Інформація про новину
  • Переглядів: 613
  • Дата: 12-08-2021, 11:27
12-08-2021, 11:27

30. Слобідська Україна й Запорожжя (Військо Запорозьке Низове) в останній чверті XVII століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  29. Припинення існування Правобережної...
Наступна сторінка:   31. Гетьманщина в часи Івана Мазепи

Згадайте, коли і за яких умов заснували Микитинську Січ.

Як ви розу мієте значення понять «Дике Поле», «військоварада»?

Чи пам’ятаєте ви, що Яків Острянин з частиною козаків переселився в межі Московського царства? Що вам про це відомо?

1. Слобожанщина

На схід від Гетьманщини розкинулися ліси й степи, багаті на звірину та рибу, але не засалені людьми. З Х\’І століття ця земля формально належала Московському царству, але фактично була неконтрольованою. Кримські хани, користуючись вододілом між басейнами Дніпра та Дону, здійснювали через ті території набіги вглиб Московського царства.

З ХМІ століття на ці землі переселялися українці, які прагнули волі й більш спокійного життя, аніж в охопленій війнами Гетьманщині. Московський уряд заохочував таке переселення. Українцям дозволяли користуватися правом займанщини (обирати для володіння будь-які вільні землі) і жити там за козацьким звичаєм: створювати полки і сотні, користуватися власним судочинством, не сплачувати податки. Поселенці мали визнати зверхність московського царя і захищати край від набігів з півдня. Оскільки вільні поселення називали слободами, то і новий край, опанований українцями, став називатися Слобожанщиною.

Всього у Слобідській Україні сформувалося 5 козацьких полків: Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмськнн та Острогозький. Полки були водночас адміністративно-територіальними і військовими одиницями. Полковників обирали довічно, але їх ще мав затвердити московський цар, і вони підпорядковувалися бєлгородському воєводі. Поселяни Слобідської України могли вільно переходити з одного суспільного стану в інший: селянський, козацький, духовний чи містянський.

1. Кому формально належали незаселені землі на схід від Гетьманщини?

2. На яких умовах українці заселяли землі майбутньої Слобожанщини?

3. Назвіть полки, сформовані на Слобожанщині. Кому вони підпорядковувалися9

Попрацюйте з картою.

1. Відшукайте центри слобідських полків, а також місто Бєлгород.

2. Запорозька Січ у другій половині XVII століття

З Микитинської Січі розпочав свою боротьбу Богдан Хмельницький. Запорожці поруч з реєстровцями складали основу його війська. Проте піеля укладання Зборівського та, особливо, Білоцерківського договору відносини між гетьманом і запорожцями стали напруженими, оскільки більшість низових козаків опинилася поза реєстром. Це навіть привело до зміни місця розташування Запорозької Січі — її перенесли ближче до Дніпровських плавнів у гирло річки Чортомлик. Так 1652 року припинила своє існування Микитинська Січ, натомість постала Січ Чортомлицька.

Соціальний склад Чортомлицької Січі дещо змінився порівняно з попередніми роками. Представники «старовинного» козацтва, а також покозачена шляхта знаходили собі заняття переважно в городових козацьких полках. На Січі ж побільшало тих, хто не бажав коришся суворій дисципліні гетьманів. Сюди стікалася козацька голота, а також ті, хто зазнав кривд від козацької старшини. У результаті Запорозька Січ стала автономною і найбільш радикальною та непередбачуваною частиною Війська Запорозького.

Хоча за умовами Андрусівського договору 1667 року Чортомлицьку Січ підпорядкували Московському царству й Речі Посполитій, а, згідно з Вічним

миром 1686 року, вона опинилася під контролем Московського царства, проте запорожці вели свою власну політику, яку не узгоджували ні з гетьманами, ні з країнами, які їх ніби контролюють. На жаль, низове козацтво не завжди розуміло складну зовнішньополітичну діяльність гетьманів, тому часто діяло всупереч інтересам козацької держави.

