Інформація про новину
  • Переглядів: 459
  • Дата: 14-08-2021, 12:38
14-08-2021, 12:38

Узагальнення до курсу «Ранній Новий час в історії людства»

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  30. Індія та Персія в XVI—XVIII столітті
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до курсу «Ра...

Період XVI—XVIII ст. був добою великих змін у житті людей та їхньому світогляді. Завдяки Великим географічним відкриттям кордони відомого європейцям світу значно розширилися. Нові торговельні, політичні, культурні зв’язки пролягли через океани, з’єднуючи континенти.

Виникли нові релігійні напрями, які інакше, ніж раніше, визначали місце церкви в суспільстві, відносини людини з Богом та відповідальність людини за свою долю. Такі віровчення були необхідними для формування нової європейської цивілізації.

Економічною основою нової цивілізації стали капіталістичні відносини, які спричинили зміни й у структурі суспільства. Людину почали цінувати не стільки за її походження, скільки за підприємливість, працьовитість, знання. Формувався новий тип людини, яка прагнула дізнатися про все сама, брала під сумнів думки, що вважалися незаперечними.

Ця жага до пізнання Всесвіту стала поштовхом до великих наукових відкриттів, завдяки яким людство переконалося в можливості пізнання світу та його законів. Так формувалася найважливіша передумова подальшого розвитку людства — віра в науку

як силу, що сприяє технічному прогресу. Потреби виробництва й розвиток науки стимулювали прогрес у розвитку знарядь праці. Ремісничу майстерню змінила спочатку мануфактура, а потім фабрика. Нові суспільні відносини поступово утвердилися і в сільському господарстві.

Змінилася й політична карта світу. Карта Європи почала все більше нагадувати сучасну. З’явилися нові національні держави, громадяни яких усвідомлювали свою належність до певної нації. Правителі цих держав створювали спеціальні установи, здійснювали реформи управління. Там, де більшість людей бажала змінити державний устрій і своє життя, спалахнули перші революції.

Темпи розвитку країн Заходу і Сходу почали відрізнятися. На Заході формувалася нова цивілізація, яку згодом назвуть індустріальною. У країнах Сходу зберігалися традиційні суспільства.

Щоправда, більшість населення, як і раніше, жила в селах та займалася землеробством. Однак промислова революція швидко змінила цю ситуацію. Формування індустріального суспільства стало основним змістом світової історії Нового часу.

МЕНТАЛЬНА КАРТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ XVI СТ.

  • 1. На основі наведеної ментальної карти складіть розповідь про основні процеси, які відбувалися в XVI ст.

  • 2. За зразком складіть ментальні карти для XVII і XVIII ст. Скористайтеся відповідним планом-схемою в додатках до підручника (с. 231

 

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  30. Індія та Персія в XVI—XVIII столітті
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до курсу «Ра...^