Інформація про новину
  • Переглядів: 4269
  • Дата: 26-09-2021, 19:21
26-09-2021, 19:21

16. Опрацювання величин у програмах з елементами керування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  15. Обробники подій, пов’язаних з елеме...
Наступна сторінка:   17. Розгалуження мовою програмування Pyt...

Зміст

 

1. Як використовують текстове поле для роботи з величинами? 

2. Які операції виконують над текстовими величинами? 

3. Які функції використовують для опрацювання текстових величин?

 

ПРИГАДАЙТЕ:

  • які події можна описати командами групи Керувати в середовищі Скретч.

 

1. Як використовують текстове поле для роботи з величинами?

Надавати значення величинам можна різними способами:

• під час написання програмного коду за допомогою оператора присвоювання;

• під час виконання програми, що містить команду введення Input;

• за допомогою елементів управління.

Entry — це елемент керування для введення одного рядка тексту. Має такі додаткові (порівняно з Button і Label) властивості:

• borderwidth (або скорочено bd) — ширина межі;

• show — відображувані символи.

Наприклад, змінна textl отримує значення з однорядкового текстового поля висотою 7, шириною 8, яке написано шрифтом за замовчуванням 14 розміром (мал. 16.1).

Text — це елемент керування для введення довільного багаторядкового тексту. Має (додаткову) властивість wrap, що відповідає за перенесення на новий рядок. Щоб переносити по словам, потрібно надати їй значення WORD, яке додається з бібліотеки додатково. Наприклад, текст у текстовому полі (мал. 16.2) вводили без натискування клавіші Enter у вікні з елементом управління багаторядкове поле за допомогою такого коду:

Методи insert, delete і get, відповідно, додають, видаляють або витягають текст. Перший аргумент — місце вставлення у вигляді ' х. у', де х — це рядок, а у — стовпчик.

Наприклад, змінній s надають значення командою

А отримати значення можна так:

Для того щоб отримати значення з текстового напису, використовують об’єкти (внутрішні змінні): BooleanVar () , StringVarO, intVar (), DoubleVar (). Тоді серед параметрів елемента керування має бути textvariable.

Наприклад, змінній текстового типу str_var буде надано значення, яке отримано з текстового поля edit:

Вправа 1. Нагадування.

Завдання. У середовищі програмування розробіть проект, у якому користувач буде вводити день тижня, натискати кнопку Гаразд й отриму

вати у вікні із заголовком Увага! таке повідомлення: Сьогодні - <день тижня, який було введено>.

1. Запустіть середовище програмування.

2. Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Нагадування в папці Навчальні проекти своєї структури папок.

3. У вікні редактора коду запишіть команди для імпортування потрібних модулів і методів. Створіть вікно проекту.

4. Створіть об’єкт для отримання значення з текстового поля.

5. Додайте функцію опрацювання події натиснення на кнопку.

6. Створіть текстовий напис та розмістіть його у вікні.

7. Створіть текстове поле та розмістіть його у вікні.

8. Створіть кнопку та розмістіть її у вікні.

9. Завершіть програму командою запуску опрацювання подій програми.

10. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи результат для введеного дня тижня понеділок відповідає малюнку 16.3.

11. Завершіть роботу з проектом і середовищем.

Вправа 2. Робота з текстом.

Завдання. Напишіть програму графічного інтерфейсу Python для створення текстового поля за допомогою модуля tkinter. Вставте рядок В чужім краю не цвірінькають., на початку, а потім вставте рядок і солов’ї в поточний текст так, щоб отримати приказку В чужім краю і солов’їне цвірінькають. Видаліть перший і два останні символи тексту. Використайте текст програми, після виконання якої на екрані отримаємо таке зображення (мал. 16. 4):

2. Які операції виконують над текстовими величинами?

Над текстовими величинами виконують операцію склеювання — поєднання кількох рядкових величин, яка позначається символом «+».

Наприклад, у результаті виконання фрагменту програми

отримаємо значення R, що дорівнює ’алгоритм’.

Текстові величини є незмінюваними, це означає, що не можна змінити частину рядка, не створивши нового.

