Інформація про новину
  • Переглядів: 4228
  • Дата: 17-09-2018, 19:31
17-09-2018, 19:31

Запліднення у людини

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Особливі форми розмноження
Наступна сторінка:   Стать у людини

Запліднення у людини

Заплідненням у людини, як і в інших живих організмів, називається процес з’єднання (злиття) зрілої чоловічої (сперматозоїд) і жіночої (яйцеклітина) статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина (зигота), що є початком нового організму (мал. 96.1).

Люди є представниками ссавців, і тому запліднення у них внутрішнє — воно відбувається в організмі жінки. У заплідненні беруть участь чоловіча (спрематозоїд) та жіноча (яйцеклітина) гамети. Запліднення зазвичай відбувається в матковій трубі. У цьому процесі виділяють кілька етапів.

Етапи запліднення у людини

Етап

Процеси, які відбуваються

Пенетрація

Подолання сперматозоїдом зовнішніх оболонок яйцеклітини — блискучої оболонки та променистого вінця. Для їх подолання використовуються спеціальні ферменти, розташовані на поверхні та в акросомі гамет. Але ферментів одного сперматозоїда недостатньо для подолання оболонок. Тому запліднення можливе тільки за наявності достатньої кількості сперматозоїдів

Кортикальна реакція

Після проникнення одного зі сперматозоїдів усередину яйцеклітини відбувається виділення назовні специфічних ферментів, які роблять неможливим проникнення в яйцеклітину інших сперматозоїдів

Утворення зиготи

Ядра гамет зливаються всередині яйцеклітини, утворюючи зиготу

Причини порушення процесів запліднення у людини

Причини порушення процесів запліднення можуть бути різноманітними. Їх виникнення може бути пов’язане із проблемами в організмі як чоловіка, так і жінки.

Проблеми в організмі чоловіка, які можуть бути причиною порушення процесів запліднення:

• ендокринні порушення, які стають причиною загибелі сперматозоїдів або перешкоджають їх утворенню;

• інфекційні захворювання (паротит, бруцельоз, захворювання, які передаються статевим шляхом);

• утворення пухлин у яєчках (як доброякісних, так і злоякісних);

• розширення кровоносних судин у яєчках (варікоцеле), через яке температура ста-

тевих залоз підвищується понад 34 °С, що спричиняє загибель сперматозоїдів;

• вроджені аномалії розвитку статевих залоз;

• розлад сексуальних функцій (часто мають психологічні причини);

• запалення простати (різної природи);

• вплив зовнішніх фізичних або хімічних факторів, які пошкоджують клітини статевих залоз (радіаційне опромінення, токсичні сполуки тощо).

Проблеми в організмі жінки, які можуть бути причиною порушення процесів запліднення:

• ендокринні порушення, які стають причиною порушення розвитку і дозрівання яйцеклітин;

• порушення прохідності маткових труб після травм, абортів або інфекційних захворювань, що перешкоджає процесу запліднення;

• вроджені аномалії розвитку статевих залоз;

• гінекологічні захворювання;

• інфекційні захворювання (бруцельоз, захворювання, які передаються статевим шляхом);

• імунологічні порушення.

Особливості репродукції людини

Існування людини, як і будь-якого іншого біологічного виду, є можливим тільки у випадку, коли буде відбуватися процес репродукції (розмноження) з появою особин нових поколінь. Репродукція у людини є складним процесом, на який може впливати велика кількість факторів. Ці фактори можуть бути небіологічними (фізичні фактори, токсичні речовини тощо), біологічними (захворювання, травми, порушення обміну речовин) або соціальними.

Соціальна складова відіграє у репродукції людини надзвичайно важливу роль. Саме соціальні фактори сильно впливають на рі-

шення людини щодо народження дитини та кількості дітей у родині. Умови життя людських родин теж багато у чому формуються під впливом соціально-економічних факторів. А це впливає як на психологічний стан людей, так і на стан їхнього здоров’я. Недостатнє харчування, постійна стресова ситуація, невпевненість у майбутньому можуть стати причиною розладів у роботі репродуктивної системи і виникненні безпліддя.

Способи контрацепції

Виходячи з особливостей процесу утворення гамет та запліднення у людини було створено багато способів контрацепції (запобігання вагітності), які дозволяють ефективно регулювати процес репродукції у людини.

Методи контрацепції можна поділити на кілька груп:

• природні методи (різними способами визначають період, що є сприятливим для запліднення, коли слід уникати статевих стосунків);

• механічні (бар’єрні) методи (не допускають контакту сперматозоїдів та яйцеклітини шляхом створення механічного бар’єру за допомогою презерватива, діафрагми, маточного ковпачка тощо);

• гормональні методи (шляхом прийому гормональних препаратів перешкоджають процесу овуляції або закріпленню заплідненої яйцеклітини в матці);

• хімічні методи (за допомогою спеціальних препаратів перешкоджають потраплянню сперматозоїдів у матку);

• внутрішньоматкові засоби (розміщені в матці засоби шляхом механічної та хімічної дії перешкоджають закріпленню яйцеклітини);

• хірургічні методи (шляхом хірургічної операції роблять процес запліднення неможливим).

Ключова ідея

Для людини, як представника ссавців, є характерним внутрішнє запліднення. На цей процес можуть впливати різні фактори, як внутрішні, так і зовнішні. Шкідливий вплив деяких факторів може стати причиною порушення процесу запліднення і безпліддя.

Запитання та завдання

1. Які фактори можуть перешкоджати заплідненню у людини? 2. Чому запліднити яйцеклітину може тільки один сперматозоїд? 3. Складіть список профілактичних заходів, яких слід дотримуватися, щоб запобігти порушенню процесів запліднення у людини.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Особливі форми розмноження
Наступна сторінка:   Стать у людини^