Інформація про новину
  • Переглядів: 943
  • Дата: 22-08-2021, 10:50
22-08-2021, 10:50

43. Відродження гетьманства. Данило Апостол. Правління гетьманського уряду. Нова Січ

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  42. Імперський наступ на автономію Геть...
Наступна сторінка:   44. Ліквідація гетьманства і козацьког...

Пригадайте, що об’єднує персонажів історичної хмаринки. Чи можна їх назвати однодумцями? Поясніть роль кожного з історичних діячів в історії.

1. ВІДНОВЛЕННЯ ГЕТЬМАНСТВА.

ДАНИЛО АПОСТОЛ І ЙОГО РЕФОРМИ

Політику царизму щодо Гетьманщини багато в чому диктували взаємини Російської імперії з Османською імперією. Протягом XVI - початку XX ст. між двома державами відбулися війни за панування над чорноморським регіоном. Російські царі мали твердий намір усунути вагомих суперників: Османську імперію та її васала Кримське ханство.

У цьому протистоянні важливу роль відігравали українські землі.

Поміркуйте, яке значення мали українські землі для Росії у війнах з Османською імперією. Як це впливало на політику російського уряду щодо Гетьманщини?

Наближення нової російсько-турецької війни (1735-1739 рр.) змусило російський уряд дещо пом’якшити політику щодо Гетьманщини. Як тил російської армії українські землі мали бути базою розташування військ і джерелом матеріально-технічного забезпечення армії. Тому першу Малоросійську колегію було ліквідовано, Гетьманщину передано у відання Колегії закордонних справ і головне — дозволено обрати гетьмана. У 1727 р. в Глухові на гетьманство було обрано Данила Апостола (1727-1734 рр.).

Стаючи на гетьманство, Д. Апостол змушений був погодитися на надані російським урядом «Рішительні пункти».

https://cutt.ly/xb8Wjjg

Проаналізуйте положення «Рішительних пунктів» і поміркуйте, якими якостями мав володіти гетьман Д. Апостол, щоб в умовах наявних обмежень вести успішну політику.

Попри обмеження прав Гетьманщини за період гетьманування Д. Апостолу вдалося здійснити ряд успішних заходів з упорядкування господарських справ Української козацької держави. У ході «Генерального слідства про маєтності» було здійснено ревізію земель і повернуто в державне користування незаконно захоплені землі. Уперше за всю історію гетьманства було встановлено точний бюджет держави (144 тис. карбованців). Для упорядкування правових норм спеціальна комісія підготувала правовий звід із ЗО розділів та 1716 артикулів. І хоча в цілому документ не набрав чинності, але його норми фактично діяли в Лівобережній Україні до середини XIX ст.

Напередодні російсько-турецької війни (1735-1739 рр.) Д. Апостол домігся повернення з володінь кримського хана запорожців, яким було дозволено в 1734 р. заснувати Запорозьку Січ — Нову Січ — на річці Підпільна.

Та після смерті Д. Апостола вибори гетьмана були заборонені. Гетьманщиною протягом 1734-1750 рр. керувало «Правління гетьманського уряду» з трьох росіян і трьох українців — представників генеральної старшини. Перед «Правлінням» стояло завдання уніфікувати порядки Гетьманщини відповідно до загальноімперських. Було навіть заборонено вступати у шлюби між російським дворянством і польською шляхтою та українцями Правобережжя.

2. НОВА СІЧ

Пригадайте, чому був виданий указ Петра І про зруйнування Чортом-лицькоїСічі. Поміркуйте, за яких обставин запорожці могли стати в пригоді Російській імперії._

Після зруйнування за наказом Петра І в 1709 р. Чортомлицької Січі запорозькі козаки деякий час перебували у володіннях Кримського ханства (Кам’янська й Олешківська Січі). Серед козаків змагалися про-російська і протатарська партії, причому остання домінувала до 1728 р. Наближення чергової російсько-турецької війни було на користь про-російській партії, і козаки повернулися на свої колишні землі.

