Інформація про новину
  • Переглядів: 360
  • Дата: 28-08-2021, 20:01
28-08-2021, 20:01

Важливі терміни та дати до курсу "Історія України" за 8 клас

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  34. Внесок України у формування європей...
Наступна сторінка:   Ранній Новий час в історії України

Філь— багатогалузевий господарчий комплекс, де щотижня варок відробляли панщину залежні селяни, які виробляли товарне збіжжя і продукти тваринництва Панщина — примусове й безоплатне виконання підданими певного обсягу робіт у господарстві власника Унійна — помісна греко-католицька церква грецького обряду, церква утворена в Речі Посполитій унаслідок Берестейської унії

Церковні — національно-релігійні громадські об’єднання міщан братства при православних церквах Колегія — назва деяких закритих закладів середньої та вищої освіти в Європі (зокрема, у Речі Посполитій) XVI-XVIII ст.

Академія — різновид наукового або навчального закладу найвищого рівня

Гравюра — один із видів графічного мистецтва, створення

тиражованих зображень шляхом контрастного друку з рельєфних поверхонь або через трафарет Козак — слово тюркського походження, що із часом отримало тлумачення «вільна озброєна людина»

Зимівник — помешкання козаків; усе козацьке обійстя та садиба; форма ведення господарства на Запорожжі Запорозька — назва територій Степової України, де сформувався Січ козацький військово-адміністративний устрій і діяли козацькі звичаєві норми. Так до XVII ст. називали також місто-фортецю, столицю козацької держави і саму козацьку державу

Кошовий — виборна службова посада на Запорозькій Січі, отаман Кошовий зосереджував у своїх руках найвищу військову, адміністративну і судову владу Козацька — орган козацького управління Запорозької Січі,

рада у реєстровому козацькому війську та в Гетьманщині в XVI-XVII ст.; вищий законодавчий, адміністративний і судовий орган Запорозької Січі

Козацькі — символи-відзнаки українського козацтва: корогва, клейноди бунчук, булава, печатка з гербом, перначі, литаври, значки, палиці тощо

Реєстрове — українські козаки, що перебували на військовій службі козацтво в Речі Посполитій та були занесені до спеціального списку — реєстру

Низове — козаки, які мешкали поза межами Речі Посполитої козацтво на підконтрольних Запорозькій Січі землях Курінь — військова та господарська одиниця на Запорозькій Січі Покозачення — процес масового переходу селян до козацького стану, прагнення мирним шляхом звільнитися від панщини й отримати право вільно працювати на власній землі Гетьманщина — Українська козацька держава, утворена внаслідок переможних битв 1648-1649 рр. Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Офіційна назва держави — Військо Запорозьке Гетьман — у XVI-XVII ст. керівник Війська Запорозького, з 1648 р. правитель Гетьманщини Генеральна — вище військове керівництво Гетьманщини, старшина яке здійснювало управління всім козацьким військом та його окремими службами

Руїна — період політичної кризи Гетьманщини (громадянської війни), що призвів до її остаточного послаблення і перетворення на політичну автономію Паланка — адміністративно-територіальна одиниця у часи існування Нової Січі (1734-1775), у центрі якої була власне паланка — слобода з невеликим укріпленням і козацькою залогою Козацьке — мистецький стиль, поширений на землях Війська бароко Запорозького у XVII—XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та характерних рис європейського бароко

 

1529,1566 — укладання Литовських статутів і 1588 рр.

1556 р. — заснування першої Січі 1556-1561 рр. — створення Пересопницького Євангелія 1569 р. — Люблінська унія; об’єднання Польського

королівства та Великого князівства Литовського в Річ Посполиту

1572 р. — заснування універсалом короля Сигізмунда II Августа реєстрового козацького війська 1596 р. — Берестейська церковна унія 1615 р. — заснування Київського братства та школи при ньому 1620 р. — відновлення вищої православної ієрархії.

Київським православним митрополитом став Іов Борецький

1632 р. — затвердження польським сеймом «Пунктів для заспокоєння руського народу». Визнання законності існування в Речі Посполитій Православної церкви 1638 р. — затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького реєстрового»

1648 р. — перемога козацького війська над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями

1649 р. — укладення Зборівського договору

1651 р. — поразка козацького війська в битві під Берестечком. Укладення Білоцерківського договору

1652 р. — розгром військом Б. Хмельницького під Батогом війська Речі Посполитої

1654 р. — укладання Березневих статей — комплексу

документів, якими було юридично оформлено козацько-московський договір

1658 р. — укладення Гадяцького договору

1659 р. — Конотопська битва

1663 р. — Чорна рада в Ніжині 1667 р. — укладення Андрусівського перемир’я 1669 р. — укладення Корсунської угоди 1677-1678 рр. — Чигиринські походи

1686 р. — укладення «Вічного миру» між Московією та Річчю Посполитою

1699 р. — укладення Карловицького мирного договору 1708 р. — укладення угоди між шведським королем

Карлом XII і гетьманом України Іваном Мазепою 1710 р. — обрання Пилипа Орлика гетьманом в еміграції; прийняття «Пактів та конституцій законів і вольностей Війська Запорозького» (Конституції Пилипа Орлика)

1734-1775 рр. — період існування Нової Січі

1764 р. — ліквідація гетьманства Катериною II

1765 р. — ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та

утворення з козацьких полків п’яти гусарських; утворення Слобідсько-Української губернії 1781 р. — ліквідація полково-сотенного устрою у Лівобережній Україні. Утворення Київського, Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв 1783 р., травень — видання царського указу про закріпачення селян у Лівобережній та Слобідській Україні 1783 р., червень — видання указу про перетворення лівобережних

козацьких полків на регулярні полки російської армії

1768р., травень — початок Коліївщини — національно-визвольного руху проти Польщі у Правобережній Україні 1772 р. — перший поділ Речі Посполитої 1793 р. — другий поділ Речі Посполитої 1795 р. — третій поділ Речі Посполитої

 

Це матеріал з підручника Історія України за 8 клас Дудар, Гук (2021)

 
Попередня сторінка:  34. Внесок України у формування європей...
Наступна сторінка:   Ранній Новий час в історії України^