Інформація про новину
  • Переглядів: 3513
  • Дата: 6-10-2018, 02:36
6-10-2018, 02:36

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

Категорія: Географія


Наступна сторінка:   Джерела знань про регіони та країни св...

1. Пригадайте курси географії, які ви вже опанували. Що було предметом та об'єктом їхнього вивчення? 2. Назвіть материки та частини світу, які виділяють географи на планеті Земля. 3. Охарактеризуйте географічне положення України щодо цих материків і частин світу.

1ЩО ВИВЧАЄ КУРС ГЕОГРАФІЇ РЕГІОНІВ І КРАЇН.

У найзагальнішому розумінні курс «Географія: регіони та країни» вивчає територіальну організацію світу, тобто розміщення об’єктів на політичній карті світу та їх взаємозв’язки. На прикладі сучасної України ми бачимо, як це розміщення впливає на життя країни.

Охарактеризуйте переваги й недоліки географічного положення України.

В основу курсу «Географія: регіони та країни» покладено регіональний та країнознавчий принципи. У ньому подано загальну еко-номіко-географічну характеристику різних регіонів із їхніми специфічними особливостями. Перед вами постануть високорозвинені країни Європи, вражаючі контрастами Азія та Америка, найбідніші у світі країни Африки, а також далекі, неповторні й самобутні країни Океанії.

Знайдіть на політичній карті світу найбільші країни кожного з регіонів.

Особливо важливими є знання про регіони та країни світу в сучасному глобалізова-ному житті. Фактично зараз для громадян України відкритий увесь світ. 1 вересня 2017 р. наша держава стала повноправним асоційованим членом Європейського Союзу й отримала безвізовий режим не лише з країнами Європи. Збільшується кількість країн, які хотіли б розширювати й поглиблювати взаємовигідні зв’язки з Україною. Тому в сучасному глобалізованому житті важливі знання про регіони й країни.

Для того щоб подорожувати країнами світу, співпрацювати з ними, потрібно багато знати про них. Вирішити цю проблему і є завданням курсу «Географія: регіони та країни».

2 РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН). Ви

вже знаєте, що майже будь-яка територія складається з менших місцевостей, а сама вона входить до складу більших за площею регіонів. Наприклад, територія України складається з областей, а області — з адміністративних районів; США складаються зі штатів, а Канада — із провінцій тощо. А які частини світу, тобто регіони планети, є найбільшими? За класифікацією ООН, найбільшими регіональними одиницями є макрорегіони, а вони, у свою чергу, складаються із субрегіонів.

О Більше інформації про ООН шукайте на офіційному сайті організації за адресою: un.org/en/ index.html.

Наприклад, макрорегіон Африка складається зі Східного і Західного, Центрального, Північного, Південного субрегіонів. Територіальний поділ Америки більш складний. Крім Північної, Центральної та Південної Америки, тут виділяють країни Карибського басейну.

Карибський басейн — це група островів у Карибському морі, які мають своєрідну історію освоєння й сучасний соціально-економічний розвиток.

Найскладніший територіальний поділ має макрорегіон Азія: Центральна, Східна, Південна, Південно-Східна та Західна. Складність виділення окремих субрегіонів в Азії пов’язана з тим, що Росія, Казахстан і Туреччина розташовані одночасно в різних частинах світу. Тому деякі дослідники пропонують виділяти ще й субрегіон країн Євразії.

Поясніть, чому Росію, Казахстан і Туреччину можна віднести до країн Євразії.

Проте американські географи й політики мають інший підхід до вирішення цієї проблеми. Вони чітко розрізняють фізико- і по-літико-географічне поняття Європи та Азії. Фізико-географічна межа між ними проходить через Уральські гори, а політико-географічна межа — через східні кордони Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Білорусі та України. Отже, уся територія Росії та Казахстану належить до Азіатського регіону.

За класифікацією ООН макрорегіон Європа поділяється на такі субрегіони, як Східна, Західна, Південна та Північна Європа. ООН до субрегіону Східна Європа включає всю Росію, тобто вважає російські Чукотку, Камчатку та острів Сахалін Європою. А чому тоді не є Європою Японія, Північна й Південна Корея або Монголія, які ООН відносить до Азії?

Подискутуйте, чи не помиляються спеціалісти ООН, пропонуючи такий регіональний поділ світу. Запропонуйте власне бачення цієї проблеми.

Океанія, найбільш віддалений макрорегіон світу, поділяється на чотири субрегіони: Австралія, Меланезія, Мікронезія, Полінезія.

Саме географічний чинник його віддаленості від інших регіонів світу є позитивним для цього макрорегіону, оскільки віддаляє його від головних осередків політичної напруженості та військових конфліктів. Проте він й обмежує його економічні зв’язки з іншими ма-кро- і субрегіонами.

З ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ КРАЇНОЗНАВСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов’язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями територіального розвитку суспільства. З одного боку, поширюються процеси глобалізації, які охоплюють усі сфери людської діяльності; інтенсивно розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого — наростають локальні дезінтеграційні процеси, що відбуваються разом із глобалізацією та інтеграцією. Саме в площині єдності й боротьби цих протилежностей і відбувається розвиток країн і регіонів у наш час.

Наведіть приклади сучасних процесів інтеграції та дезінтеграції.

Сучасна людина перебуває в полоні багатьох стереотипів. В інформаційну еру існують великі можливості управляти людською свідомістю. Щоб уміти відрізняти правду від цілеспрямованої дезінформації, недостатньо просто мати знання про регіони й країни світу. Потрібно знати закономірності їхнього розвитку в просторі й часі. Таким чином, пропонований підручник спонукатиме вас мислити, привчатиме аналізувати просторово-часові закономірності розвитку людства. Саме в цьому й полягає головне значення курсу географії, який ви вивчатимете.

висновки

• Курс «Географія: регіони та країни» вивчає територіальну організацію світу. У його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи.

• За класифікацією ООН найбільшими регіональними одиницями є макрорегіони, які складаються із субрегіонів.

• Початок XXI ст. характеризується динамічними перетвореннями у світі, поширенням як глобалізаційних процесів міжнародної інтеграції, так і локальних процесів дезінтеграції.

• Головне конструктивне значення курсу «Географія: регіони та країни» полягає у формуванні знань про розвиток сучасного світу через аналіз просторово-часових закономірностей розвитку людства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть на політичній карті світу основні його регіони.

2. Якими джерелами географічних знань про регіони світу ви вже користувалися?

3. Поясніть пізнавальну та конструктивну роль країнознавства в сучасному світі.

4. Оцініть практичне значення географічних знань для життєдіяльності людини.

5. За допомогою схеми (мал. 2) охарактеризуйте основні чинники різноманіття сучасного світу та покажіть їхнє значення для вивчення курсу «Географія: регіони та країни».

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 

Наступна сторінка:   Джерела знань про регіони та країни св...^