Інформація про новину
  • Переглядів: 875
  • Дата: 17-09-2018, 19:32
17-09-2018, 19:32

Онтогенез багатоклітинних організмів

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Стать у людини
Наступна сторінка:   Ембріональний розвиток. Дроблення

Поміркуйте

Якщо перешкодити потраплянню насінин бур'янів на город і видаляти їхні паростки, то все одно протягом кількох років бур'яни на ньому будуть виростати. Чому?

Згадайте

• Розвиток

• Характерні риси тварин

• Характерні риси рослин

Періоди онтогенезу рослин

Як вам відомо, онтогенез — це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження (статевим чи нестатевим способом) до смерті. Онтогенез поділяють на кілька періодів. Хоча загальна послідовність подій в онтогенезі живих організмів є схожою, ці періоди відрізняються для різних систематичних груп. Так, дуже різноманітними є варіанти онтогенезу у водоростей. У них часто трапляються складні життєві цикли.

У наземних рослин різноманітність варіантів онтогенезу не така велика. Найбільшою наземною групою рослин є квіткові рослини. У них виділяють чотири основні періоди онтогенезу: латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний.

Періоди онтогенезу тварин

Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. Ембріональний період (ембріогенез) триває від моменту запліднення до народження (виходу з яйцевих оболонок). Постембріональний період триває від моменту народження до смерті тварини. Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом.

Періоди онтогенезу покритонасінних рослин

Період

Коли починається

Що відбувається

Латентний

Від моменту відділення насінини від материнської особини

Насінина перебуває в стані спокою

Прегенеративний

Від моменту проростання зародка

Ріст рослини й накопичення нею поживних речовин

Генеративний

Від моменту початку формування генеративних органів

Генеративні органи функціонують. Рослини квітнуть і плодоносять

Постгенератив-

ний

Від моменту закінчення функціонування генеративних органів до загибелі рослини

Процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення

Етапи постембріонального розвитку ссавців

Етап

Коли починається

Що відбувається

Ювенільний

Від моменту народження

Ріст і розвиток організму

Зрілість

Від моменту настання статевої зрілості

Утворення і ріст нових органів не відбувається. Обмін речовин збалансований. Відбувається розмноження тварин

Старіння

Від моменту, коли процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення, до загибелі тварин

Відбуваються зміни, які знижують його адаптаційні можливості

Тривалість життя живих організмів

Тривалість життя живих організмів починає визначатися від моменту виникнення зиготи, поділу клітини або відділення зародка від материнського організму у випадку

вегетативного розмноження. Закінченням життя вважають момент загибелі особини або її поділу з утворенням нових особин. Максимальна тривалість життя у тварин і рослин у різних видів суттєво відрізняється.

Максимальна тривалість життя деяких видів тварин

Максимальна тривалість життя деяких видів рослин

Максимальна тривалість життя залежить від багатьох чинників. Це і певні генетичні параметри, і умови навколишнього середовища (сприятливі умови подовжують життя), і різноманітні випадкові події (виверження

вулкана, падіння метеорита тощо). У різних систематичних груп організмів фактори, які найсильніше впливають на тривалість життя, можуть різнитися. Хоча такі параметри, як розмір (більші в середньому живуть довше) та інтенсивність обміну (швидкий обмін зазвичай скорочує життя) є актуальними практично для всіх груп.

Як приклад генетичної зумовленості тривалості життя можна згадати наземні рослини, яких поділяють на однорічні, дворічні й багаторічні. І належність до однієї з цих груп є видоспецифічною ознакою.

Рекордсменом з тривалості життя серед хребетних вважають гренландську акулу, яка може доживати до 400 років. Цей вид має всі характерні ознаки, які пов’язані зі здатністю до тривалого життя. Це тварини великих розмірів, інтенсивність обміну речовин у них є низькою, темпи росту і статевого дозрівання дуже низькі (статевої зрілості доводиться чекати 150 років).

Майже завжди у складі систематичних груп є види-винятки, які за тривалістю життя суттєво різняться від решти представників групи. Це пов’язано з особливостями їхньої біології та екології. Наприклад, голі землекопи є представниками гризунів і живуть до 30 років. А більшість представників їхнього ряду з аналогічним розміром тіла живуть не більше ніж 3 роки.

Практична робота

Спостереження та опис комах на різних стадіях розвитку

1. Розгляньте малюнки стадій життєвого циклу комах з повним та неповним перетворенням. Укажіть назви цих стадій та поясніть, яку роль вони відіграють у життєвому циклі комахи.

2. Розгляньте колекції, фотографії, малюнки комах. Установіть тип розвитку, який притаманний цим комахам.

3. Сформулюйте висновок.

Ключова ідея

Онтогенез — це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження до смерті. Хоча послідовність подій в онтогенезі будь-яких багатоклітинних організмів є схожою, кожна з великих систематичних груп організмів відрізняється від інших своїми особливостями онтогенезу.

Запитання та завдання

1. Поясніть значення для рослин і тварин різних періодів у їхньому онтогенезі. 2. Життєвий цикл із метаморфозом у комах потребує суттєвої перебудови організму в один із періодів життя. Чому ж такий тип життєвого циклу є дуже поширеним?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Стать у людини
Наступна сторінка:   Ембріональний розвиток. Дроблення^