Інформація про новину
  • Переглядів: 478
  • Дата: 3-08-2021, 16:08
3-08-2021, 16:08

81. Густота розселення населення у світі та Україні

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  80. Регіональні відмінності демографіч...
Наступна сторінка:   82. Міські та сільські населені пункти. ...

Тема 2

Розселення населення

Людина - істота колективна, якій комфортно жити серед таких, як вона. До того ж разом легше вижити - видобувати їжу, боронитися від ворогів, протистояти силам природи тощо. Саме тому ще з давніх-давен люди почали об’єднувати свої житла в групові поселення.

Пройшли тисячоліття. Чисельність планети продовжує зростати, і тому розселення людей продовжується. Створені міста нерідко розростаються настільки, що поглинають сусідні дрібні поселення. І густота населення стала такою, що людські поселення подекуди нагадують мурашники. Проте, на відміну від лісових жителів-комах, люди далеко не завжди віддають перевагу пристосуванню до довкілля. І що більша густота населення, то гірша геоекологічна ситуація - стан природного середовища, ступені його відповідності природно-екологічним умовам існування живих організмів.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Де виникли перші цивілізації людства?

Чинники, що впливають на розселення населення на Землі.

Густота населення у світі. Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Адже не всі регіони на континентах мають сприятливі умови для життя та господарської діяльності людини. Найщільніше заселені прибережні території. У цілому лише на 7 % площі суходолу проживає 70 % населення світу. Близько 15 % площі суходолу не мають постійного населення. Це території, які характеризуються екстремальними природними умовами, - пустелі, ліси, високогір’я, Антарктида. На чисельність населення в окремих частинах світу вплинули й інші чинники - історичні, політичні, економічні, соціальні.

Головним показником розміщення людей на Землі або в тому чи іншому регіоні є густота населення - кількість людей, що постійно проживають на одному квадратному кілометрі території. Показник густоти населення розраховують діленням чисельності постійного населення на площу території. Зрозуміло, що за умов зростання чисельності населення та незмінності площі суходолу середня густота населення Землі постійно зростає (мал. 103). На початок 2020 р. вона становила майже 60 осіб/км2.

За окремими регіонами пересічна густота населення помітно відрізняється. До прикладу, в Азії, де проживає більша частина населення Землі, найвища густота - 149 осіб/км2. Однак і там вона сильно коливається. Особливо вирізняється в цьому регіоні густо заселена Південна Азія - 303 особи/км2. Натомість у Центральній Азії густота населення лише 19 осіб/км2.

В Африці, яка після Азії посідає друге місце, густота населення складає

45 осіб/км2. Цей показник формується в першу чергу завдяки Східній та Західній Африці, де завдяки кращим природним умовам густота населення перевищує пересічний для материка показник - 66-67 осіб/км2.

Малочисельна Європа також густо населена - 34 особи/км2. Однак це передусім завдяки Західній Європі, де цей показник - 181 особа/км2. Водночас у Східній Європі густота населення дорівнює тільки 16 осіб/км2.

Не набагато Європі поступаються Латинська Америка та Карибський басейн з показником 32 особи/км2. Ключову роль тут відіграє Карибський басейн, де густота населення становить 193 особи/км2.

Позаду інших регіонів за густотою населення Північна Америка (19,7 особи/ км2) і Океанія (5 осіб/км2).

Ще більше густота населення різниться за країнами світу. У так званих карликових країнах і територіях вона є найвищою. Особливо вирізняються європейське Монако (26 тис. осіб/км2) та азійське Макао (21,4 тис. осіб/км2). Виділяються також такі азійські країни й території, як Сінгапур і Гонконг, а в Європі Ватикан - 8, 7 і 2 тис. осіб/км2 відповідно.

Густота населення подекуди значно вища за середньосвітову й у значних за площею країнах. Так, наприклад, в Індії вона становить близько 460 осіб/км2, у Нігерії - 220 осіб/км2, у Великій Британії - 279 осіб/км2, у Китаї -153 особи/км2, у Франції - 119 осіб/км2. Водночас у деяких чималих за розмірами країнах густота населення, навпаки, помітно нижча за середньо-світову. До прикладу, у Бразилії вона становить 25 осіб/км2, в Алжирі -18 осіб/км2, у Саудівській Аравії - 16 осіб/км2, а в Монголії становить лише 2 особи/км2.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте карту атласу «Густота населення світу» та визначте основні чинники її відмінності в різних країнах.

