Інформація про новину
  • Переглядів: 1868
  • Дата: 22-08-2021, 10:49
22-08-2021, 10:49

40-41. Практична робота «Руїна — кризове явище в історії України». Узагальнення з розділу 4

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  39. Церковне життя. Освіта. Наукові знан...
Наступна сторінка:   42. Імперський наступ на автономію Геть...

Що зумовило «розкол» Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну? Які події були визначальними в історії України доби Руїни? Якими були наслідки Руїни для українських земель?

1. ІСТОРИЧНІ ПАРИ

1. Упізнайте гетьманів України за їхніми портретами й характеристиками. Установіть між ними відповідність. Розташуйте портрети й характеристики у хронологічній послідовності.

2. За допомогою матеріалів розділу 4 та додаткових джерел інформації складіть розповідь про життя і діяльність одного з обраних персонажів, дібравши про нього 10 цікавих фактів.

3. Складіть власні запитання про діяльність кожного з представлених історичних діячів. Проведіть у класі історичну вікторину.

А Гетьман Правобережної України, названий «сонцем Руїни». Прагнув витіснити поляків з Правобережжя. Мав підтримку Османської імперії.

Б Гетьман Лівобережної України, який уклав Конотопські статті з московським царем. Ініціатор Великого згону в 1678-1679 рр. З 1674 р. гетьман «обох сторін Дніпра».

В Гетьман Лівобережної України, який уклав Московські та Батуринські статті з московським царем.

Г Уклав Гадяцький договір із Річчю Посполитою. Упродовж 1659 р. відчайдушно боровся з московськими військами поблизу Конотопа, заручившись підтримкою кримських татар.

2. ХРОНОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Перетворіть числову хмаринку на джерело історичної інформації, виконуючи завдання:

1. Назвіть, які історичні події закодовано у хмаринці. Запишіть названі історичні події до синхронізованої хронологічної таблиці « Україна і світ у період Раннього нового часу»

(с. 52).

2. Назвіть причини і наслідки зазначених у хмаринці історичних подій.

3. ІСТОРИЧНА МАТЕМАТИКА

Виконайте завдання на лічбу часу, визначте історичні дати. Увід-

повідніть результати своїх обчислень із короткими описами історичних подій. Запропонуйте власний варіант завдання, використовуючи знання про угоди між гетьманами доби Руїни й Московським царством, Річчю Посполитою або Османською імперією. Запропонуйте однокласникам/однокласницям розгадати ваші задачі.

4. КАРТА ПАМ’ЯТІ ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ

Пригадайте історію доби Руїни та заповніть узагальнювальну блок-схему. Для раціональнішого використання часу об’єднайтеся в творчі групи.

5. ІСТОРИЧНИЙ РЕПОРТАЖ

Об’єднайтеся з однокласниками/однокласницями у творчі групи. Упорядкуйте ілюстрації за логікою історичних подій. На основі ілюстративного колажу створіть сценарій до історичного кінофільму. Дайте йому назву. Зіграйте сцену з вашого кіно у класі.

6. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/FbrypVySBDpb1YJs7

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіхів!

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 
Попередня сторінка:  39. Церковне життя. Освіта. Наукові знан...
Наступна сторінка:   42. Імперський наступ на автономію Геть...^