Інформація про новину
  • Переглядів: 430
  • Дата: 3-08-2021, 16:31
3-08-2021, 16:31

98. Кількість і структура населення. Етнічний та релігійний склад

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  97. Природокористування. Об’єкти приро...
Наступна сторінка:   99. Особливості зайнятості населення

Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

«Людський капітал» - так називають населення будь-якої країни, її регіонів. Знання про демографічний, етнічний, релігійний склад населення, структуру його зайнятості в кожному регіоні України є важливим компонентом економіко-географічних знань сучасної людини. Починаючи вивчати цю тему, ви повинні пам’ятати, що для кращого розуміння процесів відтворення населення у вашому регіоні чи тенденцій, які відбуваються на ринку праці, слід звертатися до статистики. Статистичний метод чи не основний в засвоєнні навчального матеріалу цієї теми. Бажаємо вам успіхів при вивченні населення свого регіону.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Яка чисельність населення України?

Чим відрізняється етнічний і релігійний склад населення України?

Кількість і структура населення. Вам уже відомо, що населення розподіляється по території України нерівномірно. Історично склалося, що завжди більшими за чисельністю населення були східні індустріальні області, а меншими - західні. На сучасному етапі чисельність населення областей відрізняється несуттєво, хоча є лідери й аутсайдери.

Чисельність населення будь-якої області зумовлена передусім його природним рухом. З попередніх розділів вам уже відомо, що особливістю природного руху на 1 січня 2020 р. в усіх регіонах України є від’ємний природний приріст. Найгірша ситуація щодо природного скорочення населення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Луганській областях (див. Додаток 2 за QR-кодом).

На чисельність населення областей впливає і механічний рух.

Через міграції чисельність населення скорочується в більшості областей України. Найбільших втрат зазнали Донецька й Луганська області. Найбільший наплив мігрантів у Київській області (див. Додаток 2).

Густота населення України також знижується. За період 2010-2018 рр. найбільшими темпами зменшувалася густота населення в Чернігівській (-8,3 %), Сумській (-6,8 %), Кіровоградській (-6,2 %) та Черкаській (-6 %) областях. Збільшення щільності населення відбулося лише в Рівненській, Закарпатській, Київській областях та м. Києві.

За станом на початок 2020 р. в усіх областях без винятку домінувало жіноче населення. Найбільше це помітно в Донецькій області. Найменша різниця між жіночим і чоловічим населенням в Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській областях (див. Додаток 1 за QR-кодом).

Віковий склад регіонів також різниться.

Урбанізованими є переважна кількість областей України. Більша частина 'їхніх мешканців живе в містах. Лише в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях переважає сільське населення.

Національний і релігійний склад. Національний склад населення областей України також помітно відрізняється. Найстрокатішим він зазвичай стає з наближенням до кордонів. Окрім того, досить різноманітний національний склад і в промислових областях. Східні області України (Донецька й Луганська) характеризуються найменшою часткою українського населення, тут найбільше російськомовних жителів.

За конфесійною ознакою в Україні домінує населення з християнським віросповіданням, зокрема православ’ям. Православна церква України домінує і поступово розширює мережу церков у всіх регіонах країни.

Так само в усіх регіонах України діють громади Української греко-като-лицької і римо-католицької церков, проте більша їхня частина зосереджена в областях Західного регіону.

ПІДСУМУЄМО!

Більшими за чисельністю населення є східні індустріальні області, а меншими - західні області України.

Природний приріст в регіонах України від’ємний.

Населення значної кількості областей знижується через міграцію.

У статевій структурі населення в усіх областях домінує жіноче населення.

У семи областях спостерігається старіння населення особливо швидкими темпами. Національний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.

За конфесійною ознакою домінує населення з християнським віросповіданням у всіх регіонах країни.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Чисельність населення, статева й вікова структура населення, релігійний склад населення, щільність населення, урбанізовані території, національний склад населення.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Яка чисельність населення у вашому регіоні?

2. Чи зрозуміли? Які тенденції щодо природного руху населення спостерігаються у вашій області?

3. Чи можете застосувати? Користуючись тематичною картою атласу, порівняйте національний склад населення вашого регіону й сусідніх областей. Чи існують суттєві відмінності в етнічному складі населення?

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись сайтом Державної служби статистики, проаналізуйте особливості міграції населення у вашій області в останні роки й поясніть їхні причини. Як міграційні процеси впливають на чисельність населення регіону?

5. Чи можете оцінити? Користуючись додатковими джерелами інформації, оцініть, як релігійні уподобання населення вашого регіону впливають на розбудову культових об’єктів.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  97. Природокористування. Об’єкти приро...
Наступна сторінка:   99. Особливості зайнятості населення^