Інформація про новину
  • Переглядів: 337
  • Дата: 7-08-2021, 10:36
7-08-2021, 10:36

Додаток до підручника "Історія України 8 клас Гісем (поглиблений рівень)"

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Основні дати та події курсу "Історія У...
Наступна сторінка:   22. Українська козацька держава — Війс...

Плани-схеми для різних форм роботи

 

Як скласти план

1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.

2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.

3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть її.

4. Дайте назви частинам тексту.

5. Перш ніж записати план у зошит, перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

 

Як підготувати повідомлення

та презентацію до нього

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого ви готуєте повідомлення.

2. Доберіть необхідні джерела інформації та опрацюйте їх.

3. Складіть план повідомлення, орієнтовно визначивши місце слайдів презентації в ньому.

4. За планом напишіть текст повідомлення, слайди презентації та тези для виступу перед аудиторією.

5. Презентація має містити до десяти слайдів, а ілюстративний матеріал супроводжуйте підписами.

6. Під час виступу з повідомленням намагайтеся говорити правильно, чітко й виразно.

 

Як працювати в парі

1. Оберіть партнера та за необхідності познайомтеся з ним.

2. З'ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьтеся в парі або скористайтеся допомогою вчителя/вчительки.

3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.

4. Обговоріть із партнером свої думки щодо виконання завдання.

5. За результатами обговорення один із членів пари презентує аудиторії спільне рішення.

 

Як працювати на практичному занятті

1. З'ясуйте назву теми та мету практичного заняття.

2. Повторіть матеріал, який необхідно пригадати для роботи на практичному занятті.

3. Відповідно до вказівок учителя/учительки виконайте завдання для підготовки до заняття.

4. На занятті працюйте відповідно до пропозицій, наданих у підручнику (хід заняття), якщо відсутні інші вказівки вчителя/вчительки.

 

Як скласти ментальну карту

Ментальна карта — спосіб подання інформації у візуальній формі, тобто у формі, розрахованій на зорове сприйняття.

1. Розпочніть створення карти з основної думки, теми, яку розташуйте в центрі аркуша.

2. Від центру теми на всі боки накресліть лінії, які пов'язують головну тему з підтемами. Це буде перший рівень.

3. Від підтем намалюйте додаткові лінії, що ведуть до дрібніших складових теми (другий рівень), і т. д.

4. Над лініями записуйте ключові слова, робіть малюнки.

5. Не переходьте до третього рівня складових елементів теми, поки не завершено другий. Не створюйте карту більш ніж на три рівні.

6. Використовуйте окремі слова й словосполучення замість довгих речень.

 

Як підготувати навчальний проект

Навчальний проект — самостійне ґрунтовне вивчення певної проблеми з наступною презентацією (захистом) результатів роботи.

1. Підготовка до роботи над проектом.

2. Вибір теми.

3. Визначення мети й завдань проекту.

4. Пошук інформації різними способами.

5. Виконання завдань проекту.

6. Підготовка до захисту проекту.

7. Захист проекту.

8. Аналіз результатів проектної роботи.

 

Як працювати в малій групі

1. Сформуйте групу та розподіліть повноваження. Виберіть того, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.

2. Ознайомтеся із завданнями, які вам необхідно виконати.

3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про терпиме ставлення до думок інших.

4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зору проінформуйте про них.

5. Заповніть оціночний лист работи в групі.

 

Оціночний лист роботи в групі

Кожна позиція оцінюється від 0 до 2 балів.

з/п

Критерії оцінювання

Бали

і

Ви брали активну участь у роботі групи

 

2

Ви надавали вдалі пропозиції, які врахувала група

 

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочуючи їх до роботи

 

4

Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалася та була оцінена іншими

 

5

Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед

 

б

Ви доповідали класу про результати групової роботи

 

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  Основні дати та події курсу "Історія У...
Наступна сторінка:   22. Українська козацька держава — Війс...^