Інформація про новину
  • Переглядів: 274
  • Дата: 3-08-2021, 16:26
3-08-2021, 16:26

90. Релігійні вірування в Україні

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  89. Світові та національні релігії
Наступна сторінка:   91. Вплив релігій на культуру

ПРИГАДАЙТЕ

Які є світові релігії?

Які є прадавні вірування українців?

Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Україна - багатоконфесійна держава. Конфесія (лат. confessio - «визнання») - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання вірян, послідовників цього віросповідання. У країні офіційно діє понад 22 тис. релігійних організацій (громад), майже 80 конфесій, а також напрямків, течій. Відповідно, віряни в Україні можуть відвідувати різні храми - собор, костьол, синагогу, мечеть чи молитовний дім тощо.

15 грудня 2018 р. після об’єднавчого собору українських православних церков (Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви) була створена автокефальна помісна Православна церква України (ПЦУ). 6 січня 2019 р. вона отримала Томос (указ) про надання самостійності в управлінні (автокефалії) та початку процесу визнання іншими помісними автокефальними церквами.

ВАША ДУМКА

Деякі експерти вважають, що умови, визначені Константинопольським патріархатом у Томосі, є невигідними для Православної церкви України, потрібно відмовитися від Томосу й відновити Українську православну церкву Київського Патріархату. Інші дотримуються думки, що умов достатньо для розвитку незалежної української церкви й не можна відмовлятися від Томосу. Яка точка зору вам ближча?

Відповідно до спеціальних соціологічних опитувань 2020 р., в Україні зберігається переважання християн. Загалом їх налічується близько 35 млн. Причому більшість з них - православні, решта - протестанти та католики.

Католики в Україні представлені двома основними конфесіями -Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ), до якої себе відносять 8 % вірян, і Римо-католицькою церквою (РКЦ), що має менше одного відсотка (0,4 %) прихильників.

Протестанти та євангелічна церква в Україні становлять лише 0,7 % вірян. Але в більшості областей країни кількість громад протестантів становить до половини всіх церковних організацій. Ще 0,6 % припадає на послідовників інших релігій та конфесій.

Значна частина опитаних (близько 28 %) зазначали, що вважають себе православними, але не належать до якоїсь церкви. Майже 9 % не відносять себе до жодної з конфесій, а ще понад 5,5 % визначили себе як невіруючих.

Іслам є найбільшою нехристиянською релігією в Україні. Чисельність послідовників ісламу нині становить близько 1 млн. Наявність мусульман в Україні зумовлена насамперед етнічним складом її населення, до якого, зокрема, належать представники тюркських народів, які здебільшого сповідують іслам.

Буддизм в Україні існував з ХІХ-ХХ ст., після імміграції з країн з буд-дистським населенням, переважно Північного В’єтнаму та Північної Кореї. Вважається, що буддисти становлять 0,1 % від загальної кількості населення в Україні.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Ознайомтеся зі змістом статті 9 Європейської Конвенції з прав людини

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf

та статті 35 Конституції України. Поясніть, наскільки Основний закон України відповідає міжнародним нормам щодо гарантії забезпечення прав віруючих.

Окрім світових релігій в Україні є також представники інших віросповідань - юдеї, індуси тощо. Однак їхня чисельність незначна й складає менше одного відсотка вірян.

Окреме місце в Україні посідає так зване рідновірство (рідновір’я) - релігійний напрямок, що спирається на слов’янську міфологію і релігію.

У цілому поширення релігійних громад по території України неоднорідне. Більшість громад (34,5 %) розташовано в Західному регіоні України. У Центральному регіоні їхня кількість зменшується та складає 23 %. Ще менша кількість релігійних громад у Південному регіоні - 17 %. І лише 9 % громад розташовано в Східному регіоні.

Державно-релігійні відносини в Україні. Україна належить до світських держав, що закріплено в Основному законі країни. Згідно зі ст. 35 Конституції кожний має право на свободу світогляду та віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти особисто чи колективно релігійні культи та ритуальні обряди, проводити релігійну діяльність.

Здійснення права на свободу віросповідання може бути обмежено законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я та моральності населення чи захисту прав і свобод інших людей.

У жовтні 2020 р. у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України створено відділ у справах релігій, на який покладено відповідальність за розгляд на урядовому рівні всіх питань, пов’язаних з діяльністю наявних релігійних організацій держави.

ПІДСУМУЄМО!

Конфесія - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання вірян, послідовників цього віросповідання.

В Україні діє понад 22 тис. релігійних організацій майже 80 конфесій.

В Україні переважають християни.

Україна належить до світських держав.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Конфесія, Томос, автокефалія, Православна церква України, Українська греко-католицька церква, Протестантська церква, Євангелічна церква, Римо-католицька церква.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які є найпоширеніші релігійні конфесії в Україні?

2. Чи зрозуміли? Які суттєві зміни нещодавно відбулись у православних вірян?

3. Чи можете застосувати? Продемонструйте з використанням карти адміністративно-територіального устрою України неоднорідність розподілу церковних громад по території.

4. Чи можете проаналізувати? Проведіть невелике опитування у вашому класі щодо релігійних уподобань учнів й учениць.

5. Чи можете оцінити? Аргументуйте потребу регулювання діяльності релігійних організацій у такій світській державі, як Україна.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  89. Світові та національні релігії
Наступна сторінка:   91. Вплив релігій на культуру^