Інформація про новину
  • Переглядів: 4523
  • Дата: 16-02-2018, 00:42
16-02-2018, 00:42

Рухи Землі. Пори року

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Форма і розміри Землі
Наступна сторінка:   Місяць - супутник Землі. Сонячні та міс...

Ознайомлення з глобусом продемонструвало тобі рух Землі навколо її осі. Зазначимо, що цей рух відбуваєтьсяпостійно і має певні наслідки.

• Наслідки обертання Землі навколо її осі

Пригадай, коли ти проїжджаєш у машині повз будинки, дерева, то здається, ніби рухаються вони, а не ти. Це тому, що ти рухаєшся разом з автомобілем. Так самолюди не відчувають руху Землі, бо рухаються разомз нею.

Повний оберт навколо своєї осі наша планета здійснює за 24 години. Цей відрізок часу має назву доба.

Ми звикли чути й говорити, що вранці Сонце сходить, а ввечері заходить. Ту сторону небосхилу, де воно з’являється вранці, називають сходом. Ввечері ми бачимоСонце вже в іншому місці - назаході. Там воно зникає з полязору на деякий час. Проте в дійсності це не Сонце сходитьі заходить, а Земля, обертаючись навколо власної осі, підставляє Сонцю то один, тоінший бік (мал. 88). Тобтов певний період руху Землінавколо своєї осі одну її частину освітлюють промені Сонця,а іншу - ні. На освітленійСонцем частині Землі триваєдень, а тим часом на протилежному боці - ніч.

Обертання Землі навколо Сонця

Нам здається, що Земля залишається нерухомою, коли спостерігаємо за рухом небесних тіл - Сонця, Місяця,зірок. Насправді ж, як і інші планети, вона рухаєтьсянавколо Сонця по своїй орбіті, що не перетинається

з орбітами інших планет. Швидкість цього руху сягає майже 30 км/с. Тобто за час, коли ти не поспішаючиробиш два кроки, Земля встигає «пройти» 30 км! ОрбітаЗемлі має форму еліпса - витягнутого кола (мал. 89).

Як ти вже знаєш, час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, називається роком.І триває земний рік 365,25 доби.

Отже, Земля в космосі здійснює водночас два рухи -обертається навколо своєї осі й навколо Сонця.

Земна вісь завжди нахилена в один бік, тому сонячні промені падають на Землю під різним кутом. А це означає, що під час руху Землі навколо Сонця протягом рокусонячні промені нерівномірно освітлюють і нагріваютьПівнічну та Південну півкулі. Це є причиною зміни пірроку, тривалості дня і ночі.

Розглянь малюнок 89. Ти побачиш, що в червні вісь Землі своєю верхньою частиною похилена до Сонцяі Північна півкуля звернена до нього. У цей час в Україніліто. У грудні, навпаки, вісь Землі похилена від Сонцяі Північна півкуля більш віддалена від нього. Тому вУкраїні настає зима, дні коротшають, а ночі довшають.

Біля екватора день дорівнює ночі й не відчувається зміна пір року.

На Північний і Південний полюси сонячні промені протягом року падають похило, тому там завжди дужехолодно (інколи температура сягає -80 °С). Узимку наПівнічному полюсі триває ніч, а влітку Сонце не заходить. Тобто звичної для тебе зміни дня і ночі на полюсахне буває. Ніч і день тут тривають майже по півроку.

Земля одночасно обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Доба -час повного обертання Землі навколо своєї осі. Доба триває 24 години. Живі істоти на планеті Земля не відчувають її обертання навколо осі,тому що рухаються разом з нею.

Завдяки нахилу осі обертання Землі в один бік і рухові нашої планети навколо Сонця змінюються пори року.

У різні години дня Сонце не лише по-різному освітлює тіла на Землі, а й нагріває їх теж неоднаково. Переконайся в цьому на досліді. Тобі знадобляться 2 монети, вартістю 25 копійок. В обід, коли Сонце посилає пряміпромені і здається розташованим прямо над головою, поклади одну монету на добре освітленому місці, а другу тримай у тіні. Через півгодини візьми обидві монети в руку. Наскільки відчутною є різниця між теплом, якепоширюється на руку від кожної з монет? Дослід повтори через 3 години.Більшою чи меншою стала різниця між теплом, ніж у першому випадку? Якзмінилося розташування Сонця на небі за час проведення досліду? Зробивисновок, у якому положенні на небі Сонце посилає нам більше тепла.

Найдовший день у Північній півкулі, а отже, і в Україні, - 22 червня. Його називають днем літнього сонцестояння. Після 22 червня день поступовозменшується, а ніч збільшується. Так триває до 22 грудня. Цього дня унас найдовша ніч і найкоротший день. Це день зимового сонцестояння.З 23 грудня ніч поступово зменшується, а день збільшується, і 21 березня їх тривалість стає однаковою - по 12 годин. 21 березня - день весняного рівнодення. Є ще день осіннього рівнодення. Це 23 вересня.

1. Що називають: а) добою; б) роком?

2. Поясни, чому день змінює ніч.

3. Поясни, чому відбувається зміна пір року.

4. Чи існує відмінність у тривалості дня і ночі на території Українивлітку й узимку?

5*. Поясни нерівномірність розподілу сонячного світла й тепла на поверхні Землі протягом дня і року.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Форма і розміри Землі
Наступна сторінка:   Місяць - супутник Землі. Сонячні та міс...^