Інформація про новину
  • Переглядів: 448
  • Дата: 3-08-2021, 16:26
3-08-2021, 16:26

91. Вплив релігій на культуру

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  90. Релігійні вірування в Україні
Наступна сторінка:   92. Зайнятість населення. Трудові ресур...

ПРИГАДАЙТЕ

Приклади духовної культури. Приклади матеріальної культури.

Вплив релігій на світову культуру. Релігійний аспект має великий вплив на культуру - як духовну, так і матеріальну, що присутнє у вигляді певної системи в кожній значній релігії. Найвідоміші з них - це десять основних заповідей з Біблії - «не вбивай», «не кради», «не свідкуй неправдиво на свого ближнього», «шануй свого батька та матір свою» тощо. Деякі з них видозмінено й по суті використано вже як законодавчі норми, наприклад, у відповідних статтях Кримінального або Цивільного кодексу України.

Чимало етико-моральних настанов містить і мусульманство. Так, у Корані, зокрема, зазначено: допомагати іншим, бути правдивим, не грішити, пробачати іншим, не вбивати людей, не знущатися з інших, не лаяти їх, не обмовляти людей і не порушувати своєї клятви.

Цікаві моральні настанови пропонує і буддизм - лагідність, любов до всього живого, терпимість, співчуття, готовність до взаємодопомоги тощо.

Релігія вплинула величезним чином і на розвиток музики. Адже головним центром музичного професіоналізму аж до XVII ст. була церква. Релігійні сюжети послужили основою для створення багатьох творів світської музики (оперної, симфонічної).

Крім духовних, світові релігії вміщують й інші, матеріальні, пам’ятники: літературу, культові будівлі, живопис тощо.

Біблія, Коран, Веди - це релігійні письмові пам’ятники, що є досягненнями світової культури.

Біблія є найважливішим пам’ятником християнської літератури, створена в І тис. до н. е. Окремі її частини дописувалися поступово впродовж цілого тисячоліття, тому в них міститься величезний пізнавальний матеріал.

Коран - це історичний та літературний пам’ятник арабо-мусульманської і світової культури. Коран дозволяє простежити вплив древніх арабських та інших племен кінця VI - першої чверті VII ст. на розвиток культури інших народів.

Веди (дослівно з санскриту «священне знання») - найдревніша пам’ятка індійської релігійної літератури, що складалася впродовж багатьох віків (кінець II - початок І тис. до н. е.) у Стародавній Індії. Слово «Веда» означає, зокрема, «знати», «вінець знання», «вірогідні знання». Веди призначені для духовного розвитку людини.

Релігійна спадщина у вигляді культових споруд посідає особливе місце. Чимало храмів є свідченням минулих етапів розвитку світової культури.

В епоху середньовіччя величезне значення мали культові будівлі, церкви, абатства в Західній Європі, мечеті, мінарети - на мусульманському Сході.

Важливий етап в розвитку архітектури - архітектура Візантії, у столиці якої, Константинополі, з метою прославляння державного культу, яким стало християнство, створювалися грандіозні споруди: храми, палаци, укріплення. Зодчі Візантії вдосконалили мистецтво зведення куполів будівель, створивши самобутній архітектурний стиль.

У країнах феодального Ближнього Сходу, а також в Іспанії, що розташовувалася в зоні арабської експансії, склалися своєрідні типи споруд мусульманського культу - мечеті, мавзолеї, караван-сараї. Найцікавішим пам’ятником такої архітектури є Мавританська мечеть в Кордові (Іспанія).

Своєрідні архітектурні типи буддійських культових будівель були створені в Індії: ступа (сховище реліквій), печерні й надземні храми, монастирі, високі вежоподібні храми. У Китаї будівлями культового призначення також були вежоподібні пагоди, а також храми.

Світове значення мала також італійська культова архітектура. У епоху Раннього Відродження з’являється увінчаний куполом собор Санта-Марія-дель-Фйоре у Флоренції, величні палаци Ватикану, найбільша християнська церква у світі - собор Святого Петра в Римі.

Ще одним матеріальним представленням релігійної культури є іконопис: зображення Ісуса Христа, Богоматері та святих, яким приписується особливе значення.

Вплив релігій на становлення та розвиток національної культури України. Християнство дуже вплинуло на становлення української культури, зокрема духовної. Християнські цінності - слухняність, терпіння, воздаяння на тім світі - стали своєрідним відображенням запиту на святе, чисте життя, що виникає в людини.

Протягом багатьох століть, навіть тисячоліть, норми побуту й моралі, традиції культури - усе це формувалося під сильним впливом християнської церкви.

Музика в католицькому храмі та церковний хор у православних богослужіннях мали значний вплив на музичну культуру українців. Біблійні афоризми, образи, сюжети, короткі та ємні поняття («важкий хрест», «шлях на Голгофу», цар Ірод, зрадник Іуда й ін.) століттями формували систему оцінок, моральних понять.

Християнство сприяло появі на теренах нинішньої України храмової архітектури. Краще, що створило українське зодчество, - церковна архітектура, -було покликано прославляти велич Бога та церкви. Однією з найвідоміших архітектурних споруд став величний київський собор Святої Софії в Києві.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Найвидатніші монументальні храмові споруди на теренах України занесені до Світової спадщини ЮНЕСКО - Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки. До Списку ЮНЕСКО потрапляють лише об’єкти, які мають загальносвітове значення і є культурним надбанням усього людства.

За додатковими джерелами (інтернет) з’ясуйте, що це за об’єкти й де в Україні вони розташовані.

Релігійний туризм. Релігійний туризм пов’язаний з відвіданням святих місць і релігійних центрів. Щорічна кількість його учасників становить кілька сотень мільйонів. Але мета таких туристів може відрізнятися. Тому розрізняють два основні різновиди релігійного туризму.

Наймасовіший з них - це паломницький туризм, метою якого є поклоніння святиням, участь у релігійних церемоніях та молитва у святих місцях. Такими місцями можуть бути цілі міста, певні церкви або монастирі, а також джерела й річки, печери й гори тощо. Однак релігійні об’єкти в цих подорожах лише частина екскурсійних програм.

ПІДСУМУЄМО!

Релігія має великий вплив, як на духовну, так і матеріальну світову культуру.

В Україні найбільший вплив на культуру має християнство.

Релігійний туризм, що є наслідком впливу релігії на культурне життя людей, - це подорожі з метою відвідання святих місць та релігійних центрів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Біблія, Коран, Веди, ЮНЕСКО, релігійний туризм, паломник (прочанин).

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Назвіть найдавніші пам’ятки релігійної літератури світового значення.

2. Чи зрозуміли? Чим паломницький туризм відрізняється від релігійного пізнавального туризму?

3. Чи можете застосувати? Знайдіть і покажіть на карті місце розташування найвідоміших релігійних об’єктів України.

4. Чи можете проаналізувати? Проілюструйте на конкретних прикладах вплив релігії на культуру знайомих вам людей.

5. Чи можете оцінити? Визначте об’єкти, які, на вашу думку, могли б зацікавити учасників релігійного туризму. Обґрунтуйте свій вибір.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Релігійний склад населення України та світу

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 

 
Попередня сторінка:  90. Релігійні вірування в Україні
Наступна сторінка:   92. Зайнятість населення. Трудові ресур...^