Інформація про новину
  • Переглядів: 1513
  • Дата: 7-08-2021, 10:35
7-08-2021, 10:35

Основні дати та події курсу "Історія України" за 8 клас

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  46—47. Культура України в другій полови...
Наступна сторінка:   Додаток до підручника "Історія Україн...

1489 р. — перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

1529 р. — прийняття Першого Литовського статуту. 1556—1561 рр. — створення Пересопницького Євангелія.

1566 р. — прийняття Другого Литовського статуту. 1569 р. — укладення Люблінської унії.

1572 р. — створення реєстрового козацтва.

1574 р. — видання «Апостола» — найстарішої відомої книги на українських землях.

1576 р. — заснування Острозької академії.

Близько 1585 р. — заснування Львівського Свято-Успенського ставропігійного братства.

1588 р. — прийняття Третього Литовського статуту. 1591—1596 рр. — козацькі війни (повстання) кінця XVI ст.

1593 р. — утворення Базавлуцької Січі.

1596 р. — укладення Берестейської церковної унії. Перша чверть XVII ст. — походи запорозьких козаків до Кримського ханства й Османської імперії. Перша половина XVII ст. — швидке зростання магнатського землеволодіння на українських землях. 1618 р. — похід козаків на Москву під час польсько-московської війни.

1620 р. — висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном III нової православної ієрархії Київської митрополії.

1621 р. — Хотинська війна.

1625 р. — повстання М. Жмайла.

1630 р. — повстання Т. Федоровича (Трясила).

1632 р. — узаконення королем Владиславом IV православної церкви.

1632 р. — утворення Києво-Могилянської колегії. 1635 р. — повстання І. Сулими.

1637—1638 рр. — козацькі повстання під проводом П. Бута (Павлюка), Я. Острянина (Остряниці), Д. Гуні. 1638 р. — прийняття «Ординації Війська Запорозького...».

25 січня 1648 р. — оволодіння Б. Хмельницьким Микитинською Січчю, що є початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

1648—1676 р. — Українська революція XVII ст.

1648 р. — битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями.

1649 р. — Збаразько-Зборівська кампанія. Зборів-ський договір.

1650, 1652, 1653 рр. — молдавські походи.

1651 р. — битва під Берестечком. Білоцерківський договір.

Травень 1652 р. — битва під Батогом.

Осінь-зима 1653 р. — облога Жванця. Кам'янецька угода.

Січень 1654 р. — Переяславська рада.

Березень 1654 р. — «Березневі статті».

1655 р. — битва під Охматовом.

1656 р. — Віленське перемир'я.

Кінець 1656 — 1657 р. — спільний похід трансільванських і козацьких військ проти Польщі та його поразка.

1658 р. — Гадяцька угода.

1659 р. — Конотопська битва.

1663 р. — перше обрання І. Сірка кошовим отаманом. 1663 р. — Чорна рада.

1667 р. — Андрусівське перемир'я.

1668 р. — проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України.

1669 р. — Старшинська рада в Корсуні. Ухвалення протекторату Османської імперії над Українською козацькою державою.

1675 р. — переможний похід запорожців на чолі з отаманом І. Сірком на Кримське ханство.

1677, 1678 рр. — Чигиринські походи турецької армії.

1681 р. — Бахчисарайський мирний договір між Московським царством та Османською імперією. 1683 р. — битва під Віднем.

1686 р. — «Вічний мир» між Річчю Посполитою і Московським царством.

1686 р. — приєднання Київської митрополії до Московського патріархату.

1687 р. — Перший Кримський похід московсько-козацького війська.

1689 р. — Другий Кримський похід московсько-козацького війська.

1695, 1696 рр. — Азовські походи московсько-козацького війська.

1698 р. — реформування гетьманом І. Мазепою козацького стану.

1699 р. — Карловицьке перемир'я між Османською імперією та державами Священної ліги.

1700 р. — Константинопольський мирний договір між Московським царством та Османською імперією. 1700—1721 рр. — Північна війна.

1701 р. — надання Києво-Могилянській колегії статусу академії.

1701 р. — узаконення панщини, яка не мала перевищувати двох днів на тиждень.

1702—1704 рр. — повстання С. Палія («паліївщина»). 1708 р. — укладення договору гетьмана І. Мазепи зі шведським королем Карлом XII.

1708 р. — знищення московськими військами гетьманської столиці — міста Батурин.

Квітень 1709 р. — зруйнування московськими військами Чортомлицької Січі.

27 червня 1709 р. — Полтавська битва.

1710 р. — Конституція П. Орлика.

1711 р. — Прутський похід московського царя Петра І. 1722 р. — імперська влада Росії вперше заборонила вибори гетьмана.

1722—1727 рр. —діяльність Першої Малоросійської колегії.

1727—1734 рр. — гетьманство Д. Апостола.

1734 р. — заснування Нової (Підпільненсько'О Січі. 1734—1750 рр. — діяльність «Правління гетьманського уряду».

1734—1769 рр. — гайдамацький рух.

1745 р. — загибель ватажка опришків О. Довбуша. 1750—1764 рр. — гетьманство К. Розумовського. 1764—1786 рр. — діяльність Другої Малоросійської колегії.

1765 р. — скасування полкового устрою на Слобожанщині та створення Слобідсько-Української губернії. 1768—1769 рр. — Коліївщина.

1768—1774, 1787—1791 рр. — російсько-турецькі війни.

1772, 1793, 1795 рр. — поділи Речі Посполитої. 1775 р. — ліквідація Запорозької Січі.

1775 р. — приєднання Буковини до володінь австрійських Габсбургів.

1781 р. — скасування полкового устрою на території Гетьманщини.

1783 р. — указ про прикріплення селян Лівобережжя та Слобожанщини до місць їхнього проживання; ліквідація козацьких і компанійських полків, перетворення їх на регулярні частини російської армії.

1783 р. — ліквідація Кримського ханства.

1791 р. — встановлення «межі осілості» для єврейського населення в Російській імперії.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  46—47. Культура України в другій полови...
Наступна сторінка:   Додаток до підручника "Історія Україн...^