Інформація про новину
  • Переглядів: 32
  • Дата: 3-08-2021, 16:32
3-08-2021, 16:32

99. Особливості зайнятості населення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  98. Кількість і структура населення. Ет...


ПРИГАДАЙТЕ

Який загальний рівень зайнятості в Україні? Назвіть середній рівень безробіття в Україні.

Економічно активне населення регіонів. Подібно до інших важ ливих демографічних показників, чисельність економічно активного населення різниться в різних регіонах країни. Звертає на себе увагу той факт, що столиці України притаманний досить високий рівень економічно активного населення - понад 1 мли 353 тис. осіб. Серед областей вирізняються також Харківська, Дніпропетровська й Одеська. Найменше економічно активного населення в Луганській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Чисельність економічно активного населення є мінливою. За даними Державної служби статистики, у середньому в І півріччі 2020 р. найвищий рівень економічної активності був у Дніпропетровській області та Києві, а найнижчий - у Волинській, Донецькій, Луганській і Тернопільській областях.

Особливості зайнятості населення. Зайняте населення так само розподілено по території України нерівномірно. Середній показник зайнятості по країні становив на 01 січня 2020 р. трохи більше ніж 50 %, проте є регіони, де цей показник дещо вищий, і такі, де він нижчий. Найбільше зайняте населення в промислово розвинених регіонах - Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях, а також у місті Києві, найменше - у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях. Через особливу ситуацію на сході країни закономірно низьку зайнятість демонструють Луганська й Донецька області.

У структурі зайнятості населення в усіх регіонах за видами економічної діяльності переважає зайнятість у торгівлі, сільському, лісовому й рибному господарствах (понад 40 %). Майже 15 % зайнято в промисловості (див. Додаток 8 за QR-кодом).

На думку вчених, така структура зайнятості є неоптимальною, бо веде до незбалансованості попиту та пропозиції на робочу силу по сферах економіки та низького рівня оплати праці.

Безробіття. Невисока зайнятість населення в низці областей спричинює відповідно високий рівень безробіття (див. Додаток 8). У багатьох із них відсоток безробітних перевищує середній показник безробіття по країні - 8,6 % на початок 2020 р. Але особливо вирізняються Луганська й Донецька області, у кожній з яких понад 14 % працездатного населення є безробітними. Так само високі показники безробіття демонструють Кіровоградська, Волинська, Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області, у яких рівень безробіття коливається від 11,3 % до 10,3 %. Найнижчий відсоток безробітних у Харківській (5,2 %), Київській (6,0 %), Одеській (6,1 %) областях, а також у Києві (6,2 %).

На думку експертів, в Україні погіршується якість людського капіталу. Підтвердженням цього є погіршення стандартів життя, скорочення середнього класу, високий рівень неофіційної та нестабільної зайнятості, проблеми соціального захисту, еміграція кваліфікованих і молодих працівників тощо.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Існують значні відмінності за показником індексу людського капіталу серед регіонів. Згідно з даними за 2018 рік, у дев’яти регіонах значення індексу є нижчим за середній показник в Україні: у Херсонській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Хмельницькій і Сумській областях. Який, на вашу думку, вихід із ситуації, що склалася в цих регіонах і в Україні в цілому? Яка роль місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування в підвищенні рівня людського розвитку й зайнятості?

ПІДСУМУЄМО!

Чисельність економічно активного населення різниться за регіонами країни.

Київ, а також Харківська, Дніпропетровська й Одеська області мають високий відсоток економічно активного населення.

Найбільше зайняте населення в промислово розвинених областях.

Відсоток безробітних коливається залежно від регіону в межах 5,2-14,4 % від кількості працездатного населення.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Економічно активне населення, зайнятість населення, безробіття.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Яка кількість населення у вашому регіоні є працездатною?

2. Чи зрозуміли? Які тенденції щодо зайнятості населення спостерігаються у вашій області?

3. Чи можете застосувати? Користуючись офіційним сайтом Головного управління статистики у вашій області, з’ясуйте, який відсоток чоловік і жінок у містах і селах були зайняті в останній календарний рік.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись Додатком 8, проаналізуйте особливості зайнятості населення у вашій області за видами економічної діяльності. Порівняйте ці дані із сусідніми областями та з показниками у цілому по Україні.

5. Чи можете оцінити? Оцініть наслідки безробіття у вашому регіоні.

ДОСЛІДЖЕННЯ (екскурсії)

Ознайомлення з діяльністю місцевого центру зайнятості.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  98. Кількість і структура населення. Ет...
^