Інформація про новину
  • Переглядів: 338
  • Дата: 3-08-2021, 16:08
3-08-2021, 16:08

80. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  79. Механічний рух населення. Види та пр...
Наступна сторінка:   81. Густота розселення населення у світ...

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке природний приріст населення? Адміністративні області України.

Регіональні відмінності демографічних процесів у світі. Демографічні процеси - безперервні зміни в ході природного й механічного руху населення, що відбуваються як по території, так і в часі.

Чисельність населення світу не є постійною величиною і з року в рік змінюється. Темпи його зростання не завжди були однаковими (див. QR-код).

Свого піку темпи приросту населення досягли в період 1965-1970 рр. Тоді після отримання політичної незалежності більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки отримали доступ до досягнень медицини, за рахунок чого рівень смертності в них зменшився у 2 рази. Як наслідок, кількість населення Землі зростала пересічно на 2,1 % на рік. Це явище стрімкого зростання чисельності населення земної кулі отримало назву «демографічного вибуху».

Проте вже в 1990-ті рр. почала простежуватися тенденція до зростання смертності, здебільшого в розвинутих країнах. Як наслідок, темпи глобального приросту населення сповільнилися майже вдвічі та складали менш як 1,1 % на рік у 2015-2020 рр. За прогнозами, темпи глобального приросту населення сповільнюватимуться до кінця поточного століття.

Більша частина майбутнього приросту населення світу припадатиме на Африку. Другий за величиною внесок у глобальне зростання населення здійснить Азія. Помітно менші прирости покажуть Північна Америка, Латинська Америка й країни Океанії. Європа в прирості населення світу не бере участі, оскільки тут він є нині від’ємним.

Очікується, що половина глобального приросту населення в період до 2050 р. припадатиме лише на дев’ять країн: Індію, Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго, Ефіопію, Танзанію, Індонезію, Єгипет і США.

Відрізняється за регіонами й процес старіння населення, що притаманний світові. Регіони, де частка населення у віці 65 років і старше, за прогнозами, збільшиться вдвічі між 2019 і 2050 р. - це Північна Африка та Західна Азія, Центральна та Південна Азія, Східна та Південно-Східна Азія, Латинська Америка й Карибський басейн. Так само до 2050 р. кожна четверта людина, яка проживає в Європі та Північній Америці, може бути віком 65 років і старше.

Регіональні відмінності демографічних процесів в Україні. Найгірші показники природного руху населення зареєстровано в індустріально розвинутих областях (див. Додаток 4 за QR-кодом). У 2019 р. найсумніша ситуація в Дніпропетровській області, де природний приріст свідчить про скорочення населення, оскільки становив -28,4 тис. осіб. Серед регіонів України, які найбільше втрачають населення, - Донецька область (-26,4 тис. осіб) і Харківська область (-25,5 тис.). Крім загальних для всієї країни причин зниження темпів природного приросту, негативну роль тут відіграли численні «брудні» підприємства. Найменших втрат населення зазнають Рівненська область (-1,8 тис.), Закарпатська область (-2,5 тис.) і Чернівецька область (-2,7 тис.).

Досить довго вищі темпи народжуваності зберігалися на Західній Україні. Проте останнім часом і там спостерігається стрімке падіння народжуваності. У центральних регіонах динаміка не краща, а часто, навпаки, значно гірша. Єдиним місцем, де кількість народжень майже не змінилася, є Київ, проте й тут їх не стало більше.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними сайту Державної служби статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua/

з’ясуйте поточний природний приріст населення України.

На чисельність населення, як ви знаєте, впливають також міграційні потоки. З 2005 р. еміграційні потоки почали поступатися імміграційним, і відтоді в країні спостерігається міграційний приріст. У 2019 р. він складав 21,5 тис. осіб.

Між регіонами України існують помітні відмінності в міграційних потоках. Так, через бойові дії на сході в Донецькій області спостерігається найбільший відтік мігрантів, унаслідок чого у 2014 р. чисельність населення області скоротилася більш як на 10,5 тис. осіб. Значним є скорочення населення внаслідок міграцій і в Луганській області, де кількість вибулих перевищила кількість прибулих (-8 тис. осіб). На третьому місці Херсонська область, у якій унаслідок міграції зрештою було втрачено 858 осіб.

