Інформація про новину
  • Переглядів: 2405
  • Дата: 26-09-2021, 21:14
26-09-2021, 21:14

20. Автоматизовані засоби для створення та публікації вебресурсів

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  19. Графічне відображення даних на мові...
Наступна сторінка:   21. Створення вебсторінки за допомогою ...

Зміст

 

1. Яку структуру можуть мати сайти? 

2. Які існують вимоги до структури сайту? 

3. Які відмінності можуть мати вебсторінки сайту? 

4. У чому полягає процес створення вебсайту? 

5. Що передбачає вебдизайн? 

6. Як створити вебсторінку в мережі?

 

ПРИГАДАЙТЕ:

  • призначення вебсайту;
  • різновид вебсторінок сайту;
  • складові вебсторінки.

 

1. Яку структуру можуть мати сайти?

Сукупність вебсторінок певної тематики із системою навігації, що дає можливість переміщуватись між ними за допомогою гіперпо-силань, які збережені на одному сервері, утворює сайт, або вебсайт. Під час створення структури сайту слід дотримуватися певних принципів, зокрема принципу простоти та принципу цільової сегментації.

Вебсайт — від англ. Website: web — «павутиння», мережа та site — «місце») — дослівно означає «місце в мережі».

Оскільки структура сайту складається з різних його розділів, то для зручності його відвідування та швидкого знаходження потрібних відомостей доцільно робити структуру простою, без додаткових підрозділів.

«Ідеальна» структура сайту має мати один вхід й один вихід. Як це зробити, якщо сайт має безліч сторінок? У такому разі сайт матиме кілька входів і лише один вихід. Для зручності орієнтування головна сторінка сайту має містити меню з повним його описом, яке дасть змогу користувачеві зорієнтуватися у вмісті сайту та швидко перейти до потрібного розділу. Така структура сайту будується за принципом «воронки». Особливо ефективною зазначена структура є при створенні інтернет-магазину, корпоративного сайту та бізнес-сайту, де виходом є сторінка замовлення товару.

Принцип цільової сегментації базується на тому, що користувач спочатку виділяє основні групи цільової аудиторії і на основі потреб кожної групи створюється структура сайту. Такий принцип побудови є ефективним для сайтів, на яких виділяється 2-3 основні групи користувачів.

Під час планування структури сайту необхідно продумати кілька основних складових: структуру каталогів, структуру навігації, необхідність заставки сайту (мал. 20.1). Важливо визначитися з необхідною кількістю сторінок і встановити зв’язки між ними.

Розглядають внутрішню та зовнішню структуру сайту. Продумана внутрішня структура сайту дає змогу всі необхідні матеріали розташувати зручно й доступно в розділах і підрозділах. Навіть якщо сайт містить великий обсяг відомостей, слід розробити таку внутрішню структуру, у якій можна легко зорієнтуватися потенційним клієнтам.

Розрізняють лінійну, ієрархічну та довільну внутрішню структуру сайту (мал. 20.1).

Лінійну (послідовну) структуру вебсайту (мал. 20.2) доцільно використовувати в разі послідовного подання відомостей, наприклад, про товари та послуги або матеріали навчального посібника. Перегляд

таких сайтів здійснюється послідовно: від початкової (головної) до останньої сторінки. Кожна сторінка має посилання тільки на одну, наступну сторінку сайту. Інколи, для зручності навігації по сайту, до сторінки також додається посилання на попередню сторінку.

За ієрархічної, або деревоподібної, структури (мал. 20.3) створюється одна головна сторінка, яка не має попередніх, решта сторінок має лише одну попередню сторінку.

За довільної структури кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайту. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різні за тематикою матеріали: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок посилань. Прикладом такої структури є сайт Бібліотека української літератури (

www.ukrlib.com.ua

).

На практиці майже завжди використовується поєднання деревоподібної та послідовної структур, тобто гібридна структура (мал. 20.4).

Наприклад, зміст електронної книги або каталог статей починається з ієрархічно розташованих сторінок, але кожний окремий розділ чи статтю доцільно розбити на кілька частин, які розташовуються послідовно одна за одною.

