Інформація про новину
  • Переглядів: 404
  • Дата: 3-08-2021, 16:29
3-08-2021, 16:29

94. Географічне положення та розміри адміністративного регіону

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  93. Сфери економічної діяльності. Пробл...
Наступна сторінка:   95. Адміністративно-територіальний ус...

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

Ви живете в європейській державі - Україні, але у своєму адміністративному регіоні, знання про який є важливими елементами системи географічних знань. Розуміння особливостей географічного положення вашого адміністративного регіону будуть корисними для вас не тільки в шкільні роки, а й у дорослому житті при здійсненні професійної діяльності. Велике значення для кожної людини має адміністративно-територіальний устрій місця проживання, від якого залежать господарська діяльність, отримання різноманітних послуг: освітніх, медичних, транспортних тощо. Аби відчути свою приналежність до вашої місцевості, до її цінностей, зверніть особливу увагу на історичні аспекти її формування й розвитку.

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке адміністративний регіон?

Фізико-географічне положення адміністративного регіону.

Вам відомо, що Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка й 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

Географічне положення адміністративного регіону слід розглядати, зважаючи на особливості як фізико-географічного, так й економіко-географічного положення. Лише за таких умов можна з’ясувати, як саме географічне положення впливає на розвиток господарства кожного з регіонів і чим визначається його господарська спеціалізація.

Перше уявлення про особливості географічного положення будь-якої області України чи АР Крим надає розташування території країни відносно сторін

горизонту й державних кордонів. Традиційно в межах України виділяють західні, східні, північні, південні та центральні області, що точно характеризує їхню територіальну приналежність.

Уявлення про особливості фізико-географічного положення надає розташування регіону в межах певної природної зони. Зауважимо, адміністративний регіон має чіткі кордони, які зазвичай не збігаються з природними межами. Тому деякі регіони розташовані повністю в одній природній зоні, інші «заходять» у різні природні зони, чому сприяє значна площа адміністративної одиниці (див. QR-код).

Ті області, що розташовані в різних природних зонах, мають різноманітніші природні умови. Утім, подібна різноманітність може бути пов’язана й з розташуванням регіону на стику двох природних країн. Прикладом є, зокрема, найменша за площею Чернівецька область. Її північна частина міститься в межах Східноєвропейської природної країни, а південна - у межах Українських Карпат. Так само поєднання рівнинних і гірських ландшафтів характерне для порівняно невеликої Івано-Франківської області.

Економіко-географічне положення адміністративного регіону. Водночас з особливостями фізико-географічного положення важливо визначити й особливості економіко-географічного положення області. Серед таких важливе економічне значення має вихід до морів і наявність водних транспортних шляхів. З огляду на це звертають на себе увагу переваги передусім південних областей. Вони мають безпосередній вихід до Чорного моря, а через нього - до Середземномор’я і далі у Світовий океан. Так само мають певні переваги й центрально-східні області, які через Дніпровську, Південно-Бузьку та Дністровську річкові системи першими серед багатьох інших забезпечують собі зв’язок із чорноморсько-середземноморським басейном. Зауважимо, що кілька областей забезпечені морськими портами на узбережжі Азовського моря.

Важливою особливістю економіко-географічного положення є оцінка сусідства регіонів України. Найбільш вигідним вважається сусідство з кількома регіонами, що сприяє встановленню економічних зв’язків, спільному використанню транспортних шляхів та інших господарських об’єктів.

З огляду на політико-географічне положення певні переваги щодо розвитку економіки можуть мати прикордонні області. На заході такі області налагоджують тісні контакти із зарубіжними сусідами, членами Європейського Союзу. На півночі та сході прикордонні області мають спільні кордони з Білоруссю та Росією.

ПІДСУМУЄМО!

Кожний адміністративно-територіальний регіон України має певні особливості географічного положення відносно сторін горизонту.

Фізико-географічне положення регіону визначається відносно природних об’єктів. Економіко-географічне положення регіону характеризується відносно морів, великих річок, озер, сусідів, транспортних шляхів.

Прикордонні регіони України межують з різними європейськими країнами. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Фізико-географічне положення регіону економіко-географічне положення регіону політико-географічне положення регіону

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? У якій частині України розташований ваш адміністративний регіон?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється економіко-географічне положення вашого регіону від фізико-географічного?

3. Чи можете застосувати? Позначте свій регіон на контурній карті й підпишіть сусідні області.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись даними таблиці (QR-код, с. 292) порівняйте площу вашого регіону із сусідніми регіонами.

5. Чи можете оцінити? Оцініть вигідність географічного положення вашого регіону.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  93. Сфери економічної діяльності. Пробл...
Наступна сторінка:   95. Адміністративно-територіальний ус...^