Інформація про новину
  • Переглядів: 1509
  • Дата: 5-08-2021, 13:24
5-08-2021, 13:24

35. Уявна мандрівка до історико-культурних пам'яток України. Практичне заняття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  34. Розвиток культури на українських зе...
Наступна сторінка:   27. Воєнно-політичні події 1654—1657 років ...

Уявіть, що ви працюєте в агенції з організації екскурсій. Ви почали розробляти план / маршрут екскурсії вихідного дня в одному з регіонів України.

Використавши матеріали підручника та інформацію з додаткових джерел, розробіть маршрут за однією з тем (на вибір учня / учениці) або за темою на власний вибір.

• Мандрівка гетьманськими столицями.

• Стежками архітектурних пам’яток козацького бароко.

• Образотворче мистецтво доби бароко.

• Місця козацької слави.

Виконати проект вам допоможуть кілька порад.

1. Оберіть тему проекту.

2. Використавши додаткові ресурси / гугл-карти, складіть маршрут екскурсії, позначивши на карті визначні місця за вашою темою.

3. Організуйте мандрівку з розрахунку на два дні. Врахуйте при цьом)':

- потребу зупинятися на обіди (знайдіть на карті позначки ресторанів / кафе й визначте відповідні місця зупинки);

- потребу зупинятися на ночівлю (знайдіть на карті позначки готелів з ресторанами / кафе й визначте відповідні місця зупинки).

4. Використайте додаткові ресурси і знайдіть:

- фото та інформацію про історію створення пам’ятки;

- персонали видатних українців, причетних до створення пам’ятки;

- інформацію про стан збереження пам’ятки; чи має вона статус пам’ятки історії та культури національного / місцевого значення;

- інформацію про те, яку функцію пам’ятка виконує нині.

5. Проект оформіть у вигляді презентації або відеоролика екскурсії.

Перевірте, чого навчилися з теми

ДАТИ І ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

► Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та утворення з козацьких п'яти гусарських полків ► утворення Брацлавського, Волинського та Подільського намісництв Російської імперії^ остаточна ліквідація гетьманства на Лівобережній Україні ► початок Коліївщини ► ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні

► ліквідація Нової Січі ► Коломацькі чолобитні.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям.

А. «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, на його прохання, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським членам... Повинен він чинити як губернатор, тобто як особливий нам довірений за нашої відсутності».

Б. «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим цілої нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє і самої назви запорозьких козаків, за образу нашої імператорської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь».

В. «...Наказуємо оголосити по всій Малій Росії, щоб посполитий народ (селяни), переходячи з одного володіння в інше, не забирав нажитого ним на землях володільців (власники) майна й цим не завдавав збитків зазначеним володільцям. Так само й володільці, приймаючи до себе посполитих, із чужих володінь не приймали б майна, нажитого в іншому володінні, а хто буде в цьому викритий, матиме право той володілець, від якого посполитий перейшов із нажитим майном до іншого володільця і там його прийнято без письмового дозволу, шукати від того володільця слушного вдоволення та винагороди...» Г. «Головний цих розбійників начальник Максим Залізняк... Народився він в польському містечку Медведівка, із мужиків, де і жив, а потім пішов у Запорозьку Січ, був там козаком років із п'ятнадцять, а із Січі Запорозької прийшов у Мотронинський монастир, який знаходиться у Польщі, на послушання. Нинішнього року у квітні місяці... разом із 70 людьми-втікачами запорозькими козаками для викорінення у Польщі конфедератів поляків... пішов із цього монастиря на містечко Жаботин, під яким розгромили конфедератів п'ятдесят чоловік... а потім пішли далі... до містечка Умані...»

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Підготуйте розповідь про одного з видатних діячів доби, використовуючи пам'ятку для характеристики історичної особи (с. 5-6).

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

4. Поясніть терміни й поняття і складіть з ними речення.

Малоросія; гайдамаки; опришки; Зольності Війська Запорозького; Підпільненська Січ; Задунайська Січ.

ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи наведені дані, вкажіть подію і установіть причиново-наслідковий зв'язок.

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Роздивіться сучасне фото історичної пам'ятки «Скелі Довбуша», дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. 1. Поясніть, з якими подіями в історії України пов'язана ця пам'ятка.

2. Роздивіться елементи на фото. Як ви гадаєте, з якою метою використовували опришки ці скелі? 3. Як фото може охарактеризувати спосіб життя і побут мешканців цих скель? 4. Як гадаєте, чому опришківський рух так довго проіснував?

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО Курсу

Історія України

в контексті епохи раннього нового часу

Історію України ранньомодерної доби зазвичай пов’язують із козацтвом, проте не слід обмежуватися лише його вивченням. Хоча ми звикли називати це явище суто українським, але схожі за внутрішнім устроєм, господарською та військовою організацією утворення існували й в інших європейських країнах. Згодом кожна з подібних суспільних груп розвивалася власним шляхом, однак саме українському козацтву вдалося досягги настільки високого рівня розвитку й вибудувати українську державність. На середину XVIІ ст. козацтво перетворилося на суспільний прошарок, інтересам якого було підпорядковано політику Гетьманщини.

У середині XVII ст. унаслідок Національно-визвольної війни виникло нове державне утворення - Гетьманщина. Подальші події показали, що зберегги самостійність української козацької держави - не менш складне завдання, аніж вибороти її.