Інколи розглядають мережеву структуру (мал. 20.5), яка базується на побудові системи такої навігації сайту, коли між вертикальними й горизонтальними елементами (сторінками) існує взаємний зв’язок і можливість швидкого переходу з однієї сторінки на іншу без додаткової необхідності відвідування проміжних сторінок. Така структура призводить до зайвого збільшення кількості гіперпосилань, а її застосування є обмеженим для сайтів з великою кількістю сторінок.

Зовнішня структура визначає спосіб розміщення відомостей на сторінці в разі вибору кожного пункту меню. Також можна вказати конкретне місце для розміщення банера, картинок, додаткових посилань на сайті. Зовнішня структура має гармонійно відповідати дизайну сайту.

Банер — це невеличке рекламне зображення, що розміщується на одній сторінці й посилається на іншу.

2. Які існують вимоги до структури сайту?

Найважливішою вимогою до структури сайту є його відповідність ергономічним вимогам:

• комфорт під час використання, який полягає у зменшенні фізичної та психологічної втоми;

• безпека, яка передбачає вибір відповідних рішень для захисту користувача.

Ергономічний сайт — сайт, створений з урахуванням і на основі наукових знань про будову й роботу людського ока, що переглядає та збирає (для подальшого аналізу) інформацію із сайту. Ергономічний сайт забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зберігає його сили, здоров’я та працездатність. А це, зрештою, підвищує ефективність сайту й приносить прибуток його власникові.

Створення сайту з урахуванням ергономіки може бути визначено як здатність ефективно реагувати на потреби користувачів і забезпечувати їм комфорт під час перегляду сторінки.

Головною перешкодою у створенні сайту з урахуванням ергономіки є різні профілі відвідувачів. Визначальні аспекти, які слід врахувати для побудови ергономічного сайту, такі:

• очікування користувачів: не всі відвідувачі шукають однакову інформацію і не обов’язково мають ті само вимоги в плані графіки;

• звички: тобто набута поведінка;

• вік: загалом характеризує здатність до адаптації та швидкість користувача під час перегляду;

• обладнання: одна з головних перешкод. Відображення сайту може відрізнятися від одного комп’ютера до іншого, зокрема залежно від браузера й роздільної здатності екрана;

• рівень знань: не всі відвідувачі є фахівцями в інформаційних технологіях.

Ергономіка сайту має бути розрахована на найменш досвідченого користувача.

Навігація по сайту має бути простою та зрозумілою: користувач у будь-який час має знати відповіді на такі запитання: Де він перебуває? Куди можна піти? Як туди дістатися? Як повернутися назад? Розв’язувати ці задачі можна по-різному. Наприклад, для легкого визначення місця розташування на сайті можна виділити ту сторінку в меню, на якій перебуває користувач, а саме меню зробити доступним на всіх сторінках сайту. Також можна зробити так звані навігаційні ключі, тобто у верхній частині кожної сторінки вказати повний шлях до цієї сторінки за схемою:

Головна сторінка — назва розділу — назва сторінки.

Розрізняють текстову систему навігації, навігацію за допомогою кнопок та використання навігаційних карт.

Інколи замість головної сторінки сайту з’являється заставка. Це велике фото зі звуковим супроводом або відеоролик. Такі сторінки створюють, щоб привернути увагу користувача.

Головна сторінка сайту має задовольняти правило «З по 3», тобто три абзаци по три речення про тематику та зміст, авторів і призначення сайту. Крім того, вона має відповідати таким вимогам:

• відображати тематику сайту;

• бути цікавою, щоб користувач мав бажання переглянути інші сторінки сайту;

• містити інструмент реалізації пошуку по сайту;

• містити розділ з актуальними даними, що постійно оновлюються, наприклад, новини, акції, поради дня тощо;

• містити відомості про спосіб зворотного зв’язку.

Зовнішній вигляд решти сторінок сайту має бути витриманим

у єдиному стилі. На них має бути вказано назву ресурсу й посилання на головну сторінку.

