Інформація про новину
  • Переглядів: 337
  • Дата: 2-09-2021, 17:49
2-09-2021, 17:49

Словник термінів і понять до курсу "Всесвітня історія" за 8 клас

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  23. «Закриті» країни Далекого Сходу
Наступна сторінка:   12. Польське королівство. Утворення Реч...

Абсолютизм - державний устрій, за якого особиста влада государя стає практично необмеженою.

Абсолютна монархія - форма правління, за якої вся повнота влади належить монарху.

Аристократична (шляхетська) республіка - політична система Речі Посполитої, що характеризувалася широкими правами шляхти в управлінні країною.

Бароко (італ. - вигадливий, дивний) - стиль, що переважав у мистецтві Європи з кінця XVI - середини XVIII ст., характерними ознаками якого є особлива пишність і велич, підкреслена декоративність і насиченість.

Буржуазія - суспільна верства, до якої належать власники капіталів і засобів виробництва.

Великі географічні відкриття - найбільші відкриття європейських мореплавців та землепроходців XV - середини XVII ст.

Великі Моголи - династія правителів Могольської держави (Індія), яку заснував у 1526 р. полководець Бабур.

Відродження (фр. - Ренесанс) - елоха в історії європейської культури XIV-XVI ст., що ознаменувала собою прихід Нового часу.

Високе Відродження - період в історії мистецтва Італії кінця XV - першої третини XVI ст., позначений небувалим злетом живопису, архітектури, літератури. Найяскравіші представники - Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонарроті, Рафа-ель Санті.

Джентрі - не титуловане середнє й дрібне дворянство в Англії в XVI—XVII ст., яке стало провідником капіталізму.

Енциклопедисти - представники групи передових мислителів XVIII ст., філософи, письменники та публіцисти, які брали участь у виданні «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел» 1751-1780 рр. за редакцією французьких учених Дені Дідро й Жана д’Аламбера.

Земський собор - вищий станово-представницький орган у Московському царстві.

Зустріч цивілізацій - знайомство європейців з населенням відкритих під час Великих географічних відкриттів земель.

Індустріальна (промислова) революція - винайдення та широке впровадження у виробництво машин, здатних замінити ручну працю.

Індульгенція - грамота, яку видавала католицька церква за певні заслуги перед церквою, а також за гроші.

Кальвінізм - напрям протестантизму, заснований Ж. Капьвіном, за яким визнавалося лише Священне Писання.

Капіталізм - суспільний устрій, побудований на приватній власності, найманій праці та ринковій економіці.

Класицизм - стиль у літературі та мистецтві XVII - початку XIX ст., заснований на шедеврах античності та Відродження.

Колоніальна імперія - держава, що має колоніальні володіння в різних куточках світу.

Конкіста (ісп. - завоювання) - загарбницькі походи іспанців кінця XV - XVI ст.

Конституція - основний закон держави, який визначає її політичний устрій, принципи організації влади, права й свободи громадян.

Контрреформація - церковно-політичний рух у Західній Європі в XVI—XVII ст. проти Реформації за збереження та зміцнення феодальних відносин і панівного становища католицької церкви.

Лендлорди - великі землевласники, представники старого родовитого дворянства в Англії.

Лютеранство - найпоширеніший напрям протестантизму, який заснував М. Лютер у XVI ст.

Мануфактура (від лат. - manus - рука, facture - виріб) - перші ранньокапіталістичні підприємства, засновані на розподілі праці та ручній ремісничій техніці.

Масонство - релігійно-етичний рух у вигляді таємної спілки, що сформувався на початку XVII ст.

Меркантилізм - економічна політика, що полягала в активному втручанні державної влади в господарське життя країни.

Найманий працівник - особа, яка виконує роботу за наймом та отримує за це заробітну плату.

Національно-визвольна війна - боротьба пригніченого народу проти іноземного володарювання.

Новйй час - період, що тривав у Європі від Великих географічних відкриттів до початку Першої світової війни в 1914 р.

Опрйчнина - система заходів Івана IV Грозного для боротьби з непокорою та підозрюваною у зраді знаттю.

Орден єзуїтів - католицький чернечий орден, який заснував у 1534 р. І. Лойола.

Освічений абсолютизм - політика низки європейських держав XVIII ст., яка здійснювалася під впливом ідей Просвітництва й була спрямована на знищення найбільш застарілих феодальних порядків і модернізацію країн шляхом реформ.

Олігархічна (бюргерська) республіка-форма правління, за якої влада в державі належить найзаможнішій верхівці (олігархії).

Парламентська монархія - форма правління, за якої влада монарха обмежена повноваженнями парламенту.

Північне Відродження - мистецтво країн Північної Європи, що склалося під впливом Італії в кінці XV - XVI ст.

Політика самоізоляції - державний курс на обмеження міжнародних контактів, кораблебудування та морських перевезень.

Просвітництво - ідейна течія в різних країнах Європи в кінці XVII - XVIII от., заснована на переконанні у вирішальній ролі розуму та знань, «природному праві» людей та політичній свободі.

Протекторат - режим одноосібної військової диктатури лорда-протектора О. Кромвеля в Англії в 1653-1658 рр.

Протекціонізм - економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції шляхом уведення високих мит на товари, що ввозилися в країну з-за кордону.

Протестантйзм - один з основних напрямів християнства, що відколовся від католицизму під час Реформації.

Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) - період з кінця XV до середини XVII ст., верхньою межею якого вважають Англійську революцію 1640-1660 рр.

Революція - стрімка докорінна зміна суспільно-політичного устрою.

Революція цін - значне підвищення цін на товари внаслідок зростання видобутку цінних металів і падіння їхньої вартості.

Релігійні війни - збройні конфлікти між представниками різних релігійних груп, зокрема - громадянські війни між католиками й гугенотами (протестантами) у Франції в 1562-1598 рр.

Реформація - суспільно-політичний та ідейний рух у Європі XVI ст., що набув релігійної форми боротьби проти католицького вчення.

Самодержавство - форма правління в Московській державі, за якої вся повнота влади належала царю.

Самураї - середні та дрібні феодали-воїни в Японії.

Секуляризація - передача церковних земель і майна у власність світської влади. Смутний час - період глибокої кризи Московської держави з 1598 р. по 1613 р. Сьогунат - військовий уряд в Японії, який очолює воєначальник (сьогун).

Федерація - тісний союз територіальних одиниць держави зі збереженням за кожною з них широкого самоврядування.

Фільварок - панське господарство, орієнтоване на продаж продукції та засноване на праці залежних селян; поширене в Польщі, Литві, Україні та Білорусі в XIV-XIX ст.

Церковний розкол - відділення від православної церкви частини вірян, які не визнали реформи патріарха Никона.

Шляхта - привілейований дворянський стан у Польщі.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Ладиченко (2021)

 
Попередня сторінка:  23. «Закриті» країни Далекого Сходу
Наступна сторінка:   12. Польське королівство. Утворення Реч...^