Інформація про новину
  • Переглядів: 5171
  • Дата: 26-09-2021, 21:10
26-09-2021, 21:10

18. Цикли мовою програмування Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  17. Розгалуження мовою програмування Pyt...
Наступна сторінка:   19. Графічне відображення даних на мові...

Зміст

 

1. Які команди використовують для опису циклів мовою програмування Python? 

2. Що таке вкладені цикли? 

3. Як створити шкалу вибору?

 

ПРИГАДАЙТЕ:

  • що таке алгоритмічна структура повторення;
  • як реалізують алгоритми повторення мовою програмування Python.

1. Які команди використовують для опису циклів мовою програмування Python?

Ми вже складали найпростіші програми для реалізації алгоритмів з розгалуженням мовою програмування Python. Для цього використовували такі команди (табл. 18.1).

Таблиця 18.1

Наприклад, у програмі, яка використовує модуль малювання, побудовано спіраль червоного кольору з товщиною 2 пікселі (мал. 18.1).

Команду range () використовують, щоб сформувати діапазон. За параметр вона приймає ціле число, і повертає послідовність цілих чисел від 0 до вказаного в аргументі числа, але не включаючи його. Якщо використати команду range (n, m, к), то отримаємо діапазон чисел від п до включно (m - 1) з кроком k.

Команди циклу використовують і у програмах, складених мовою програмування Python, які використовують графічний інтерфейс.

Вправа 1. Кількість слів у реченні.

Завдання. Розробіть у середовищі програмування проект, за допомогою якого можна визначити, скільки слів уведено в текстове поле, якщо відомо, що між словами міститься лише один пропуск.

1. Відкрийте середовище програмування. Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Кількість_слів у папці Навчальні проекти своєї структури папок.

2. Імпортуйте об’єкти, які потрібні для опису графічного інтерфейсу програми (мал. 18.2).

3. Оголосіть імена величин.

4. Запишіть програмний код опрацювання події натиснення на кнопку Визначити.

5. Запишіть у програмному коді команди для створення об’єктів у вікні window та отримання значень змінних.

6. Запишіть команду запуску подій на формі

window.таinloop()

7. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи результат для введеного речення відповідає малюнку 18.2.

8. Завершіть роботу з проектом і середовищем.

2. Що таке вкладені цикли?

У програмах, складених мовою програмування Python, можна використовувати алгоритмічні конструкції, вкладені одні в одні. Наприклад, у командах розгалуження можна використовувати деякі циклічні розрахунки, або навпаки, під час виконання циклу виконувати блоки команд, які викликаються в командах розгалуження. Можуть бути також цикли, які виконуються в тілі інших циклів, або так званих вкладених циклів.

Розглянемо, наприклад, задачу про покупку з обмеженим бюджетом. Є 1000 грн. Скільки упаковок цукерок, вафель і печива можна купити на всі ці гроші, якщо вартість упаковки цукерок — 100 грн, вафель — 50 грн, печива — 10 грн. Обов’язково потрібно купити щонайменше по одній одиниці товару.

Фрагмент розв’язку матиме такий вигляд.

Цикл у рядках 6-10 містить обчислення суми, перевірку умови та цикл підрахунку кількості упаковок печива. Цикл у рядках 4-11, у свою чергу, містить цикл підрахунку кількості печива та вафель. Цикл 2-12 — містить цикли підрахунку кількості цукерок, вафель та печива.

Вправа 2. Урожай.

Завдання. Фермер вирощує новий сорт рослин для відгодівлі тварин. Він дослідив закономірність, що після кожного зрізу, який здійснюється через тиждень не більше 5 разів, кількість зеленої маси збільшується за формулою: s=s+(i-1)*i, де і — номер тижня, s — кількість зеленої маси. Розробіть проект у середовищі програмування, за яким буде визначено, чи встигне фермер зібрати п одиниць зеленої маси.

1. Відкрийте середовище програмування. Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Урожай у папці Навчальні проекти своєї структури папок.

2. Імпортуйте об’єкти, які потрібні для опису графічного інтерфейсу програми (мал. 18.3).

3. Опишіть об’єкти, які ви будете використовувати у проекті.

4. Запишіть програмний код опрацювання події натиснення кнопки Визначити.

5. Запишіть програмний код розміщення об’єктів на головній формі.

6. Запишіть програмний код запуску подій головної форми.

7. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи для значення 50 ви отримаєте повідомлення «Встигне отримати 121».

8. Завершіть роботу з проектом і середовищем.

Вправа 3. Фігури.

Завдання. Дослідіть, як зміниться зображення на екрані, якщо у програмі побудови спіралі:

1) замість команди left (90) обрати left (92);

2) замість команди forward (х) обрати circle ();

3) виконати заміну 1) та 2);

4) замінити команду for на відповідну команду while.

1. Відкрийте середовище програмування. Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Фігури_Прізвиице в папці Навчальні проекти своєї структури папок.

2. Введіть програму побудови спіралі (мал. 18.1). Запустіть її на виконання.

3. По черзі вносьте запропоновані зміни 1), 2) і 3) та переглядайте результати виконання програми. Зробіть висновки.

4. Поміркуйте, що важливо додати до тіла циклу while, щоб отримати потрібні зображення.

5. Запустіть програму на виконання та зробіть висновок.

3. Як створити шкалу вибору?

У вікні проекту можна використати елемент керування — шкала, за допомогою якої користувач може обрати значення з певного діапазону.

Шкала — це горизонтальна чи вертикальна смужка з розміткою, по якій можна рухати повзунком, здійснюючи вибір.

Наприклад, горизонтальна та вертикальна шкала задається командами:

Властивості:

• orient — визначає напрям;

• length — довжина шкали в пікселях;

• f rom_=, to= — з якого значення шкала починається і яким закінчується (так званий діапазон значень);

• tickinterval — інтервал, через який відображаються мітки на шкалі;

• anchor — розташування на екрані;

• resolution — мінімальна довжина відрізка, на яку можна пересунути повзунок;

• variable — змінна, яка містить або надає значення.

Щоб отримати значення зі шкали, використовують метод get (). Наприклад, нехай у вікні, що містить вертикальну шкалу за замовчуванням (від 0 до 100, з кроком 1), кнопку Отримати значення, напис Величина, після натиснення кнопки буде додано значення зі шкали (мал. 18.4).

Тоді програма матиме вигляд (мал. 18.5).

1. Обговоріть, чому в мові Python використовують різні команди циклу. У чому їх відмінність?

2. Поясніть одне одному ситуації, коли при розв’язуванні задач потрібно використовувати вкладені алгоритмічні конструкції. Наведіть приклади.

3. Обговоріть у парі ідею розв’язування задачі та які графічні елементи можна використати на головному вікні проекту. Розробіть проект.

а) Проект/?/'/, у якому у введеному виразі, що містить арифметичні операції без дужок та математичних функцій, у повідомленні буде виводитись, які дії потрібно виконати.

б) Проект Найменший спільний дільник, за допомогою якого можна визначити найменший спільний дільник двох цілих чисел.

в) Проект Просте число, за допомогою якого буде перевірятись, чи є простим числом введене в текстове поле ціле значення. Відомо, що число називають простим, якщо воно ділиться без остачі тільки на одиницю і на себе.

г) Проект Щасливий квиток, за допомогою якого буде визначатись, чи відповідає введений номер квитка, що містить латинські літери та цифри, критерію «щасливий». Квиток вважається «щасливим», якщо число номера ділиться на суму його цифр.

д) Гра Відгадай число, яка відбувається між комп’ютером і користувачем. Користувач не більше ніж за 6 спроб має відгадати «задумане» число з діапазону від 1 до 20. Якщо користувач відгадає, то на екран виводиться повідомлення про кількість спроб, якщо ні — «задумане число».

4. Розробіть проект у середовищі програмування з використанням елементів керування, у якому знаходять:

а) суму послідовних чисел від 0 до числа, обраного на шкалі (розміри шкали за замовчуванням);

б) добуток парних чисел від 2 до числа, обраного на шкалі (максимальне значення на шкалі — 10);

в) суму чисел, які кратні 5, від 1 до числа, обраного на шкалі (розміри шкали за замовчуванням);

г) кількість чисел, які діляться на 3 від введеного в текстове поле числа до числа, обраного на шкалі (розміри шкали за замовчуванням). Якщо обране на шкалі число менше від введеного початкового значення, то отримати повідомлення про помилку.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 
Попередня сторінка:  17. Розгалуження мовою програмування Pyt...
Наступна сторінка:   19. Графічне відображення даних на мові...^