Інформація про новину
  • Переглядів: 531
  • Дата: 3-08-2021, 16:30
3-08-2021, 16:30

96. Особливості природних умов і ресурсів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  95. Адміністративно-територіальний ус...
Наступна сторінка:   97. Природокористування. Об’єкти приро...

Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування.

Об’єкти природно-заповідного фонду

Українські регіони вирізняються надзвичайною привабливістю та неповторністю своєї природи: безкраї рівнини й гірські вершини з безмежними краєвидами, густі ліси й просторі степи, бурхливі річки та спокійні озера. Рідна природа для кожної людини - джерело життя, мудрості та краси. Неповторна українська природа завжди надихала художників і письменників на творчість. «Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям, де вперше став ходить, і квіткою неначе в його теплі зростав, і усміхавсь квіткам!» - так закликав любити свій край В. Сосюра. У цій темі ви ще раз доторкнетеся до краси та скарбів природи свого регіону. З інтересом вивчайте й досліджуйте природні умови своєї території і дбайливо ставтеся до її багатств!

 

ПРИГАДАЙТЕ

Назвіть природні зони, у яких розташована територія України. Що таке природні ресурси?

Регіональні особливості природи. Великі розміри території України та її розташування в різних природних зонах зумовили помітні відмінності в природі між її регіонами, що значно впливає на життя та побут населення.

Більшість областей розташовано в межах рівнинного рельєфу. Винятком є лише Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська й Чернівецька області, частина яких зайнята Українськими Карпатами. А крайній південь зайнятий Кримськими горами. Ці особливості зумовлені пануванням у межах території країни великої тектонічної структури - Східноєвропейської платформи. У рельєфі їй відповідає Східноєвропейська рівнина. Натомість на південному заході й на крайньому півдні Кримського півострова розташовані молоді складчасті системи, що є частинами Альпійсько-Гімалайського поясу.

Усі міжрегіональні відмінності в рельєфі пояснюються місцевими особливостями тектонічної і геологічної будови. Серед таких важливі складові будови Східноєвропейської платформи - області щита й плити. У рельєфі їм відповідають височини та низовини, які складені неоднаковими гірськими породами. До того ж у межах території України поширені й інші структури - Донецька складчаста область, Скіфська платформа, з якими й пов’язані значні коливання висот.

Помітно різниться й клімат регіонів. Як ви пам’ятаєте, майже вся територія

України розташована в одному кліматичному поясі - помірному, але в різних кліматичних областях. Що далі на захід, то клімат регіонів м’якший - вологіший і зазвичай без різких стрибків температури впродовж року. Що східніше розташовані області, то більш континентальний клімат, за якого дуже морозні зими й спекотне літо є звичним явищем.

Відмінність між регіонами спостерігається й у розподілі внутрішніх вод. Це можна побачити на прикладі кількості річок, ставків і водосховищ (див. Додаток 7 за QR-кодом). Так, найбільше річок у західних вологіших областях: Закарпатська область має 9429 річок, Львівська - 8950, Івано-Франківська -8321. Найменше річок у Херсонській області (20). Найбільші за обсягом водосховища збудовані в областях з посушливим кліматом - у Миколаївській, Луганській та Одеській областях.

На території України існує багато різноманітних ландшафтів. Так, поліські лісові ландшафти переважають у північних областях. Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до західних відрогів Середньоруської височини й характеризується ландшафтами лісостепового типу. Вони охоплюють значну частину території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Полтавської областей, а також південні частини Рівненської, Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, північні частини Одеської та Кіровоградської областей, частково Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької і Харківської областей.

Зона степів охоплює повністю чи частково 9 областей і рівнинну частину АР Крим. У цих регіонах панують степові ландшафти, а також значні площі займають сільськогосподарські угіддя.

Слід також ураховувати, що життя й побут населення значною мірою ускладнюватимуть несприятливі природні процеси та явища, які можуть мати місце на території вашого регіону. Тому з’ясуйте, чи не є характерними для вашої області, наприклад, ерозійні процеси, тривалі посухи й пилові бурі, суховії, зливові дощі й катастрофічні паводки, заболочування та землетруси тощо.

ВАША ДУМКА

Негативні наслідки від повеней і паводків проявляються на 27 % території України, де проживає майже третина населення. У Прикарпатському регіоні катастрофічні паводки за останні 10 років завдали збитків на мільярди гривень. Чи можна, на вашу думку, зменшити наслідки таких природних явищ?

Регіональні особливості природних ресурсів. Безперечно, важ ливе значення мають не лише природні умови, а й природні ресурси, якими володіє область. Природні ресурси України значні й різноманітні, вони відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються та використовуються в господарській діяльності. Цьому сприяє значна територіальна концентрація виробництва й населення, вигідне економіко-географічне положення, унікальність багатьох природних ресурсів.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись даними таблиці (Додаток 7, QR-код), з’ясуйте, які ресурси переважають у вашому регіоні. Порівняйте забезпеченість ресурсами вашої області із сусідніми областями.

Кожен регіон України володіє мінеральними, земельними, водними, рекреаційними та іншими природними ресурсами. Проте їхня кількість, рівень освоєння та використання неоднакові. Зверніть увагу на те, що в таблиці всі природні ресурси в Україні прийняті рівними 100 %. Проте їхня частка за регіонами різна. Так, за мінерально-сировинними ресурсами перші три місця посідають Донецька, Дніпропетровська, Луганська області. За земельними ресурсами передують Вінницька, Полтавська, Одеська області. Рекреаційними ресурсами найбільше забезпечені АР Крим та Закарпатська області.

ПІДСУМУЄМО!

Кожний з регіонів України має свої особливості природних умов.

Регіони країни відрізняються за природно-ресурсним потенціалом.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природні умови регіону, природні ресурси регіону.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які ландшафти переважають у вашому регіоні?

2. Чи зрозуміли? За якими природними умовами насамперед відрізняється ваш регіон від інших регіонів України?

3. Чи можете застосувати? Користуючись тематичними географічними картами в атласі, напишіть творчу роботу (есе) про природні умови вашого адміністративного регіону.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись додатковими джерелами інформації, проаналізуйте наявність рекреаційних ресурсів у вашій області. Як вони використовуються на сучасному етапі? До якої групи рекреаційних територій ви б віднесли свій регіон?

5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив несприятливих природних процесів і явищ на життя й побут населення на території вашої області.

ДОСЛІДЖЕННЯ (екскурсії)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  95. Адміністративно-територіальний ус...
Наступна сторінка:   97. Природокористування. Об’єкти приро...^