Інформація про новину
  • Переглядів: 4821
  • Дата: 26-09-2021, 19:15
26-09-2021, 19:15

13. Структура програми мовою Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Мова та середовище програмування
Наступна сторінка:   14. Поняття об’єкта в мові програмуван...

Зміст

1. Що описують на початку програми? 

2. Що може містити тіло програми? 

3. З якими функціями працюють у програмі мовою програмування Python?

 

ПРИГАДАЙТЕ:

  • поняття величини, види та типи величин;
  • команду присвоювання, введення та виведення даних мовою програмування Python.

 

1. Що описують на початку програми?

Програма, записана мовою програмування, має свою структуру. Різні мови програмування висувають свої вимоги до такої структури. Але є і загальні. Перше, що зазвичай наявне в коді програми, — це оголошення додаткових модулів — бібліотек, команди яких будуть використані у програмі. Ми вже використовували модулі math, random, turtle. Пригадайте, що підключення модуля здійснюється так:

Щоб використати команду модуля, наприклад, квадратного кореня із числа х, використовують конструкцію:

Якщо у програмі буде використана тільки одна конкретна функція, нехай той же тоді її оголошення здійснюють так:

А якщо буде використано більше функцій, то:

Тоді в програмі виклик функції відбувається без оголошення назви модуля.

Другою складовою початку програми є оголошення змінних. Python є досить гнучким і дає змогу створювати змінні будь-де в коді. Але гарний стиль оформлення програм передбачає, що змінні, за можливості, оголошуються в одному місці — це, як мінімум, зручніше для програміста, який одразу бачить, які змінні є і яких вони типів. Тут же змінним задаються початкові значення. Якщо конкретні значення

не відомі або не потрібні на початку роботи, можна присвоїти спеціальне значення None — «нічого». Тобто не нуль, не одиниця, не порожній рядок, а взагалі відсутність значення.

Усі змінні бажано називати змістовними іменами, щоб, побачивши їх далі в коді, можна було одразу зрозуміти їхнє призначення. За домовленістю змінні іменуються малими літерами (зверніть увагу: для мови Python регістр важливий, тобто з точки зору інтерпретатора, наприклад, а і А — різні змінні). Якщо одного слова для змістовної назви недостатньо, слова в імені змінної розділюються підкресленням. Отже, string_length, variables_number, counter і навіть my_den_ narodzhennia — хороші назви для змінних. FirstMonth, counter-of-loops — погані. My_variable, asdl — дуже погані.

Вибрати змінній ім’я, яке повністю відображає її суть, можливо не завжди. Для цього використовують коментарі.

Коментар — це будь-який текст для пояснення роботи програми, який не виконується інтерпретатором.

Коментарі можуть бути короткими: відокремлюються від основного коду знаком # і все, що міститься в коді програми після # і до кінця рядка, інтерпретатором ігнорується. Або довгими, в декілька рядків: перед початком багаторядкового коментаря ставиться троє подвійних лапок, і ще троє в кінці — все, що міститься між ними, інтерпретатор також не виконає (мал. 13.1).

Крім тлумачення змінних, коментарі можуть застосовуватися будь-де в коді програми для пояснення, що там відбувається. Часто буває, що, повертаючись через деякий час (тижня чи двох достатньо), автор уже не пам’ятає, для чого виконувалася та чи інша дія. А якщо код програми мають читати сторонні люди (наприклад, програма розробляється кількома програмістами), коментарі тим паче не будуть зайвими.

2. Що може містити тіло програми?

Змінні опрацьовують в тілі програми. Ми вже опрацьовували три типи даних:

• цілі числа (тип int) — додатні та від’ємні числа, а також 0 (наприклад, 4, 687, -45, 0);

• числа з плаваючою крапкою (тип float) — дробові, або дійсні, числа (наприклад, 1.45, -3.789654, 0.00453). Нагадуємо: для розділення цілої і дробової частин використовують крапку, а не кому, як у математиці;

• рядкові (тип str) — набір символів, обмежених лапками (наприклад, "ball", "Як тебе звати?", ’dkfjUUv’, ’2020’). Нагадуємо: лапки в Python можуть бути одинарними чи подвійними; один символ, взятий у лапки, — це теж рядковий тип.

Над даними виконують операції. Тоді ці дані називають операнда-ми. Саму дію називають оператором.

Для надавання значення змінним використовують оператор присвоювання. Нагадаємо, що в мові програмування Python, як і в більшості інших мов програмування, оператор присвоювання позначається знаком =.

Вправа 1.Типи величин.

Завдання. V вправі за посиланням

https://cutt.ly/0k1

BYtk згрупуйте дані за типами.

Вправа 2. Оператори.

