Інформація про новину
 • Переглядів: 4783
 • Дата: 3-10-2018, 00:52
3-10-2018, 00:52

Підручник Біологія і Екологія 10 клас Задорожний, Утєвська читати онлайн

Категорія: Біологія, Підручники

Наступна сторінка:   Підручник Біологія і екологія 11 клас З...

 Рік видання: 2018

 Видавництво: Ранок

 Автори: М. Задорожний, О. М. Утєвська


 Зміст

 1. Біологія та екологія. Форми життя
 2. Біологічні системи. Рівні організації життя
 3. Середовище життя. Поняття гомеостазу
 4. Наука та науковий метод пізнання
 5. Принципи планування біологічного та екологічного дослідження та н ...
 6. Аналіз та представлення результатів наукових досліджень
 7. Біологічна систематика
 8. Створення систем живих організмів
 9. Вид як базовий таксон сучасної систематики
 10. Біорізноманіття
 11. Дослідження біорізноманіття
 12. Сучасна система живого світу
 13. Прокаріотичні організми
 14. Сучасна систематика еукаріотів
 15. Наземні рослини
 16. Різноманітність насінних рослин
 17. Гриби та грибоподібні організми
 18. Тварини
 19. Анамнії та амніоти
 20. Екосистемне біорізноманіття
 21. Зміни біорізноманіття
 22. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для організмів
 23. Потреба людини в речовинах і хімічних елементах
 24. Метаболізм
 25. Клітинний транспорт речовин
 26. Транспортна система рослин: симпласт і апопласт
 27. Транспортна система рослин: провідні тканини
 28. Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система
 29. Транспорт речовин у плазмі крові
 30. Транспорт газів у кровоносній системі
 31. Надходження газів до організму тварин
 32. Надходження газів та поживних речовин до організмів рослин і гриб ...
 33. Типи гетеротрофного живлення
 34. Внутрішньоклітинне травлення
 35. Позаклітинне і зовнішнє травлення
 36. Порожнинне та пристінкове травлення
 37. Травлення в товстому кишечнику
 38. Ферменти. Регуляція метаболічних шляхів
 39. Анаеробні процеси енергетичного обміну
 40. Аеробне дихання
 41. Катаболізм жирних кислот, амінокислот і нітрогеновмісних основ
 42. Біосинтез білка. Транскрипція і процесинг іРНК
 43. Біосинтез білка. Трансляція
 44. Посттрансляційне дозрівання білків
 45. Фотосинтез. Світлова фаза
 46. Фотосинтез. Темнова фаза
 47. Фотосинтез у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу
 48. Хемосинтез
 49. Утворення глікогену. Біосинтез ліпідів
 50. Виділення у тварин
 51. Осморегуляція
 52. Виділення у рослин
 53. Роль виділення у підтриманні гомеостазу
 54. Взаємозв'язок метаболічних шляхів
 55. Обмін речовин і енергії
 56. Шляхи передачі інформації в живих системах
 57. Гени й геноми
 58. Генетика як наука. Методи генетики
 59. Генетична термінологія. Типи схрещувань
 60. Закономірності успадкування. Закони Г. Менделя
 61. Взаємодія алелів. Множинний алелізм
 62. Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер
 63. Генетика статі
 64. Генотип і взаємодія генів
 65. Мінливість ознак
 66. Мутації
 67. Модифікаційна мінливість
 68. Популяційна генетика
 69. Елементарні процеси еволюції. Видоутворення
 70. Генетика людини
 71. Спадкові захворювання та їх профілактика
 72. Будова вірусів
 73. Життєдіяльність вірусів
 74. Вірусні інфекції
 75. Віруси й еволюція
 76. Пріони й віроїди
 77. Репродукція прокаріотичних клітин
 78. Репродукція еукаріотичних клітин
 79. Життєвий цикл клітин. Інтерфаза
 80. Структурна організація хроматину
 81. Мітотичний поділ
 82. Цитокінез. Регуляція і порушення процесу мітозу
 83. Мейоз
 84. Біологічне значення мейозу. Порушення мейозу
 85. Амітоз. Старіння і загибель клітин
 86. Клітинні технології в біології та медицині
 87. Репродукція організмів
 88. Нестатеве розмноження
 89. Вегетативне розмноження та його використання
 90. Статеве розмноження і статевий процес
 91. Гаметогенез
 92. Статеві залози. Гаметогенез у людини
 93. Еволюція статевого розмноження
 94. Запліднення
 95. Особливі форми розмноження
 96. Запліднення у людини
 97. Стать у людини
 98. Онтогенез багатоклітинних організмів
 99. Ембріональний розвиток. Дроблення
 100. Гаструла. Зародкові листки
 101. Провізорні органи. Регуляція онтогенезу
 102. Ембріональний розвиток людини
 103. Сучасні методи ембріології. Репродуктивна медицина
 104. Постембріональний розвиток. Життєві цикли
 105. Індивідуальний розвиток людини
 106. Ріст і розвиток живих організмів
 107. Регуляція та проблеми росту і розвитку
 108. Регенерація
 109. Трансплантація органів
 110. Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів»
 111. Додаток до практичної роботи «Розрахунок основного обміну і власн ...

  

Увесь необхідний матеріал курсу біології за 10 клас ви знайдете у підручнику. Його поділено на чотири розділи відповідно до тем, що будете вивчати.

Підручник побудовано таким чином, щоб вам було зручно з ним працювати. Погортайте сторінки і ознайомтеся з його структурою.

1. Кожний параграф розташований на одному розвороті. Увесь матеріал одного уроку — перед очима. Крім того, таке розташування полегшить пошук потрібного параграфа.

2. На початку кожного параграфа перелічено теми, які необхідно пригадати, перш ніж вивчати новий матеріал.

3. У деяких параграфах, де це необхідно, наведено практичні роботи,

4. Закінчується кожний параграф двома рубриками:

• «Ключова ідея» — це головна думка, висновок;

• «Запитання та завдання» — компетент-нісні завдання.

5. Багато інформації наведено у вигляді схем, таблиць, ілюстрацій. Вони полегшать сприйняття й запам’ятовування нового матеріалу.

6. Кожний розділ закінчується узагальнюючим розворотом, у якому стисло подано інформацію, викладену в темі, що вивчалася.

7. У кінці підручника ви знайдете:

• узагальнюючі завдання для індивідуальної та групової роботи за всіма темами підручника та теми навчальних проектів;

• предметний та іменний покажчики, що полегшать пошук необхідної інформації.

Крім того, до підручника додається електронний додаток, що розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua. У ньому ви знайдете додаткову інформацію до параграфів, словник термінів, інформацію про вчених, тестові завдання до тем та інші додаткові матеріали.

 
Наступна сторінка:   Підручник Біологія і екологія 11 клас З...^