1. Коли і чому була створена Чортомлицька Січ?

2. Яким був соціальний склад Чортомлицької Січі?

3. Кому підпорядковувалася Січ за умовами Андрусівського перемир'я та Вічного миру?

3. Господарство Запорожжя. Кошовий отаман Іван Сірко

Основу економічного добробуту Січі складали промисли (полювання, рибальство, бортництво). Поступово набувало поширення скотарство. Особливо прибутковим заняттям стало конярство. Продавали козаки мед, хутро, шкіру, рибу, віск, худобу, а купували хліб, тканини, порох, сировину для ремесла. Торговими партнерами запорожців були Гетьманщина, Правобережжя, Річ Посполита, Кримське ханство, Османська імперія. Значні прибутки Запорожжя отримувало, збираючи торгові мита, мостове на перевозах на Дніпрі та Бозі (Південному Бузі).

Та, попри все, саме військові походи залишалися головним заняттям козаків Чортомлицької Січі. У походах вони здобували військові трофеї, зброю та отримували грошову винагороду від іноземних монархів, якщо перебували у них на службі. І коли в городовій Україні зросла роль старшинської ради, то Чортомлицька Січ залишалась осередком демократичних традицій, де всі справи вирішували на загальній військовій раді.

Найвідомішим і найавторитетнішим кошовим отаманом Чортомлицької Січі був Іван Сірко. Він володів особливим військовим талантом і хоробрістю. Кошовим отаманом обирався 15 разів, провів близько 55 битв і лише кілька програв. Головним завданням Іван Сірко вважав боротьбу проти Кримського ханства та Османської імперії.

1. Що складало основу економічного добробуту Січі?

2. Назвіть головне заняття січовиків

3. Чим відомий Іван Сірко?

Іван Сірко (бл. 1618 - 1680)

Ім’я (повне). Іван Дмитрович Сірко. Народження. Мурахва на Поділлі. Походження. З козацько-шляхетського роду.

Початкові умови формування особистості. З юнацьких літ козакував і виховувався в козацькому товаристві.

Освіта. Коли і де здобув освіту, невідомо.

Ключові події життя.

До 1663 року. Учасник Національно-визвольної війни. За гетьмана Івана Виговського був кальницьким (вінницьким) полковником.

1663 року Івана Сірка вперше обрали кошовим отаманом, й обирали ним 15 разів. Провів близько 55 битв проти військ Османської імперії. Кримського ханства, ногайських орд та Московського царства і лише кілька з них програв.

У 1672 році претендував на гетьманську булаву водночас з Іваном Самойловичем, але був заарештований і відправлений до Сибіру. Проте наступного року його звільнили через османську загрозу. Помер Іван Сірко в 1680 році на своєму хуторі Грушівка (тепер Іллінка Дніпропетровської області).

Політичні погляди Івана Сірка постійно змінювалися: не склав присяги на вірність царю в 1654 році, не підтримав Івана Виговського в його союзі з Річчю Посполитою, був в опозиції до Московського царства після 1667 року.

Наслідки діяльності. Через захист південних кордонів та звільнення українських ... з неволі став героєм народних ... та ... , але часто діяв всупереч політиці гетьманів: Івана ..., Юрія ..., Павла ..., Петра .... Івана .... чим ослаблював козацьку державу.

І. Заповніть пропуски в тексті про наслідки діяльності Івана Сірка.

1. Уважно розгляньте хмаринку подій. Випишіть у зошит із хмаринки слова та дати. Складіть із ними речення.

2. Допоможіть Ігорю розв’язати ребуси. Складіть речення із розшифрованими поняттями

3. Підготуйте повідомлення про причини

та наслідки колонізації українцями Слобожанщини.

4. Перевірте себе, зайшовши за посиланням.

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Хлібовська (2021)

 
Попередня сторінка:  29. Припинення існування Правобережної...
Наступна сторінка:   31. Гетьманщина в часи Івана Мазепи^