Інформація про новину
  • Переглядів: 1306
  • Дата: 22-08-2021, 10:45
22-08-2021, 10:45

31. Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  30. Іван Виговеький. Гадяцька угода. Укр...
Наступна сторінка:   32. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. А...

Пригадайте, на які політичні табори поділилася козацька старшина після смерті Б. Хмельницького. Як поставилися сусіди — Московське царство і Річ Посполита — до боротьби між українцями?

Згубні і жорстокі події кінця 1650-1670-х років в історії українського народу дістали назву «Руїна». Для цього періоду характерними є часті зміни гетьманів, а в окремих регіонах одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. У таких умовах ще більших проблем і шкоди Українській козацькій державі завдавали воєнні дії претендентів на володіння українськими землями — поляків, московитів, татар, османів. Невдалі воєнні кампанії закінчувалися підписанням мирних угод, ледь не кожна з яких була менш вигідною для козацької держави, ніж попередня.

Руїна — період історії України кінця 1650-х — початку 1670-х років, що відзначився розпадом Української козацької держави, загальним занепадом, збройним громадянським протистоянням та агресією сусідніх держав щодо українських земель.

ПРИЧИНИ РУЇНИ

1. ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ

За два роки після смерті Б. Хмельницького козацька старшина, не-вдоволена гетьмануванням І. Виговського, скликала Генеральну раду неподалік м. Обухів (с. Германівка), на якій обрали Ю. Хмельницького гетьманом. На цей час йому виповнилося лише 18 років.

Очоливши державу, новий гетьман одразу взяв курс на примирення ворожих сторін. Проте на перемовинах 17 жовтня 1659 р. з московським воєводою його змусили підписати невигідні умови Переяславських статей, згідно з якими Українська козацька держава втрачала низку прав.

Юрій Хмельницький був молодшим сином Богдана Хмельницького. Хворобливий з дитинства, за настановою батька навчався в Києво-Могилянській академії. Однак смерть старшого сина Тимоша і загроза зруйнування династичних планів змусила Б. Хмельницького скоригувати виховання Юрія саме як спадкоємця гетьманської влади.

Під керівництвом героїв війни І. Богу-на й Г. Лесницького, соратників Б. Хмельницького Юрій навчався військової справи.

У 1657 р. він виступив офіційним очільни-ком козацьких військ на західних кордонах

ДеРжави- Гетьман

Юрій Хмельницький [портретроботи невідомого художника, XVII ст.)

Українська історикиня Наталя Яковенко про обставини підписання Переяславських статей

Трубецькой (московський воєвода), спираючись на прихильників з-поміж лівобережної промосковськи налаштованої верхівки, 27 жовтня 1659 р. скликав раду, оточену 40-тисячним московським військом. Після того, як ця «вільна» рада прокричала Хмельниченка гетьманом, князь запропонував йому на підпис зовсім не ті статті, що були передані в посольстві, а фальсифікований варіант Березневих статей 1654 р.

1. Чому Ю. Хмельницький поставив свій підпис під невигідними умовами Переяславських статей? Чи був у нього вибір?

2. Висловте припущення, якою була реакція на Переяславські статті в українському суспільстві.

2. РОЗКОЛ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У 1660 р. Московія організувала воєнний похід на Волинь і до Львова - розпочалася нова війна з поляками.

У кампанії 1660 р. українці воювали по обидва фронти проти-борчих сторін. На боці Московської держави діяли козаки Ю. Хмельницького та Т. Цецюри, а на боці Речі Посполитої — козацький підрозділ І. Виговського. Тактично битва була виграна українською стороною, але, зазнавши значних втрат, Ю. Хмельницький не мав можливості продовжувати наступальні дії. Козацька старшина змусила гетьмана до перемовин із поляками. У результаті 17 жовтня 1660 р. було підписано Слободищенський трактат. Згідно з ним анулювалася Переяславська угода 1659 р. Трактат базувався на Га-дяцькій угоді, проте з певними змінами. Зокрема, в угоді вже не було положення про Велике князівство Руське. Натомість Ю. Хмельницький мав визнати владу короля Речі Посполитої.

Козацькі полковники Яким Сомко і Василь Золотаренко не визнали домовленостей Ю. Хмельницького і за підтримки Московй розпочали самостійне володарювання. Я. Сомко, рідний дядько Ю. Хмельницького, став наказним (тимчасовим) гетьманом на Лівобережжі. Таким чином, Військо Запорозьке було розділено на право- і лівобережні гетьманати, кожний зі своїми гетьманом, адміністрацією і військом.

Пригадайте умови Гадяцької угоди. Чому, на вашу думку, домовленості Ю. Хмельницького з поляками не знайшли широкої підтримки?

Ю. Хмельницький спробував силою відібрати владу у Я. Сомка і В. Золотаренка. Проте похід на Лівобережжя закінчився невдало. Зростало невдоволення і на Правобережжі, оскільки більшість козацтва й інших верств населення не влаштовувало повернення польської шляхти. За цих умов у січні 1663 р. Ю. Хмельницький зрікся гетьманської влади й постригся в ченці.

Таким чином, політика Юрія Хмельницького призвела до дестабілізації становища та загострення політичного протистояння у Війську Запорозькому. Ще активнішим стало втручання в українські справи Речі Посполитої та Московії.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте хронологічну послідовність: а) назвіть дати історичних подій; б) укажіть їхні причини й наслідки; в) доберіть з історії вивчених європейських держав події, що відбулися одночасно із запропонованими подіями.

2. Як ви розумієте поняття «Руїна»? Назвіть внутрішні й зовнішні причини Руїни.

3. Започаткуйте укладення в зошиті таблиці «Військово-політичні події в Україні за доби Руїни». Роботу продовжуйте протягом вивчення теми.

Обговорюємо в групі

Об’єднайтеся в групи і підготуйте від імені Речі Посполитої та Московського царства хроніки подій, які відбувалися на українських землях у період гетьманства Ю. Хмельницького. Чи відрізняються вони за змістом?

Мислю творчо

Канадський історик Орест Субтельний зазначав: «Окупована польськими і російськими військами, розірвана на шматки соціальними конфліктами і чварами між політичними фракціями, Козацька Україна розділилася на дві окремі частини, кожна на чолі з власним гетьманом. Доба Руїни тепер сягнула свого апогею».

Чому саме поділ козацької України на дві частини дослідник вважав апогеєм Руїни?

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1659-1663 рр. Гетьманування Юрія Хмельницького 17 жовтня 1659 р. Переяславські статті 17 жовтня 1660 р. Підписання Слободищенського трактату

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 
Попередня сторінка:  30. Іван Виговеький. Гадяцька угода. Укр...
Наступна сторінка:   32. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. А...^