Нині до несприятливих областей, де чисельність вибулих переважає прибулих, належить більшість регіонів України. Виняток становить передусім Київська область (+27,3 тис.) та м. Київ ( + 17,1 тис.), адже тут розташовані провідні навчальні заклади, куди прямує на навчання молодь, вищими є попит на робочу силу та заробітки. Міграційний приріст наявний також у таких регіонах, як Одеська, Харківська, Львівська, Полтавська, Чернівецька та Івано-Франківська області, (див. Додаток 5 за QR-кодом).

Останнім часом спостерігається переорієнтація міграційного потоку з раніше панівного східного напрямку на західний (ЄС), передовсім на Польщу.

Певні зміни відбуваються й у внутрішній міграції. Близько 70 % мігрантів є мешканцями західноукраїнських областей. Дві третини мігрантів - чоловіки, з яких більшість має середню освіту. Головні сфери зайнятості мігрантів за кордоном - будівництво (чоловіки) та домашнє господарство (жінки).

Демографічна політика. Зміна кількості населення та його складу створює так звані демографічні проблеми як в окремих країнах, так і загалом на Землі. Для розв’язання демографічних проблем держави розробляють власну демографічну політику - систему адміністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, що здійснюються державою з метою зміни показників розвитку населення та режиму його відтворення.

Демографічні проблеми є різні, а їхня суть залежить від конкретної країни -небажане скорочення або, навпаки, зростання кількості населення, висока смертність дітей або літніх людей, старіння населення тощо. Порушення відтворення населення, що загрожує існуванню самого населення, позначається терміном демографічна криза.

Одна з найважливіших демографічних проблем - це значне скорочення чисельності населення. Подібна ситуація склалася й у сучасній Україні, а також низці інших країн Європи. Для цих країн небезпечне не лише зменшення кількості громадян саме по собі, а й економічні наслідки цього процесу -брак робочої сили, а також старіння населення, що викликає зростання податкового навантаження на працездатних. Причин скорочення населення може бути кілька. Якщо в європейських країнах це передусім скорочення народжуваності, то подекуди до цього додається ще й висока смертність через хвороби, нещасні випадки, злочини проти особистості. Серед програм демографічної спрямованості в таких країнах значну роль відіграють державні допомоги сім’ям з дітьми, форми соціального захисту жінок, стимулювання їх до народження дітей.

Інша демографічна проблема - старіння населення та збереження його чисельності. Задля її розв’язання демографічну державну політику спрямовують на стимулювання здорового й активного життя та за рахунок цього забезпечення тривалішої економічної активності людей похилого віку. Прикладом такого підходу до розв’язання проблеми старіння населення є одна з «найстаріших» країн світу - Японія, у якій було ухвалено спеціальний закон, який регулює питання зайнятості й доходів з тим, щоб усі члени та членкині суспільства могли реалізувати себе й за бажання мали можливість працювати навіть у похилому віці.

Ще одна демографічна проблема - це різке зростання населення. Вона характерна для країн, що розвиваються, - Індії, країн Африки, Близького Сходу. У цьому випадку вже надлишок молодого населення створює різні проблеми. Виникає безробіття, брак природних ресурсів аж до голоду, і, як результат, політична нестабільність. Демографічна політика в таких країнах, навпаки, спрямована на стримування темпів зростання природного приросту. Тут діють різноманітні державні програми зменшення кількості дітей у сім’ях.

ПІДСУМУЄМО!

Приріст населення світу відбувається передусім завдяки Африці та Азії. Чисельність населення України, що помітно змінювалась в історичному часі, нині зменшується.

Темпи природного приросту населення відрізняються за регіонами України. Україна характеризується нині переважанням імміграційних (в’їзних) потоків над еміграційними (виїзними) потоками.

Демографічні проблеми - проблеми, пов’язані зі зміною кількості населення та його складу.

Для розв’язання демографічних проблем держави розробляють демографічну політику - систему спеціальних державних заходів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Демографічні процеси, демографічні проблеми, демографічна криза, демографічна політика.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Чи запам’ятали? Як змінювалася кількість населення України в історичному часі?

2. Чи зрозуміли? У чому полягає суть демографічної політики?

3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади демографічних проблем у різних областях України.

4. Чи можете проаналізувати? Чому в різних регіонах світу відрізняються зміни в чисельності населення?

5. Чи можете оцінити? Оцініть важливість розробки ефективної демографічної політики для України.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 

 
Попередня сторінка:  79. Механічний рух населення. Види та пр...
Наступна сторінка:   81. Густота розселення населення у світ...^