У 1734 р. на річці Підпільній (поблизу с. Покровське на Дніпропетровщині) була заснована Нова Січ, якій судилося бути останньою Запорозькою Січчю в історії України. Хоч після повернення запорожці і визнали себе підданими Російської імперії і підпорядковувалися київському генерал-губернатору, вони зберігали традиційний уклад життя.

Сьогодні територія Нової Січі затоплена водами Каховського водосховища. Уявіть себе дослідником/дослідницею історії козацтва й обґрунтуйте необхідність проведення гідроархеологічної експедиції з метою дослідження Нової Січі.

Як і в попередні часи, жителі козацьких зимівників і слобід займалися землеробством, скотарством, рибальством, полюванням, видобуванням солі, ремеслами. Велася активна торгівля.

Запорожці були православними, підтримували монастирі й будували церкви.

Корогва Нової Січі, дарована імператрицею Анною Іоанівною в 1734 р.

Спробуйте пояснити символіку козацької корогви. Знайдіть на ілюстрації зображення козацьких клейнодів.

Які із символів ви вважаєте імперськими?

1. Уважно опрацюйте схему «Військово-адміністративний устрій Нової Січі» й карту на другому форзаці підручника та складіть розповідь про територіальну організацію, військо й органи управління Січчю.

2. Поміркуйте, чи могла Нова Січ очолити національно-визвольну боротьбу, як у попередні часи. Свою думку обґрунтуйте.

Запорожці Нової Січі були втягнені у вир протистояння Російської імперії з Османською імперією і Кримським ханством. Козаки несли охоронну сторожову прикордонну службу, виконували розвідувальні завдання, їх залучали до участі в російсько-турецьких війнах 1735-1739 рр. таї 768-1774 рр.

Російська імперія поступово затягувала зашморг довкола Нової Січі. За адміністрацією Нової Січі здійснював нагляд російський полковник. Після відновлення гетьманства в 1750 р. запорожці не мали права переобирати кошового отамана без відома гетьмана. Щоб зупинити прибуття на Січ утікачів, було впроваджено реєстрацію козаків і паспортизацію населення краю. На землях запорожців засновували колонії переселенців з володінь Австрійської імперії — так виникли Нова Сербія, Слов’яносербія.

Поступово стало зрозуміло, що існування Нової Січі є несумісним із централізаторською політикою російського імперського уряду. Знищення козацької вольниці було питанням часу та сприятливих для Росії обставин.

Висловте припущення, чому російський уряд прагнув контролювати запорожців. Коли імперія розпочне знищення козацької вольниці?

Петро Калнишевський — останній кошовий отаман Запорозької Січі. Прожив 112 років. Вирізнявся розумом і фізичною силою. Неодноразово виступав на захист прав Запорозької Січі перед царизмом.

Дбав про господарське освоєння земель Запорожжя. З його діяльністю пов’язують прислів’я: «Як був кошовий Лантух, то нічого було класти в лантух, а як став Калниш, пішли і паляниця, і корж, і книш».

Після зруйнування Січі був засланий до Соловецького монастиря. У 1801 р. помилуваний імператором Олександром І, однак через похилий вік і стан здоров’я (на той час йому було вже 111 років) залишився в монастирі. Там і помер у 1803 р.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Розгадайте анаграми й об’єднайте слова-відповіді за тематикою.

2. Утворіть логічні пари з назв і пояснень їхнього змісту.

Обговорюємо в групі

1. Обговоріть у класі політику царського уряду щодо Гетьманщини і запорозького козацтва та дайте відповіді на запитання:

а) Чим були зумовлені деякі пом’якшення щодо державних прав Гетьманщини та прав низового козацтва?

б) Чому політика царизму щодо обмеження права обох була успішною?

2. Визначте сильні й слабкі сторони політики Д. Апостола. Поміркуйте, чи міг гетьман провадити більш незалежну політику за тих історичних умов.

Мислю творчо

Виконайте творчий проект (історичний портрет, постер до уявного фільму, інфографіка, сторінка діяча в соціальних мережах) «Гетьман Данило Апостол».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1727-1734 р. Правління гетьмана Данила Апостола 1734 р. Заснування Нової Січі

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 
Попередня сторінка:  42. Імперський наступ на автономію Геть...
Наступна сторінка:   44. Ліквідація гетьманства і козацьког...^