Інформація про новину
  • Переглядів: 732
  • Дата: 26-09-2021, 21:17
26-09-2021, 21:17

Словник термінів з інформатики за 8 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  21. Створення вебсторінки за допомогою ...
Наступна сторінка:   Практична робота 7: Створення відеофіл...

Байт — послідовність із восьми бітів.

Біт (англ. binary digit — двійкова цифра) — цифра 0 або 1 у двійковому коді.

Відеопам’ять (VRAM — від англ. Video Random Access Memory) — швидка оперативна пам’ять для зберігання коду зображення, що відображається на екрані монітора.

Відеоредактор — це програма, що містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують відеофайли на комп’ютері.

Двійковий код — набір даних, що отримується в результаті двійкового кодування.

Дискретизація (від англ. discretisation) — процес усунення 1 неперервності (часової і просторової) аналогових сигналів — і носіїв даних.

Драйвери (від англ. to drive — управляти, вести) — програми, які управляють роботою зовнішніх пристроїв комп’ютера.

Зовнішня пам’ять, або носії даних, — память комп’ютера, яка використовується для тривалого зберігання даних.

Інтерпретатор — програма, яка зчитує вихідний код програми по одній команді й одразу намагається їх «перекладати» та виконувати.

Елементи керування — це графічні об’єкти, розташовані на вікні програми для показу або введення даних, виконання дій або полегшення роботи: текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, прапорці тощо.

Кишеньковий комп’ютер — це вид портативних комп’ютерів, які вирізняються маленьким розміром і потужною батареєю, що дає змогу переносити та використовувати пристрій тривалий час. Засіб введення в таких пристроях — або сенсорний екран, [ або висувна клавіатура.

Код — це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо.

Кодування повідомлень — це процес перетворення за певними правилами одного подання набору даних в інший. Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту.

Колонтитул — об’єкт, що розміщується над текстом (верхній колонтитул) або підтекстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу, документа.

Коментар — це будь-який текст для пояснення роботи програми, який не виконується інтерпретатором.

Компілятор — програма, яка зчитує одразу всю програму й переписує її машинним кодом або мовою асемблеру. Процес трансляції, який за такого підходу називається компіляцією, відбувається один раз, і результат перекладу зберігається в окремому файлі.

Конвертер — програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату в інший.

Магістраль (шина) — набір електронних ліній, за допомог-гю яких процесор з’єднується з іншими пристроями пам’яті та пристроями для передавання даних і службових сигналів.

Методи — це команди, які об’єкт розуміє і може виконувати.

Мова програмування — це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп’ютера.

Моноблок — вид комп’ютера, у якому системний блок та монітор виглядають як єдине ціле.

Мультимедіа — це поєднання різних способів подання повідомлень.

Настільні комп’ютери — це комп’ютери, які потребують постійного підключення до живлення, зазвичай розташовують на столі й не переносяться під час роботи.

Нетбук — пристрій, який схожий на ноутбук, тільки менший за розміром та з низькою продуктивністю, тому використовується для виконання обмеженого набору завдань.

Неттоп — вид стаціонарного ПК.

Ноутбук — це комп’ютер, у корпусі якого поєднуються стандартні комплектуючі портативного комп’ютера (дисплей, клавіатура, тачпад, батарея). Може виконувати всі функції настільного комп’ютера.

Об’єкт (від лат. objectum — предмет, явище) — це те, на що спрямована певна діяльність (на противагу суб’єкту, який здійснює таку діяльність).

Обробник події — це частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію (спричинену, наприклад, дією користувача).

Оперативний запам’ятовуючий пристрій — ОЗП (RAM — від англ. Random Access Memory — пам’ять з довільним доступом) — швидка й енергозалежна пам’ять.

Опрацювання даних — це інформаційний процес отримання нових даних з наявних.

Плагін (від англ. ріид-іп — підключати) — незалежний програмний модуль, що підключається до основної програми та призначений для розширення або використання її можливостей.

Планшет — портативний комп’ютер із сенсорним екраном.

Подія — зміна властивостей об’єкта, взаємодія між об’єктами, утворення нового об’єкта або знищення наявного об’єкта.

Подкаст — аудіофайл, або серія таких файлів, що публікуються за однією адресою в інтернеті й регулярно оновлюються.

Покоління ЕОМ {computer generation) — один із класів у класифікації обчислювальних систем за ступенем розвитку апаратних і програмних засобів.

Постійний запам’ятовуючий пристрій — ПЗП (ROM — від англ. Read Only Memory — пам’ять тільки для читання) — швидка та енергонезалежна пам’ять.

Портативні комп’ютери — це комп’ютери, у яких є батарея, що дає змогу певний час працювати пристрою без підключення до електромережі. Вони менші за розміром і вагою, тому їх можна легко переносити із собою.

Процесор — це мікросхема, яка створюється на напівпровідниковому кристалі (або кількох кристалах) шляхом застосування складної мікроелектронної технології.

Розділ — частина документа, яка має задані параметри форматування сторінки чи колонок.

Середовище програмування — це комплекс програм, що має засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм.

Середовище об’єкта — середовище, у якому перебуває об’єкт, незалежно від того, які дії ним чи над ним (крім знищення об’єкта) виконано.

Системна плата — мікросхема, що розміщується всередині комп’ютера, яку ще називають материнською. На ній встановлюються процесор, внутрішня пам’ять комп’ютера та інші пристрої.

Стиль — сукупність параметрів форматування, що позначається унікальним іменем і може застосовуватися для форматування текстових фрагментів.

Транслятор — (від англ. translation — переклад) — програма, яка записує команди програми, описаної деякою мовою програмування, на машинну мову.

Функція — це фрагмент програми, який може використовуватись багато разів.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 
Попередня сторінка:  21. Створення вебсторінки за допомогою ...
Наступна сторінка:   Практична робота 7: Створення відеофіл...^