Поява Війська Запорозького порушувала баланс сил у тогочасній Європі, що встановився після Тридцятилітньої війни підписанням Вестфальського миру (1648). Українське козацтво звитяжно воювало в цій війні на боці католицької Речі Посполитої, та це не змінило ставлення до православних усередині самої Польщі. Укладений мир вирішував проблему взаємин католицьких і протестантських країн у Центральній Європі, натомість у Східній Європі тривала боротьба за існування православ’я.

Національний виступ середини XVII ст., як і всі попередні козацькі повстання XVI-XVII ст., мав різноманітні причини, серед яких незмінними залишалися релігійні та соціальні вимоги. У Західній Європі релігійне протистояння спалахнуло між католиками та протестантами, а порозуміння втілилося у відомий принцип «чия влада, того й віра». Водночас на теренах України не вщухали суперечки між католиками та православними, а спробою порозуміння стало утворення греко-като-лицької (уніатської) церкви. Європейські реформаційні рухи не оминули й українських земель, на яких постали православні братства. Вони впливали як на релігійне, так і на політичне життя, опікувалися культурою та освітою.

Середина XVII ст. стала періодом значних змін не лише на сході, а й на заході Європи. В той час, як гетьман Богдан Хмельницький робив перші кроки в розбудові української держави, в Англії було повалено монархію та проголошено республіку на чолі з Олівером Кромвелем. Проте зберегги революційні досягнення не вдалося ані українцям, ані англійцям. У 1660 р. відбулася реставрація монархії в Англії, а у 1663 р. Гетьманщину було розділено на Правобережну та Лівобережну.

Ранньомодерна доба в Європі стала періодом видозміни еліти, яка протягом кількох століть була основою політичних і культурних процесів. Не стояла осторонь таких процесів і Україна, де формування політичної еліти розпочалося з перетворення козацьких загонів на реєстрове регулярне військо. На думку науковців, тісний зв’язок української шляхти з козацтвом породив чітке уявлення про лицарський характер козацької служби. Формування характерного козацького світогляду лише закріпило цей образ у вітчизняному фольклорі і в працях іноземних авторів. Козацтво почало відображати загальні тенденції та закономірності розвитку

українців як окремої етнічної спільноти. Опоетизований, утілений у фольклорній традиції образ козака як оборонця українського народу й православної віри став осердям національного відродження XIX ст., про яке ви дізнаєтеся вже у 9-му класі. Ідею козацької вольності упродовж двох століть розвивала українська інтелігенція. Її втілено навіть у тексті Державного Гімну України.

Саме за ранньомодерної доби у Європі виникли ідеї важливих суспільних перетворень, заснованих на демократичних поглядах та концепціях прав і свобод людини. Українська державність багато в чому втілила в життя теоретичні погляди, створивши у Східній Європі «козацьку республіку». Яскравим підтвердженням цього стало укладання у 1710 р. «Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького...». Документ увібрав у себе досягнення та принципи багатьох поколінь європейських мислителів, його автори прагнули втілити на практиці концепцію договірної держави. Хоча реалізувати цей документ не вдалося через зовнішньополітичну ситуацію, в ньому були закладені ті самі прогресивні ідеї, які лягли в основу Конституції С11ГА (1787) та французької Декларації прав людини і громадянина (1789).

Складником культурних перетворень у Європі стало поширення на теренах України бароко. Цей мистецький стиль був не просто перейнятий вітчизняними митцями, але й набув власних неповторних рис. Поєднання загальноєвропейських барокових ознак з українськими традиціями, що сягають корінням іще Русі-У країни, сприяли появі козацького бароко.

Не оминули українських теренів й економічні перетворення, що відбувалися в Європі. Економічні зрушення в Європі сприяли розвитку на українських землях фільваркової системи та посиленню панщини. Відповіддю на посилення економічного й соціального гноблення стало масове покозачення селян, які засновували на необжитих теренах Дикого Поля приватні господарства. Це прискорило економічний розвиток степових і лісостепових територій України.

Уже перші десятиліття XIX ст. засвідчили, що український народ не втратив ідеї власної держави, відчуття національної гідності та причетності до тисячолітньої історії своєї землі. Глибокий патріотизм Івана Котляревського, пристрасні Шевченкові молитви - ось віхи, що не лише пробуджували душі і серця, а й віщували українське відродження. Але про це - наступного року.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Використовуючи матеріали підручника, складіть у зошиті таблицю «Ранньомодерна доба в Україні».

2. Використовуючи інформацію з розміщеної на форзацах підручника хронологічної таблиці, поміркуйте, які події з історії України відбулися під впливом подій європейської / світової історії. На перебіг яких сюжетів в історії інших країн могли вплинути події української історії?

3. Серед відомих вам постатей вітчизняної історії ранньомодерної доби оберіть одну / одного, які, на вашу думку, зробили найбільший внесок у розвиток європейської цивілізації. Свою відповідь обґрунтуйте.

4. За допомогою доступних вам джерел поцікавтесь, які події української історії цього періоду вивчають школярі та школярки інших країн. Чи підтримуєте ви такий вибір? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Власов, Панарін, Топольницька (2021)

 
Попередня сторінка:  34. Розвиток культури на українських зе...
Наступна сторінка:   27. Воєнно-політичні події 1654—1657 років ...^