Інформація про новину
  • Переглядів: 16
  • Дата: 12-08-2021, 11:25
12-08-2021, 11:25

25. Богдан Хмельницький — Адам Кисіль: порівняльна характеристика

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  24. Воєнно-політичні події 1654-1657 років
Наступна сторінка:   26. Козацька Україна після Національно-...

Практична робота № З

Мета. На основі доступних джерел порівняти особистісні якості, політичні позиції, військово-політичну' діяльність Богдана Хмельницького та Адама Киселя.

Завдання 1. Пригадайте, хто такий Богдан Хмельницький, використовуточи інформацію, вміщену' в § 20. Опрацюйте біографічну' довідку про Адама Киселя. Поміркутіте, чому' ці дві історичні постаті змогли зу'стрітися під час Національно-визвольної війни українського народу'. Використовуточи історичну' літературу' та інтернет-ресурси, ознайомтеся з походженням роду' Хмельницьких і Киселів.

Детальніше про... життєвий шлях Адама Киселя

Адам Кисіль (1600-1653 рр.) походив із волинської шляхти. Освіту' здобув У' престижній Замойській академії Володів кількома мовами. Добре знав історію. Брацлавський і київський воєвода. Один із чотирьох православних сенаторів Речі Посполитої Дипломат, прихильник компромісу' між козаками і Річчю Посполитою. Проте завжди залишався захисником козаків перед королем і сеймом Речі Посполитої. Сподвижник Петра Могили, заснував три монастирі, підтримував братства, фінансував школи й заохочував здібних сту'дентів. Заповів частину' власних маєтків Київському' братському' монастирю зі школою. Помер у 1653 році. Похований в Успенському' монастирі села Низкиничі (нині Волинська область).

Завдання 2. Опрацюйте уривки зі спогадів венеційського посла 1650 року' в Чигирині Альберто Віміни та сирійського мандрівника, архідиякона Павла Алепського. На які особистісні якості Богдана Хмельницького звертають увагу його сучасники? Що вам найбільше імпонув в поведінці гетьмана?

Зі спогадів Альберто Віміни про Богдана Хмельницького

«Зросту' швидше високого, ніж середнього, МІЦНОЇ бу'ДОВИ, володіє розсу'дливим розу'мом. Його манери люб’язні й відверті. Це викликає любов у вояків, так само як суворість покарань підтримує серед них дисципліну'».

Зі спогадів Павла Алепського про Богдана Хмельницького

«Цей Хміль — муж поважного віку'... щирий, спокійний, мовчазний, не цурається людей, справами займається особисто... помірний у' їжі, питві та одязі».

Завдання 3. Опрацюйте уривки з листа львівського архієпископа римо-католицької церкви Миколая Красновського та «Щоденника» князя Альбрехта Радзивілла. Порівняйте, як оцінили військово-політичну діяльність православного шляхтича Адама Киселя його сучасники. Вкажіть, чиї інтереси він відстоював. Уривок із листа львівського архієпископа римо-католицької церкви Миколая Красновського про позицію Адама Киселя у війні між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою

«Кисіль виправдує злі діла козацькі і в той спосіб умови з ними заключає, а нас, яко Рус, обвинувачує».

Уривок зі «Щоденника» Альбрехта Радзивілла про погляди Адама Киселя

«...до кінця життя він залишився прихильником компромісу, а тоді на компроміс король йти не збирався, а шляхта як така мала кволий голос».

Завдання 4. Опрацюйте уривок із листа французького військового і дипломата П’єра Шевальє послу' французького короля в Речі Посполитій графу де Брежі. Пригадайте, хто такий Олівер Кромвель. Чи правомірне порівняння цих історичних постатей?

Поміркуйте, в чому бачить велич гетьмана французький мандрівник.

Із листа П’єра Шевальє графу де Брежі про козаків

«Ви можете засвідчити (французькому королю) про доблесть його (Хмельницького) та його козаків. Ви були очевидцем їхніх доблесних вчинків під час перебування

послом у Польщі. Ви бачили початки козацької війни. Хмельницький — муж, який... наводить жах на те королівство (Річ Посполиту), якого ні всі могутні держави християнського світу', ні навіть могутня імперія турків досі не змогли похитнути. Одним словом, Кромвель, який з’явився на Ру'сі, який бу'в не менш честолюбивий, хоробрий і спритний, ніж Кромвель в Англії».

Завдання 5. Ознайомтеся з уривками із промов Богдана Хмельницького та Адама Киселя під час зу'стрічі гетьмана з послами Речі Посполитої в Переяславі в лютому' 1649 року'. Проаналізуйте політичні позиції гетьмана і православного шляхтича.

Богдан Хмельницький: «Правда є, що я

малий незначний чоловік, але мені Бог дав, що я нині єдиновладний самодержець руський! Виб’ю з лядської неволі увесь руський народ, а що раніше я воював за свою кривд)', то тепер буду воювати за віру нашу...».