Залежно від засобу створення, сайти можуть мати одинакові елементи структури. До них належить логотип власника сайту чи графічний декор, назва сайту, фірми чи сторінки, гіперпосилання чи панель навігації сайту, дані, які наповнюють вміст сторінки сайту, контактні дані тощо.

Більшість сайтів побудовано з використанням адаптивного дизайну компоновки вебсторінок, тобто такого, що налаштовується до зміни розмірів екрана. У сучасних сайтах може застосовуватися складне компонування розділів, що поєднує наявність незмінних областей та частин, розмір яких змінюється відповідно до змін розміру екрана. Рідше складові вебсторінки мають чітко встановлені розміри, які відображають сайт саме так, як було задумано дизайнером.

Вебдизайн — це процес розробки й підтримки роботи вебсайтів.

3. Які відмінності можуть мати вебсторінки сайту?

Вебсторінки, як правило, створюються мовою HTML чи XHTML і можуть містити гіперпосилання для швидкого переходу на інші сторінки. Відомості на вебсторінці можуть подаватися в різних формах:

• текст;

• статичні та анімовані графічні зображення;

• аудіо;

• відео тощо.

Інформаційний вміст вебсторінки, як правило, називають кон-тентом.

Мова HTML (від англ. Hyper Text Markup Language — мова розмітки гіпертексту) забезпечує форматування тексту, виділення абзаців, відступів, дає змогу створювати гіпертекстові посилання та розміщувати на сторінці зображення, звукозапис чи інші мультимедійні елементи.

Вебсторінки можуть бути статичними та інтерактивними.

Статичні вебсторінки створюють за допомогою мови розмітки HTML. Створення нових статичних сторінок або редагування наявних автор виконує на комп’ютері в середовище HTML-редактора, а потім завантажує на вебсайт. Це трудомісткий процес. Переважно статичні вебсторінки використовують для сайтів з постійною структурою та зовнішнім виглядом сторінки, при цьому кожна сторінка може мати свій шаблон оформлення.

Інтерактивна вебсторінка надає можливість користувачеві вводити деякі дані, а потім забезпечує, відповідно до введених даних, їхнє опрацювання на сервері.

Під час створення інтерактивних вебсторінок використовують спеціальні скрипти мовами сценаріїв javascript і VBScript, які можуть виконуватися за наявності певних дій користувача або під час завантаження вебсторінки.

Сайти, що містять інтерактивні вебсторінки, називають динамічними. Для створення та супроводження динамічних сайтів використовують CMS (від. англ. Content Management System) — систему управління сайтом, яку називають двигунцем сайту.

Засоби розробки сайтів забезпечують відокремлення змістової частини (контенту) від дизайну (шаблону вебсторінки), що дає змогу змінювати вміст вебсторінки, не змінюючи дизайн, і змінювати шаблон сайту, не змінюючи вміст його вебсторінок. Такі двигунці мають багато різних модулів: форуми, гостьові книги, поштові розсилки, контакти, опитувальники, форми реєстрації, форми пошуку, систему обміну повідомленнями між користувачами та інші компоненти, які перетворюють сайт з інформаційного засобу на комунікаційний.

Вебсторінки також мають свої специфічні елементи, що відрізняє їх між собою. Розрізняють такі типи вебсторінок: сторінки розділу вебсайту, форми, домашні сторінки, сторінки форуму та чату, вебка-талоги тощо.

Сторінка розділу вебсайту — це статична вебсторінка, зміст якої користувач лише переглядає і не виконує жодних додаткових дій.

Вебсторінка у вигляді форми по своїй суті є аналогом паперових опитувальників. До форми користувач може записувати свої дані та надсилати їх на сервер, де розміщується вебсторінка й де дані будуть опрацьовані.

Форми зазвичай містять поля для заповнення, списки чи перемикачі для вибору одного чи декількох елементів. Форми застосовують для отримання відомостей про користувачів сайту, їхніх думок щодо питання, винесеного для обговорення, виявлення споживчих переваг тощо. До найуживаніших форм належать: форма пошуку відомостей на сайті, форма для ідентифікації користувача (введення логіна та пароля), зворотний зв’язок, каталог посилань, гостьова книга тощо.

