Інформація про новину
  • Переглядів: 1193
  • Дата: 22-08-2021, 10:38
22-08-2021, 10:38

19. Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький

Категорія: Історія України та громадянська освіта





Попередня сторінка:  Короткий словник основних понять і те...
Наступна сторінка:   20-21. Козацько-Кримський союз. Події 1648-1...

Пригадайте, яким було становище українського населення у складі Речі Посполитої на початку XVII ст. Якими були причини козацьких повстань 1620-1630-х років?

Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 1648-1657 рр. є визначним явищем в українській історії. Війна призвела до істотних зрушень у житті українського суспільства, тому історики називають її Українською козацькою революцією. У роки війни була ліквідована особиста залежність селян від землевласників. Відбулися зміни в духовному й культурному житті українського народу. Головне — у результаті повстання відбулося відновлення української державності.

1. ПЕРЕДУМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Опрацюйте текст пункту 1, рубрику «Думки істориків» і укладіть структурно-логічну схему «Передумови і рушійні сили Національно-визвольної війни 1648-1657 рр.»

«Золотий спокій», що за переконанням влади Речі Посполитої настав після придушення козацько-селянських повстань 1620-1630 рр., був нетривким. Усі стани українського суспільства, окрім магнатів, були незадоволені своїм становищем. Спроби козацтва утвердитися у соціальній структурі Речі Посполитої були невдалими. Якщо козак не потрапляв до реєстру, йому загрожувало опинитися поза законом або повернутися до залежного стану селянства.

Погіршилося становище дрібнопомісної шляхти. Українська шляхта фактично існувала завдяки військовій службі, бо до 1630-х років Річ Посполита вела часті війни. Але припинення Тридцятилітньої війни в Європі й тривалий мир позбавили шляхту можливості підтримувати свій матеріальний стан. В умовах зростання фільваркового госпо-

дарювання посилився наступ українських і польських магнатів на дрібніших власників. Вони викуповували землі, нерідко тиснучи на місцевих, організовували власні ярмарки, брали під контроль основні доходи краю. До того ж польські магнати комплектували управлінський апарат не місцевою, а своєю коронною шляхтою.

Ще більше утисків зазнало селянство. Власники фільварків примусово відбирали у селян найкращі землі. Поступово зростала панщина, збільшувалися податки. Погіршувалося становище населення слобід на Південній Київщині, Брацлавщині й Лівобережжі. Завершення пільгових періодів слобід призводило до перетворення їхнього населення на залежних селян.

Обмежувалося в правах і українське міщанство. Магнати концентрували економіку навколо своїх приватних міст, а містяни повинні були виконувати повинності й сплачувати податки.

Права власності українського козацтва, міщанства, селянства й навіть шляхти влада Речі Посполитої часто ставила під сумнів, а почасти — не визнавала.

Збільшенню невдоволення різних станів суспільства сприяло і скрутне становище православ’я.

Іван Огієнко, український історик

За цього ж часу розпочався напівсмертельний для нашого народу, як нації, процес ополячення нашої інтелігенції та нашої шляхти: звичайно кидали свою православну віру, приймаючи католицтво, а потім забували мову й ставали поляками. Процес такого винародовлення з часом збільшувався, на католицтво перейшла вся наша національна верхівка, а при Благочестивій вірі позосталися тільки «попі та хлопі», як сміялися поляки. Ось чому українська мова поволі ставала для поляка «мовою хлопською», бо при ній позостався тільки сам простий народ.

Які зміни в житті суспільства автор називає процесом «винародовлення»?

2. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ПОЛІТИК І ПОЛКОВОДЕЦЬ

Лідером, навколо якого згуртувалися українці, був талановитий полководець, політик і дипломат Богдан Хмельницький. Саме йому вдалося вивести українське питання на європейський рівень і створити нову державу.

Богдан-Зиновій Хмельницький народився 6 січня 1596 р. за н. ст. у родині шляхтича чигиринського підстарости Михайла Хмельницького, на хуторі Суботів. Богдан здобув добру освіту, зокрема навчався в єзуїтському колегіумі у Львові. Володів українською, польською, турецькою, татарською і латинською мовами. Мав три шлюби і сім (за іншими даними 10) дітей.

