по 8 млн - у Франції, Канаді й Австралії, 6 млн - в Італії.

Основні потоки міжнародної міграції направлені з країн, що розвиваються, в економічно розвинуті країни здебільшого Європи, Північної Америки (США і Канада) та Азії (мал. 102). Основними регіонами, з яких прибувають мігранти, є країни Європи, Латинської Америки, Азії, а також Африки. Найбільшим постачальником робочої сили є Мексика, що зумовлено її близькістю до США. Серед інших лідерів еміграції є також Росія, Індія та Китай. Україна посідає п’яту сходинку світового рейтингу.

Масштаби внутрішньої міграції ще більші. Нині у світі налічують близько 740 млн внутрішніх мігрантів. Можна виокремити два основні типи внутрішньої міграції. Перший - це переміщення населення із сільської місцевості в міста. Другий - освоєння нових земель. Перший тип характерний для переважної більшості країн світу, другий - для великих за територією країн (Китай, Бразилія, Австралія).

Україна тривалий період була країною еміграції. Завдяки певному поліпшенню економічної ситуації у 2016-2018 рр. обсяги зовнішньої міграції українців стабілізувалися, проте залишаються значними.

За різними оцінками, за кордоном нині перебуває від 1 до 5 млн трудових мігрантів. Переважна більшість мігрантів з України місцем в’їзду обрали Європу. Серед країн, де наші співвітчизники знайшли собі роботу, - Польща (15-20 %), Чехія (10-12 %), Італія (близько 10 %), Португалія (5-8 %). Характерним є те, що з країни виїздить працездатна частина населення.

Трудові мігранти - майже виключно особи віком 20-49 років. Частіше до

роботи за кордоном залучається сільське населення. Абсолютна більшість, як мінімум

українських трудових мігрантів, працює за кордоном нелегально.

ДЛЯ допитливих

Завдяки закордонним заробіткам покращується якість життя сімей мігрантів. Так, у 2018 р. суми приватних переказів сягнули 11,1 млрд дол. США. Із Польщі в Україну надходить близько 33 % усіх переказів (3,6 млрд дол. США). Майже вдвічі зросли в порівнянні з попередніми роками обсяги переказів із Чехії (близько 8 % усіх переказів, або 846 млн дол. США).

З 2014 р. найактуальнішою для України проблемою стало стрімке зростання внутрішньої міграції, унаслідок вимушених переміщень. Загальна кількість внутрішніх мігрантів, переважно з Криму та східної частини країни, складає близько 1,5 млн осіб. Більшість із них осіли в Донецькій та Луганській областях і м. Києві та Київській області. Численними є внутрішні мігранти також у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях (див. QR-код).

Для внутрішньої міграції також характерне регулярне переміщення людей з одного населеного пункту в інший без зміни місця проживання. Тисячі жителів України переміщуються двічі впродовж дня - на роботу й з роботи чи на навчання та назад. Це так звана маятникова міграція. Так, наприклад, приблизно 0,5 млн працівників Київської області щодня прямує на роботу до столиці. Активною маятникова міграція є також і навколо інших великих міст. Крім маятникових, існують ще й сезонні міграції, пов’язані із сезонністю роботи (збирання врожаю, літнє будівництво та ін.).

З огляду на значні масштаби міграції кожна держава формує власну міграційну політику - систему заходів, спрямованих на регулювання потоків мігрантів, а також на захист та дотримання прав людини.

У міграційній політиці багатьох країн світу спостерігаються значні зміни. Країни, що раніше були зацікавлені в імміграції, джерелі дешевої робочої сили, зіткнулися з новими для них проблемами - загостренням соціальних і міжетнічних суперечностей. Як наслідок, такі країни тепер змінюють свою міграційну політику на більш жорстку. Так, уживають рішучих заходів щодо протидії нелегальній міграції, пріоритет надається імміграції висококваліфікованих осіб. В Україні міграційною політикою займається спеціальний орган виконавчої влади - Державна міграційна служба.

ПІДСУМУЄМО!

Механічний рух населення - це переміщення (міграція) людей по території, зумовлене зміною постійного місця проживання.

Зовнішня міграція (міжнародна міграція) - це виїзд населення за межі країни проживання або прибуття до неї населення з інших країн.

Внутрішня міграція - це переміщення мешканців країни, пов’язане зі зміною місця проживання в межах цієї країни.

В Україні внутрішні міграційні потоки переважають над міжнародними.

Міграційна політика - система заходів, спрямованих на регулювання потоків мігрантів, а також на захист і дотримання прав людини.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Механічний рух населення, міграція, еміграція, імміграція, трудова міграція, вимушена міграція, маятникова міграція.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Чим різняться між собою маятникова й сезонна міграції?

2. Чи зрозуміли? Поясніть причини зменшення чисельності населення в Україні.

3. Чи можете застосувати? Використавши текст параграфа й додаткові джерела інформації, виявіть переваги та недоліки міжнародної трудової міграції для країн, які приймають мігрантів, і тих країн, з яких виїжджає населення в пошуках роботи.

4. Чи можете проаналізувати? Порівняйте причини міграції у світі та в Україні.

5. Чи можете оцінити? Оцініть важливість знань про міграційні потоки для соціально-економічного розвитку України та країн світу.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  78. Статево-віковий склад населення. Тр...
Наступна сторінка:   80. Регіональні відмінності демографіч...^