Поняття домашня сторінка має декілька значень:

• головна вебсторінка деякого сайту, на яку користувач потрапляє, коли вводить своє доменне ім’я у вікні браузера. Така сторінка містить елементи для переходу на інші сторінки сайту;

• вебсайт, що належить окремій людині. Спочатку цей термін (від англ. Home Page) означав дім людини в інтернеті, місце, де вона зберігає власні дані. Тепер такі сторінки містять, окрім відомостей про власника, і корисні дані з певної тематики, зображення, повідомлення чи цікаві факти;

• вебсторінка (стартова), яка першою завантажується в брау-зері. Стартова сторінка — сторінка, яка завантажується до вікна браузера за замовчуванням при кожному запуску браузера на певному комп’ютері або при кожному натисненні кнопки Додому. Як правило, за стартову обирають одну зі спеціалізованих сторінок, які містять посилання, що використовуються конкретним користувачем найчастіше, зокрема: вебпошту, новини, каталоги ресурсів, а також популярні сервіси, такі як пошук в інтернеті, перевірка на віруси, онлайн-переклад тощо.

Сторінка форуму або чату схожа на таблицю, у рядках якої користувач записує своє повідомлення; при цьому відображається його аватар (маленьке зображення, що ідентифікує користувача), його мережеве ім’я (нік) та інструменти для коментування повідомлень.

Під час створення вебкаталогу застосовують мінімум засобів оформлення, розміщуючи посилання на ресурси в таблиці розділів або лінійному списку. Наприклад, перша сторінка бібліотеки аудіокниг (мал. 20.6 (

https://sluhay.com.ua/

)).

Скрипт (сценарій) — це програма, що автоматизує деяку задачу, яку без сценарію користувач виконував би вручну, використовуючи інтерфейс програми.

Зараз популярними системами управління є Drupal, Joomla і WordPress. На основі цих систем можна створювати функціональні сайти, якими легко управляти. Двигунці для Drupal, Joomla та WordPress є безкоштовними.

4. У чому полягає процес створення вебсайту?

Процес створення вебсайту складається з таких етапів:

• визначення мети створення сайту, розробка концепції вебсайту та його структури;

• проведення дослідження з обраної теми;

• вибір способу подання даних і стилю оформлення вебсторінок;

• розмітка та програмування сайту;

• наповнення сайту даними;

• художнє оформлення сторінок;

• розміщення вебсторінок на сервері;

• популяризація сайту та підтримка його роботи.

Перший етап передбачає визначення мети створення сайту, його цільової аудиторії, з’ясування, якими будуть інформаційні джерела сайту, з яких розділів він складатиметься тощо. Перш ніж приступати до розробки, необхідно проаналізувати тему, вивчити сайти потенційних конкурентів — це допоможе створити власну концепцію. Далі слід визначити вид і тип сайту та відповідно до цього визначити його структуру, зазначити функціональні можливості (пошук, каталог, стрічка новин тощо), вказати, які сторінки мають бути на сайті та які блоки слід розміщувати на сторінках і в якому вигляді.

Як тільки концепцію і загальну структуру сайту буде визначено, можна обирати стиль його оформлення, проектування структури

окремих вебсторінок, добирати найбільш вдалі способи зображення тих чи інших даних. Ці два етапи майже не піддаються формалізації і вимагають від їх виконавця не стільки володіння технологіями вебпрограмування, скільки спеціалізованих знань у тій галузі, якій буде присвячено сайт, художнього смаку й досвіду користування інтернетом.

Розмітка сайту визначає параметри форматування тексту та інших об’єктів на сторінках. Програмування сайту передбачає створення різних вебкомпонентів, завдяки яким опрацьовуються дані, що вводяться на сайті його відвідувачами.

Вміст сайту, який зазвичай займає 70-80 % його площі, безпосередньо впливає на дизайн майбутнього сайту. Тому спочатку добирають контент сайту, тобто всі матеріали та дані, які потрібно буде розмістити: текст, таблиці, малюнки, графіки тощо, і лише потім обирають його художнє оформлення. Перед розміщенням в інтернеті сайт тестується як розробником, так і замовником, після чого виправляють знайдені помилки та некоректності.