Адам Кисіль: «...не варто шкодити вітчизні — Речі Посполитій, — бо тільки разом Польща, Литва і Русь можуть протистояти невірним, і що краще було б гетьман)' бити невірних, а не братів-християн».

Завдання б.

Опрацюйте уривки із листів Адама Киселя. Висловте аргументоване судження щодо його оцінки боєздатності козацького війська. Зазначте, якими засобами Адам Кисіль намагався досягти того, щоб «кров християнська не лилася».

Уривок із листа Адама Киселя до польського короля про козаків. 1648 рік

«Це справа не з тою древньою Руссю, що луками і рогатинами (воювала), але з жорстоким, огнистим з вогнепальною зброєю військом, котрого так собі мусимо пропорцію рахувати, що на одну голову кожного з нас стане тисяча голів хлопських зі стрільбою».

Уривок із листа Адама Киселя до Богдана Хмельницького про свої дії у війні. 1651 рік

«Я цілі три роки і тепер, від сойму почавши, постійно веду перемовини з Королем, щоб кров християнська не лилася, щоб послідня частина народ)' нашого козацького не згинула».

Завдання 7.

Опрацюйте епітафію (напис на надгробку) Адама Киселя, замовлений його дружиною Анастасією-Христиною. Зазначте, про які чесноти Адама Киселя в ній ідеться.

Уривок із епітафії на могилі Адама Киселя

«Перехожий! Зупинися, читай. Цей мармур говорить про славного потомка роду Све-тольда, славу і опору держави — Адама з Брусилова Киселя, мужа, що відзначився в боях твердістю та далекоглядністю... Плач про втрат)' цього знаменитого мужа, котрого оплакую разом з його достойними громадянами».

Завдання 8. Обговоріть результати роботи. З’ясуйте спільне і відмінне в поглядах і політичній практиці Богдана Хмельницького та Адама Киселя.

Узагальнення за розділом: «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття#'

Дорогі діти! Ви опанували третій розділ підручника й дізналися про ще одну героїчну сторінку української минувшини. З параграфа у параграф поруч з вами крокували юні знавці історії — Марічка та Ігор. їх настільки вразила постать Богдана Хмельницького — мужнього, розумного, сталевої волі чоловіка, що вони мріють хоч на мить зустрітися з шанованим гетьманом. Для цього вам слід виконати сім завдань від побратимів батька Хмеля Сподіваємося, що ви їм допоможете, адже «в гурті робити —як із гори бігти». Завдання можна виконати як у зошиті, так і в гаджеті, використавши QR-код. Цікавої вам мандрівки!

Максим Кривоніс

З’ясуйте, які слова в логічному ланцюжку зайві і чому. А Фільварок, мануфактура, повинності, панщина.

Б Корсунь, Жовті Води, Пилявці, Браллав.

В Зборів, Тиміш Хмельницький, Розанда Лупул. шлюб. Г Протекторат, Бутурлін, Переяслав, 1651 рік.

Михайло-Станіслав Кричевський

Реставруйте давній документ, заповнивши в ньому пропуски, і запишіть його текст в зошит.

Данило Нечай

Допоможіть Марічці та Ігорю розв’язати ребуси. Дайте визначення розшифрованим поняттям. Поміркуйте, що об’єднує ці поняття.

Філон Джалалій

Розділіть сторінку зошита на три колонки: в одну випишіть умови Зборівського договору, в іншу — Білоцерківського договору, ще в іншу — Березневих статей.

1) Право на відносини з іншими державами; 2) чисельність козацького війська — 60 тисяч осіб; 3) автономія Війська Запорозького в межах Київщини, Чернігівщини, Брацлавшини; 4) козацький реєстр —20 тисяч осіб; 5) заборона дипломатичних відносин з Річчю Посполитою і Кримським ханством; 6) козацький реєстр — 40 тисяч осіб; 7) автономія Війська Запорозького в межах Київщини; 8) займати державні посади могли лише православні; 9) повернення польської адміністрації до Брацлавшини і Чернігівщини.

Іван Виговський

Разом з Марічкою пригадайте роки укладання міждержавних договорів та установіть послідовність їх укладання.

1) Кам’янецька угода; 2) Віденське перемир’я; 3) Березневі статті; 4) Білоцерківський договір; 5) Зборівський договір.

Іван Богун

Допоможіть Богдану Хмельницькому створити сторінку в одній із соціальних мереж (на ваш вибір) за критеріями: родина, риси характеру, релігійні погляди, побратими, мрії, місця перебування, відносини з іноземними державами. Результати робота представте на загал.

Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII століття

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Хлібовська (2021)

 Попередня сторінка:  24. Воєнно-політичні події 1654-1657 років
Наступна сторінка:   26. Козацька Україна після Національно-...^