Як син шляхтича-урядника, Богдан міг обрати службу в державних інституціях. Проте зайнявся військовою справою. У 1620 р. як козак Чигиринського полку в одному з боїв із турками потрапив у полон. У полоні пробув два роки.

Як талановита і хоробра людина, Хмельницький зробив стрімку кар’єру в Січовому товаристві. У 1637-1638 рр. він згадувався як військовий писар. Пізніше обіймав посаду Чигиринського сотника. Брав участь у походах козаків і повстаннях 1630-х років. Також майбутній гетьман добре знався на військовій справі сусідів, був відомий у польських урядових колах. Адже йому не раз доводилося брати участь у посольствах козаків до польських сенаторів і королів.

Альберто Віміна, венеціанський посол (1650 р.)

Росту він скоріше високого, ніж середнього, кремезний і міцної будови. Мова його і спосіб управління показують, що він має тверезе судження й проникливий розум... У поводженні він лагідний і простий, чим притягає до себе любов воїнів, але, з другого боку, він тримає їх у дисципліні суворими карами. Всім, хто входить у його кімнату, він тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки.

Павло Алепський, антіохійськийархидиякон (1654 р.)

Цей Хміль літня людина, але щедро наділений дарами щастя: не лукавий, спокійний, мовчазний, не цурається людей; всіма справами займається сам особисто, в міру їсть і п'є, і одягається... Всякий, хто побачить його, дивом здивується і скаже «так ось він, цей Хміль, слава і ім ’я якого рознеслися по всьому світі»...

Які висновки щодо рис характеру та зовнішності Б. Хмельницького можна зробити із цих уривків документів?

Вероніка Візнюк, українська історикиня

Б. Хмельницькому вдалося стати найвідомішим українцем у Європі XVII от. Він пробудив до повнокровного політичного життя, підвів з колін уярмлену, але не скорену Україну. Керована ним Запорозька Січ зробила можливим становлення Гетьманщини, держави зі своєю територією, владою, власною армією, що мала дипломатичне визнання. Його критикували за невдачі, помилки та прорахунку хоча український народ з любов’ю називав його «батьком», в людській пам’яті він залишається визволителем, героїчною постаттю, що вказала людям шлях до національного та соціально-економічного звільнення.

Як, на вашу думку, ставиться авторка до постаті Б. Хмельницького? Які здобутки гетьмана вона вважає найвагомішими?

Богдан Хмельницький (портретроботи невідомого художника, середина XVIII от.)

За допомогою хмаринки слів розкрийте значення постаті гетьмана в історії України. З якими історичними діячами можна порівняти Б. Хмельницького?

Роздивіться марку та прокоментуйте, які події на ній зображені. Уявіть, що ви маєте завдання розробити проект марки, присвяченої славетному гетьману. Що б ви зобразили насамперед?

Гетьман Богдан Хмельницький (поштова марка України,

1995 р.)

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Утворіть логічні пари з понять і їхніх пояснень.

2. Використовуючи поняття «панщина», «окатоличення», «соціальний гніт», «козацтво», складіть коротку розповідь про передумови Національно-визвольної війни українського народу.

2. Виконайте онлайн-вправу «Передумови Національно-визвольної війни українського народу».

Обговорюємо в групі

Поміркуйте, чи почалася б Національно-визвольна війна у разі відсутності в українського народу сильного лідера. Яка, на вашу думку, роль особистості в історії?

Мислю творчо

Розгляньте постери кінофільмів, присвячених Б. Хмельницькому, але створені в різні роки. Підготуйте презентацію «Образ Богдана Хмельницького в кіно та літературі».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

6 січня 1596 р. Народився Богдан Хмельницький (27 грудня 1595 р.)

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 




Попередня сторінка:  Короткий словник основних понять і те...
Наступна сторінка:   20-21. Козацько-Кримський союз. Події 1648-1...



^