Публікація сайту в інтернеті передбачає його розміщення за обраним доменним ім’ям, яке реєструється у великих пошукових машинах і каталогах. Для того щоб сайт відвідувала значна кількість користувачів, потрібно здійснювати заходи щодо його популяризації — «розкрутки» сайту. Для цього використовується контекстна й банерна реклама, SEO, SMO та інші методи.

SEO (від англ. Search Engine Optimization — пошукова оптиміза-ція) — комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах пошуку пошукових систем за певними запитами користувачів. Як правило, що вищою є позиція сайту в результатах пошуку, то більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем.

SMO (від англ. Social Media Optimization — оптимізація сайту під соціальні мережі) — комплекс заходів, спрямованих на залучення на сайт відвідувачів із соціальних медіа: блогів, соціальних мереж тощо.

Пошукова система враховує такі параметри сайту при визначенні його релевантності (ступені відповідності запиту, що вводиться при пошуку):

• щільність ключових слів;

• індекс цитування сайту — залежить від кількості та авторитетності вебресурсів, які посилаються на цей сайт; багато пошукових систем не враховують посилання одна на одну; важливо, щоб посилання були зі схожих за тематикою сайтів.

До факторів, які знижують рейтинг сайту, належать: технології, які пошукові системи розглядають як спам, занадто довгі URL-адреси, надлишкова кількість посилань, графічна навігація, переадресація URL тощо.

5. Що передбачає вебдизайн?

Дизайн вебсторінок — це кропітка робота, яка спирається на знання основних понять дизайну (тобто понять точки, лінії, текстури, фактури, форми, кольору, пропорції, композиції, симетрії, асиметрії, рівноваги, динаміки, ритму, гармонії, контрасту, колориту, перспективи, центру мас), використання правил ергономіки (науки, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяють підвищенню її продуктивності, а також зберігають сили, здоров’я, працездатність людини) та врахування таких основних складових вебдизайну:

• форма подання та стиль наповнення сайту, його зміст;

• оформлення — графічні елементи, навігація, шрифти, кольорова гама;

• технології — засоби створення, форматування сторінок і надання їм динамізму;

• подання — швидкість і надійність відображення сайту в мережі;

• мета — причина створення сайту та очікувані результати.

Вебдизайнеру, який вперше приступає до створення сайту, слід

враховувати такі поради:

• недоцільно використовувати великі анімовані зображення на головній сторінці, рядки, що «розбігаються» в різні боки, «миготливі» елементи — це заважає зосередитись на вмісті сторінки;

• не слід використовувати широкі зображення — вони уповільнюють процес завантаження сторінки;

• не варто розміщувати на головній сторінці велику кількість кнопок, емблем каталогів, посилань — це перевантажує графіку сайту;

• недоцільно розміщувати на сторінці «довгі» тексти. Користувач не має прокручувати екран більш ніж на 2,5-3 екрани;

• не слід робити кольорову гаму занадто яскравою. Треба прагнути до створення єдиної атмосфери на сайті, і фон не має переважати;

• необхідно перевіряти сайт на наявність помилок — вони псують враження про важливість сайту;

• потрібно використовувати правило «п’ятірки»: не більш ніж п’ять шрифтів (як за типом, так і за розміром) на одній сторінці;

• не слід використовувати напис Сторінка в розробці — краще прибрати посилання на таку сторінку.

Під час вибору відповідного дизайну для сайту важливо пам’ятати, що форма має завжди підкреслювати зміст, не бути «агресивною» при перегляді, гармонійно поєднувати елементи декору, стилю, кольору, бути зручною для перегляду.

6. Як створити вебсторінку в мережі?

Для створення вебсторінки безпосередньо в інтернеті можна скористатись одним із сайтів, які надають відповідні засоби та інструменти для створення сайту та послугу безкоштовного хостингу — розміщення сайту на власному сервері. Для цього потрібно спочатку пройти процедуру реєстрації на обраному сайті, а потім слідувати відповідним вказівкам.