Ви вже знаєте, що в програмі мовою програмування Python під час роботи з текстовими величинами можна використовувати операцію зрізу, за допомогою якої копіюється послідовність або її частина. Наприклад, для змінної

Таблиця 16.1

Опис

Приклад команди

Результат — значення змінної s1

Зріз від початку рядка до символу з номером п

Зріз від символу з номером п рядка включно до символу з номером т

Зріз від символу з номером п рядка включно до кінця рядка

Щоб записати символи в рядку в зворотному порядку, використовують операцію:

Тоді змінна s3 матиме значення ' dirow olleH'.

У мові програмування Python можна вставляти в рядок дані в необхідному форматі. Для цього використовують оператор %, першим операндом якого є рядок-шаблон, а другим — тьюпл із даними для вставки.

Рядок-шаблон містить «заглушки», що позначають, у які місця мають вставлятися дані та в якому форматі. Наприклад:

Дані вставляються в рядок у тому порядку, в якому вони перебувають у тьюплі. «Заглушка» %s позначає вставлення даних із приведенням їх до типу рядок — str ().

3. Які функції використовують для опрацювання текстових величин?

Ви вже використовували функції для перетворення текстової величини у величину числового типу та навпаки.

У мові програмування Python для опрацювання текстових величин використовують функції, наведені в таблиці 16.2.

Таблиця 16.2

Опис функції мовою програмування

Призначення

Визначення кількості символів у рядку s

Змінює регістр усіх символів рядка на верхній

Змінює регістр усіх символів рядка на нижній

Замінює всі входження фрагмента s_old у рядку на s_new

Замінює перші count входжень фрагмента s_old у рядку на s_new

Повертає позицію входження (індекс першого символу) фрагмента sly рядку, або -1, якщо фрагмент не знайдено

Повертає позицію входження (індекс першого символу) фрагмента sly рядку, починаючи з позиції start_pos, або -1, якщо фрагмент не знайдено

У мові програмування Python є функції для роботи з кодами текстових величин (табл. 16.3).

Таблиця 16.3

Вправа 3. Доступ.

Завдання. Розгляньте команди та їхні параметри, що використані у програмі Доступ, після запуску якої отримують вікно, як на малюнку 16.5. Дослідіть призначення методу place. Зверніть увагу, що для того щоб скоротити назву бібліотеки tkinter, призначили ім’я

tk (as tk).

1. Обговоріть, чим подібне та чим відрізняється опрацювання величин у стандартних програмах мовою програмування Python і програмах із графічним інтерфейсом.

2. Пограйте у гру «Рядок програми-пояснення». Хтось називає рядок програми, а хтось — пояснює її призначення. За першої помилки поміняйтеся ролями. Виграє той чи та, хто останнім назве правильну відповідь. Використайте для цього текст програми, яку створили в цій темі.

3. Попрацюйте у проекті. Поміркуйте, що буде в результаті виконання програми. Запропонуйте коментарі-пояснення після символів #. Обговоріть, як змінити чи доповнити код, щоб отримати програму Калькулятор, у вікні якої на чотирьох кнопках будуть написані знаки арифметичнихдій, а натискування кнопки передаватиме відповідний результату вікно повідомлення.

4. Розробіть програму, після запуску якої на екрані в текстове поле вводять текст. Натискування кнопки Перетворити викликає на екран інформаційне вікно з перетвореним текстом:

а) у тексті забрано першу та останню літери;

б) текст написано двічі;

в) усі літери тексту записані у верхньому регістрі;

г) виведено кількість символів у тексті.

5. Розробіть програму, після запуску якої на екрані отримують вікно (мал. 16.6).

А після введення імені та прізвища — вікно повідомлення (мал. 16.7).

6. Розробіть програму, після запуску якої на вікні форми розміщено три кнопки та текстове поле (мал. 16.8). Кнопка Вставити на початок тексту до введеного тексту додає Hello World, кнопка Взяти переміщує текст у напис, вирівняний по правому краю, кнопка Видалити очищає текстове поле (мал. 16.9).

7. Придумайте ідею та складіть програмний код для програми, яку можна використати на уроках математики, фізики, хімії, географи. У вікні програми потрібно розмістити принаймні два текстові вікна, дві кнопки, два написи та використати одне вікно повідомлення.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 
Попередня сторінка:  15. Обробники подій, пов’язаних з елеме...
Наступна сторінка:   17. Розгалуження мовою програмування Pyt...^