Завдання. У вправі за посиланням

https://cutt.ly/

Vk1BPZ1 з’єднайте назву операції та відповідний запис мовою програмування Python.

3. З якими функціями працюють у програмі мовою програмування Python?

У тілі програми, записаній мовою програмування Python, використовують вбудовані функції та функції користувача.

Функція — це фрагмент програми, який може використовуватись багато разів.

Ми вже використовували функції для роботи з даними різних типів.

Таблиця 13.1

Призначення

функції

Опис

Приклад

1

Виведення даних

2

Введення даних

3

Перетворення тексту в ціле число

4

Перетворення тексту в дійсне число

5

Визначення кількості елементів

6

Округлення дійсного числа

Для опису власної функції використовують службове слово def, а команда return указує, яке значення потрібно повернути після виклику функції.

Наприклад, після запуску програми на виконання для значень змінних с=5, Ь=6 отримаємо с= 11 (мал. 13.2).

Опис функції подають у заголовку програми. А виклик функції здійснюють у тілі програми. Погодьтеся, що рядки 1, 2 програми на малюнку — це заголовок програми, а рядки 3-6 — тіло програми.

В описі функції після імені функції в дужках записують аргументи. Функція може мати довільну кількість аргументів, або не мати їх зовсім. Деякі аргументи можуть бути обов’язковими, а інші — необов’язковими. Наприклад, у функції

є три аргументи: а, Ь, с — необов’язковий аргумент. Його значення за замовчуванням дорівнює 2.

Вправа 3. Сума трьох.

Завдання. Дослідіть, як впливає надання значення аргументам функції на результату програмі за зразком (мал. 13.3).

1. Відкрийте середовище програмування. Створіть новий файл мовою Python.

2. Введіть програму, яку подано на малюнку 13.3.

3. Запустіть програму на виконання. Розгляньте область виконання програми. Зробіть висновки про правильність команди в рядку 6. Введіть потрібні зміни, щоб змінна rez4 набула значення 20.

1. Обговоріть, чому важливо подавати програму в структурованому вигляді. Одне одному наведіть свої аргументи.

2. Які типи величин опрацьовують у програмі мовою Python? Називайте одне одному значення, інший або інша має назвати відповідний тип.

3. Які функції використовують у програмах мовою Python? Чи може аргументом функції бути інша функція? Наведіть одне одному приклади.

4. Наведіть одне одному свої міркування щодо доцільності створення власних функцій для обчислення значень виразів:

За потреби опишіть функції та складіть відповідні програми в середовищі програмування. Знайдіть значення змінної при значенні змінниха = 16 і Ь = 9.

5. Візьміть участь у мініпроєкті «Програмування на допомогу учням». Оберіть навчальний предмет: фізика, хімія, математика. Виділіть в обраній науці задачі, під час розв’язування яких застосовують формули та обчислення. Складіть програму, яка здійснюватиме обчислення за виділеними формулами. Використовуйте коментарі для пояснення свого коду. Продемонструйте свій проект іншим групам.

6. Дано дві змінні х=0.5, г/=0.1. Визначте, які значення та який тип матимуть ці змінні після виконання команд присвоювання:

7. Дано три цілочисельні змінні з поточним значенням а = З, Ь = 5, с = 7. Які значення будуть мати ці змінні в результаті послідовних операторів присвоювання? Чи змінюють ці змінні свій тип? Складіть відповідну програму та перевірте свої здогадки.

8. З комп’ютерного диска (діаметр 120 мм) восьмикласники виготовили квадратну заготовку для сувеніру. Складіть програму, яка визначатиме сторону подарункової коробки для цього сувеніру.

9. Складіть програму для знаходження кількості теплоти, яка потрібна для нагрівання тіла масою т, з початковою і кінцевою температурами тіла ї, і t2, питомою теплоємністю речовини с, яка обчислюється за формулою:

Для обчислення використайте такі дані: т = 5 кг, = 20 °С; t2 = 100 °С, с = 2000 Дж/°С. Якого типу буде змінна Q?

10. Доріжку у парку вирішили встелити плиткою, яка має форму трапеції. Складіть програму, яка визначає найменшу кількість плиток для заданої площі Р, якщо відомо, що ширина доріжки кратна висоті h трапеції. Врахуйте, що площу трапеції знаходять за формулою:

11. Відомо, що відстань між двома точками, які задані на координатній площині своїми координатами (хґ yt) та (х2, у2), визначається за формулою:

Складіть програму, за допомогою якої знаходять:

1) периметр трикутника, заданого координатами своїх трьох вершин;

2) площу прямокутника, побудованого на сторонах АВ та АС, для яких задано координати вершин А, В, С.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 
Попередня сторінка:  12. Мова та середовище програмування
Наступна сторінка:   14. Поняття об’єкта в мові програмуван...^