Розглянемо процес створення сайту в інтернеті на прикладі сервісу Google Сайти (Google Sites). Якщо в користувача вже існує свій акаунт Google, то він може скористатись ним, якщо ні — спершу потрібно налаштувати свій обліковий запис.

Вправа 1. Створення структури сайту.

Завдання. Створіть сайт про дивовижні споруди світу, який складається з двох сторінок — опис сайту та опис однієї зі споруд. Розмістіть на першій сторінці сайту зображення, що ілюструє дивовижні споруди світу.

1. У вікні браузера відкрийте головну сторінку пошукової системи Google. Увійдіть у власний акаунт, скориставшись кнопкою

Оберіть інструмент Додатки Google й у списку додатків оберіть послугу Сайти (мал. 20.7).

2. Підтвердіть намір створення сайту, обравши шаблон для створення. Оберіть Порожній дня створення сайту.

3. Введіть назву вебсайту (мал. 20. 8).

4. Натисніть клавішу

після чого введіть URL-адрес

(мал. 20.9).

5. Розгорніть список тем, які можна застосувати для стильового оформлення сторінок сайту (мал. 20.10).

6. Налаштуйте додаткові параметри: опис сайту, який потрібен для розміщення його в певній категорії, параметри доступу чи тип контенту (обмеження за віком).

7. Завершіть процес створення макету сайту, натиснувши кнопку Створити сайт.

8. Доповніть головну сторінку сайту сторінкою з описом однієї зі споруд. Для цього оберіть інструмент Сторінки у верхній частині вікна (мал. 20.11).

9. Оберіть зі списку запропонованих шаблонів сторінки (вебсторінка, оголошення, файловий менеджер, список) шаблон вебсторінка. Укажіть назву сторінки Варто побачити. Укажіть, що створена сторінка буде розміщуватись на головній сторінці (мал. 20.12).

Вправа 2. Створення вмісту вебсайту.

Завдання. Додайте текст і зображення до створеного макету сайту

Дивовижні споруди.

1. Перейдіть за адресою навчального сайту

https://sites.google.com/

site/divoviznisporudi/, ознайомтесь із вмістом його головної сторінки, перейдіть на сторінку Варто побачити! Скористайтесь матеріалами як зразком для наповнення вмісту сайту.

2. Скориставшись своїм обліковим записом, перейдіть до Google Сайти. Відкрийте сайт Дивовижні споруди, створений у попередній вправі. Перейдіть у режим редагування головної сторінки —

оберіть інструмент Редагувати

Змініть заголовок Домашня

сторінка, вказавши свою назву титульної сторінки сайту (наприклад, Дивовижні споруди світу).

3. Заповніть текстове поле сторінки вступом про дивовижні споруди світу (можна скористатися матеріалами з файлу Дивовижні споруди з папки Вебдизайн\Дивовижні споруди або підготувати власний вступ).

4. Завантажте зображення Дивовижні споруди з папки Вебдизайн\ Дивовижні споруди, скориставшись послугою Вставити з меню вбудованого редактора вебсторінки (мал. 20.13).

5. Перейдіть на сторінку Варто побачити. Додайте до неї опис однієї зі споруд на ваш розсуд. Додайте зображення обраної споруди. Для вибору споруди скористайтесь посиланнями у файлі Дивовижні споруди з папки Вебдизайн\Дивовижні споруди або пошуком в інтернеті.

6. Збережіть зміни й перегляньте створений сайт. Переконайтеся, що за допомогою засобів навігації можна переходити на домашню сторінку та сторінку Варто побачити.

Вправа 3. Налаштування.

Завдання. Дослідіть, які дії можна виконувати після створення сайту засобами сервісу Google Сайти. Для цього оберіть інструмент Налаштування у верхній частині вікна. Дослідіть, які параметри можна змінити (мал. 20.14).

1. Сформулюйте п’ять ознак професійних і любительських сайтів. Обговоріть їх у парі. Виділіть з них три ознаки, які ви вважаєте найсуттєвішими для проведення такої класифікації'.