Густота населення в Україні. Середня густота населення країни нині становить близько 75 осіб/км2. Однак розміщене воно нерівномірно.

Найвища густота характерна для Києва - близько 3,5тис. осіб/км2. Висока густота населення зафіксована у південно-східній частині країни, що є давнім промисловим регіоном України. Тут вирізняється Донецька область, де густота населення перевищує 155 осіб/км2.

Щільно заселені також і деякі західні регіони України, як-от Львівська та Чернівецька області, що склалося історично. Густота населення в цих областях перевищує 115 і 111 осіб/км2 відповідно. У Придніпров’ї вирізняються промислово розвинені Дніпропетровська й Запорізька області, де висока густота населення - 99 осіб/км2 і 62 особи/км2 відповідно.

Водночас Полісся та південь України через несприятливі природні умови (заболочені землі, низька родючість грунтів і лісистість на Поліссі, нестача вологи на півдні) є слабо заселеними. Так, на півночі, зокрема у Волинській області, густота населення - 51 особа/км2, а в Чернігівській вона взагалі сягає свого мінімуму в країні - 31 особа/км2. Дуже низький показник густоти населення також на півдні, у посушливих степових областях: Миколаївська область - 45 осіб/км2, Херсонська область - 36 осіб/км2.

Чинники розселення населення. На ранніх стадіях історії людства головним чинником розселення були природні умови, пізніше відчутну роль почали відігравати природні ресурси - земельні, мінеральні, водні тощо. З подальшим розвитком господарства зріс вплив соціально-економічних чинників розвитку суспільного життя, які створюють відповідні можливості використання природних умов і ресурсів.

Територія України має загалом сприятливі для розселення природні умови й багаті природні ресурси. Водночас для них характерна просторова неоднорідність. Найсприятливіші вони в Донецькій, найгірші - у Волинській області. При цьому за сумарною продуктивністю природних ресурсів різниця між крайніми показниками серед 24 областей і АР Крим становить 5,5 разів.

Ще більший контраст виникає, якщо порівнювати окремі види ресурсів за адміністративними районами. Так, показники продуктивності мінеральних ресурсів у Криворізькому районі Дніпропетровської області та Луцькому районі Волинської області відрізняються у 8 тис. разів! Саме інтенсивне освоєння надрових багатств у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях значною мірою зумовило тут високу густоту населення.

Отже, природні умови та ресурси мають суттєвий вплив на формування розселення. Проте нині визначальне місце щодо розміщення населення по території посідає виробництво. Вплив виробництва на розселення відбувається переважно через забезпечення підприємства (промислового, сільськогосподарського, транспортного тощо) робочою силою. А кількість і якість цієї робочої сили залежать від характеру виробництва та потужності підприємств.

Великий вплив на розвиток поселень, окрім виробництва, має наявність лікувально-оздоровчих й освітніх установ, торговельних закладів і закладів культури, об’єктів побутового значення тощо.

Жодний населений пункт не може існувати без зв’язків з іншими поселеннями. Розміщені на певній території і пов’язані між собою населені пункти, називають системою розселення. У системі розселення України є два основні типи поселень - міські та сільські.

ПІДСУМУЄМО!

Густота населення - кількість людей, що постійно проживають на 1 км2 території. Середня густота населення в Україні вища за середню густоту населення у світі. Населення розміщене дуже нерівномірно, у світі найбільш густо заселені прибережні території, в Україні - східні та західні області.

Особливості розселення населення по території України, як і скрізь у світі, визначаються комплексом природних і соціально-економічних чинників.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Розселення населення, густота населення, система розселення.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Як розраховують показник розміщення людей на Землі?

2. Чи зрозуміли? Як і чому змінюється густота населення певної території?

3. Чи можете застосувати? Поясніть неоднакову густоту населення в різних регіонах України.

4. Чи можете проаналізувати? Яким чином відоме в Азії прислів’я: «Від народження дітей і від дощу ще ніхто не розорився» може допомогти визначити причини найбільшої густоти населення в цьому регіоні?

5. Чи можете оцінити? Оцініть імовірність зростання в перспективі густоти населення у вашому регіоні.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  80. Регіональні відмінності демографіч...
Наступна сторінка:   82. Міські та сільські населені пункти. ...^