Інформація про новину
  • Переглядів: 2302
  • Дата: 28-08-2021, 19:59
28-08-2021, 19:59

33. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України XVI-XVIII ст.

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  32. Архітектура. Образотворче мистецтв...
Наступна сторінка:   34. Внесок України у формування європей...

Вивчаючи курс з історії України у 8 класі ви дізналися, як розвивалися українські землі протягом XVI-XVIII ст.

Здобутки українського суспільства

Поміркуйте, чому ці часи називають козацькою добою.

Протягом XVI-XVIII ст. козацтво різними способами намагалося утвердити свої привілеї, а під час Національно-визвольної війни заснувало власну державу. І хоча Гетьманщина не встояла у боротьбі з могутніми сусідами, на думку історика Ореста Субтельного, «Гетьманщину не тільки не забули — пам’ять про неї допомогла започаткувати нову добу в українській історії, позаяк саме з нащадків старшини вийшло багато діячів, що сприяли формуванню національної свідомості українців. Історія Гетьманщини стала ключовим явищем національної історії та державотворчих змагань. Приклад самоврядування, що вона дала, надихає й сучасних українців у їхніх прагненнях створити свою власну національну державу».

Чи погоджуєтеся ви з думкою Ореста Субтельного? Пригадайте, як розвивалася козацька державність. Які її риси можна вважати актуальними і сьогодні?

Європейські історики називають період XVI-XVIII ст. раннім Новим часом, або ранньомодерною добою.

Про які важливі зміни у житті європейських країн ви дізналися на уроках всесвітньої їсторїї у 8 класї?

Варто пам’ятати про початок промислового перевороту, становлення ринкових відносин, появу нових суспільних груп, поширення політичних прав, зародження нових явищ у науці та мистецтві.

Як ви вважаєте, чому прогресивні економічні зміни, які відбувалися на землях Нової Січі, викликали занепокоєння в російського імперського уряду? Чи можемо ми поставити господарювання у Новій (Підпільненській) Січі на один рівень з економічними змінами у європейських країнах? Чому?

У часи Просвітництва все більше мислителів, філософів, юристів замислювалося про права людини та покращення державного устрою для захисту цих прав. Так, демократичний устрій Запорозької Січі, виборність козацької старшини, запозичення елементів шляхетської демократії, «Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького» (Бендерська конституція) можна вважати значними здобутками козацької держави Гетьманщини.

Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 р. узагальнила накопичений державотворчий потенціал українців, дослідники вважають її ідеологічним підгрунтям для подальшої боротьби за незалежність. «Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького» стали визначною історичною пам’яткою національної та європейської політичної думки XVIII ст.

Які права мало козацтво? До яких заходів вдавався уряд Російської імперії для обмеження, а згодом і для ліквідації цих прав?

Самоврядування сприяло піднесенню української еліти. Навіть у 1767 р. старшинські посли до російської Законодавчої комісії відкинули реформи Катерини II, впевнено заявивши: «Наші закони найкращі». Саме Гетьманщина явила для політичних діячів України початку XX ст. прецедент українського самоврядування.

Неможливо уявити культуру України без оригінального мистецького стилю — козацького бароко. Козацька доба залишила

яскравий слід в архітектурі, образотворчому мистецтві, літературі. Розквіт козацького бароко припадає на період гетьманства Івана Мазепи та його наступників.

Розгляньте світлини. Порівняйте приклади барокової архітектури західно-українських земель та Гетьманщини. Визначте спільні та відмінні риси.

Особливості суспільного життя України XVI-XVIII ст.

Якою була соціальна структура населення українських територій у XVI ст.? Визначте статус (тобто права та обов'язки) кожного стану, використовуючи схему на с. 7. Як змінювався статус станів протягом XVII—XVIII ст.? Чиє становище зазнало найбільших змін?

Заповніть таблицю.

Які постери чи інфографіку ви створили під час вивчення курсу історії України у 8 класі? Об'єднайтеся у пари і разом попрацюйте над колажем (поєднання різних ілюстрацій, матеріалів і фактур), постером чи інфографікою, які б демонстрували особливості розвитку українських земель протягом XVI—XVIII ст. Презентуйте свою роботу однокласникам й однокласницям.

 

Це матеріал з підручника Історія України за 8 клас Дудар, Гук (2021)

 
Попередня сторінка:  32. Архітектура. Образотворче мистецтв...
Наступна сторінка:   34. Внесок України у формування європей...^