2. Чи можна назвати використання готових шаблонів та елементів для створення сайтів порушенням авторських прав? Обговоріть у парах.

3. Розгляньте приклади дизайну сайтів у презентації Дизайн сайтів із папки Вебдизайн. Обміняйтесь думками, для яких прикладів дизайн дібрано доцільно. Що б ви запропонували змінити для покращення сприйняття матеріалу тих сайтів, дизайн яких, на вашу думку, дібрано невдало?

4. Чи можна стверджувати, що в користувача, який володіє прийомами роботи із сайтом, наприклад,

www.site.pryklad.com

, буде достатньо навичок для роботи із сайтом

www.karta.pryklad.com

? Аргументуйте відповідь. Обговоріть у парах.

5. Чому різні сайти відвідує різна кількість користувачів? Чи завжди популярний сайт є корисним для користувачів? Сплануйте, які відомості ви б хотіли розмістити на персональному сайті. Обговоріть у парі, чи користуватиметься такий сайт популярністю та на яку аудиторію він буде розрахований.

6. Чи можна створити якісний сайт без спеціальної освіти з вебпро-грамування? Якими уміннями мають володіти майбутні автори сайтів?

7. Розгляньте приклади сайтів навчальних закладів, які розташовані поблизу вашої школи (їхні адреси можна знайти в інтернеті). Відшукайте, чи є на цих сайтах зразки банерів. Засобами графічного редактора створіть банер сайту свого навчального закладу.

8. Знайдіть в інтернеті приклади сайтів інтернет-магазинів, які займаються онлайновим продажем комп’ютерної техніки. Проаналізуйте їх вміст і структуру. Сплануйте макет сайту інтернет-магазину, який матиме спеціалізацію з продажу принтерів. Створіть схему макета засобами графічного редактора або текстового процесора. Обґрунтуйте вибір програмного середовища для створення макета. Засобами безкоштовної служби Google створіть статичну вебсто-рінку згідно з розробленим вами макетом. Надішліть електронною поштою запрошення відвідати створену вами вебсторінку вчителеві або вчительці та сусіду чи сусідці по парті.

9. Доповніть власний сайт Дивовижні споруди світу. На головній сторінці сайту додайте гіперпосилання на вебсторінку, що містить добірку цікавих для вас споруд. Додайте до сайту ще три вебсто-рінки, на яких розмістіть матеріали про інші дивовижні споруди, обрані на власний розсуд. Проілюструйте матеріали зображеннями або додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube. Матеріали про споруди знайдіть в інтернеті, зображення, які ви плануєте розмістити на вебсторінках, збережіть у папці Сайти своєї структури папок.

10. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про власні захоплення. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Сайти своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ та додайте зображення. Створіть інші три вебсторінки, на яких детальніше опишіть свої три захоплення, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube.

11. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про рідкісних тварин або рослини. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на вебсторінки, збережіть у папці Сайти своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ і додайте зображення. Створіть інші три вебсторінки, на яких подайте відомості про трьох тварин/три рослини, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube.

12. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про проект, який реалізовано учнями вашого класу на уроках чи в позаурочний час. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на вебсторінки, збережіть у папці Сайти своєї структури папок. На головній сторінці сайту опишіть обраний проект, укажіть його мету та завдання, додайте відгуки учнів про проведений проект і пропозицію його підтримки іншими учнями шкіл. Створіть інші три вебсторінки, на яких розмістіть відомості про реалізацію проекту, список використаних ресурсів, отримані результати, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube.

13. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про безпечну поведінку в інтернеті. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на вебсторінки, збережіть у папці Сайти своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ та додайте зображення. Створіть інші три вебсторінки, на яких подайте відомості про правила безпечної поведінки в інтернеті, основні види загроз та способиїхуникнення, збірку корисних посиланьз питань безпеки.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 
Попередня сторінка:  19. Графічне відображення даних на мові...
Наступна сторінка:   21. Створення вебсторінки за допомогою ...^