Інформація про новину
  • Переглядів: 1824
  • Дата: 29-09-2021, 11:27
29-09-2021, 11:27

20. Османська імперія

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  26. Китай та Японія у XVI - XVIII столітті
Наступна сторінка:   21. Кримське ханство

Пригадайте, коли й за яких обставин була утворена Османська імперія. Які землі були підкорені османами в XIV-XV ст.? Поясніть, про що з історії Османської держави розповідає історична хмаринка.

1. ЕКСПАНСІЯ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в XVI-XVII ст.

Працюючи з параграфом, заповніть у зошиті схему.

У XIV-XVI ст. османи підкорили величезні території в Європі, Азії і Африці. Однією з причин їхнього успіху було створення потужного війська. В основі воєнної дисципліни війська османів лежала залежність вояків від султана. Так, воїнам кавалерії за службу надавали тімари — земельні ділянки або інші прибуткові господарства, якими можна було користуватися за умови несення військової служби. Якщо воїн припиняв службу або ухилявся від неї, то тімар вилучали в державну скарбницю. Передати у спадок тімар можна було лише за умови, що хтось із нащадків або близьких родичів воїна служитиме у війську.

Найбільший жах на супротивників наводили яничари. їхня чисельність невпинно зростала: від 12 тис. в XV ст. до 100 тис. на початку XVIII ст.

Яничари — елітний піхотний корпус османської армії, який формувався з дітей християн і був особистою гвардією султана.

Яничарів виховували відданими ісламу й давали найліпший військовий вишкіл. З дитинства відірвані від своїх родин, позбавлені права одружуватися і займатися мирною працею яничари жили тільки війною і відданістю султану, довічними рабами якого вони були. При цьому служба в корпусі яничарів відкривала такі безмежні перспективи просування по службі, що деякі родини навіть давали хабарі, аби їхні діти стали яничарами.

Османський флот, артилерія і вогнепальна зброя в першій половині XVI ст. не мали собі рівних у світі. На середземноморські італійські й іспанські міста наводив жах пірат і водночас адмірал Османської імперії грек за походженням Хайреддін Барбарос-са. За успішні дії проти європейців він і дістав почесне прізвисько Хайреддін — Хранитель віри.

Дипломат Паоло Джавіо писав: «Військова дисципліна турків іде від їхньої віри в правоту своєї справи і жорстокості, якими вони перевершують давніх римлян. Турки перевершують наших солдатів утрьох компонентах: беззаперечному підпорядкуванні своїм командирам, нехтуванні власним життям у бою і витривалості».

Визначте, на які причини військових успіхів османського війська вказує сучасник. Результати роботи запишіть до розпочатої схеми «Розквіт Османської імперії в XVI—XVII ст.» (с. 7 05).

Продовжуючи завойовницькі традиції предків, султан Селім І Грізний (1512-1520 рр.) внаслідок тривалих війн з Персією завоював Ірак з містом Багдад, Азербайджан з виходом до Каспійського моря, Західну Грузію. Згодом підкорив Єгипет і майже всю Північну Африку, та найважливіше — головні святині мусульман, — Мекку й Медину.

Поміркуйте й висловте припущення, яке значення для зміцнення влади османських султанів мало підпорядкування їм ісламських святинь Мекки й Медини та прийняття султаном Селімом І титулу халіфа.

Проаналізуйте історичну карту й виконайте завдання:

1. Покажіть на карті кордони Османської імперії на початку XVI от. Чому державу османів можна вважати імперією?

2. Укажіть місця і назви вирішальних битв османів. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся про їхній результат. Запишіть отримані історичні дані досхеми«РозквітОсманськоїїмперіївХУІ-ХУІІ от.» (с. 105).

3. Назвіть християнські країни Європи, які опинилися під османським пануванням.

Зростання Османської імперії

Зростання Османської імперії. Завоювання османських султанів: карта

2. РОЗКВІТ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. СУЛЕЙМАН І ПИШНИЙ

Добою розквіту Османської імперії називають період правління Сулеймана І (1520-1566 рр.). Був певний час, коли османська династія серйозно розмірковувала над ідеєю світового панування. Основною метою Сулеймана І було прагнення створити єдиний мусульманський світ.

В Османській імперії султан був очільником всієї системи державного управління, адміністративним, політичним і військовим главою мусульманської громади.

Якщо за часів існування Візантії змінилося 14 імператорських династій, то всю історію Османської імперії правила одна й та сама династія. Таємниця такої «стабільності» полягає в тому, що, вступаючи на престол, султан за законом повинен був стратити всіх своїх братів та їхніх синів.

В імперії султан титулувався як «падишах» (у перекладі з перської — імператор).

Сулейман вважав себе не тільки лідером мусульман, а й наступником візантійських імператорів і традицій візантійської культури.

Тим часом культура османів вбирала в себе впливи всіх народів, які жили в імперії. Велике значення мала віротерпимість османів. Так, християни і юдеї мали сплачувати додатковий податок, якщо вони не бажали переходити до ісламу. Проте цей податок був не набагато більший за податки часів Візантійської імперії. Як недостатньо «благонадійні», немусульмани були звільнені від деяких повиннос-тей, які несли тільки мусульмани, а також не було насильницького навернення в іслам і вигнання іновірців. Основною жертвою релігійних гонінь у ранньомодерній Османській державі були мусульмани-шиїти.

Агатангел Кримський, український історик

Сучасна Сулейманові Європа назвала його «Пишний» та «Великий» — [очевидно, зважаючи] на його видатну військову й політичну могутність. Турки так його не прозвали. Вони найбільшу ціну склали султанові за його культурні заслуги й за його мудру опіку над державою і людністю, їхній титул для Сулеймана Пишного — Законодавець, «Сулейман ель-Кануні».

Як, на вашу думку, ставиться історик до Сулеймана І? У який спосіб він намагається аргументувати свою позицію?

Саме за дорученням Сулеймана І було впорядковано османське законодавство. Великий вплив мали кадії — османські судді, що керувалися шаріатом — системою ісламських законів і канунами — указами султана. Важливу роль відігравали муфтії — мусульманське

духівництво. Великий муфтій Стамбула був єдиною особою в державі, яка мала право не погодити рішення султана, і в такому разі султан від рішення відмовлявся.

Майже всі посадовці були слов’янами, греками або вірменами, бо султани перешкоджали створенню турецької аристократії. Одна з його дружин і матір його наступника Селіма Хюррем Султан, увійшла в історію під ім’ям Роксолана.

Справжнє ім’я та походження Роксолани невідомі. За легендами, донька рогатинського священника Анастасія Лісовська потрапила до татарського полону, звідки була продана до султанського гарему. Роксолана — вигадане ім’я улюбленої дружини Сулеймана І Пишного, яку при дворі називали Хюррем (радість). Жінка мала надзвичайний вплив на Сулеймана І, що давало їй змогу втручатися в управління державою, зовнішню політику. Була меценаткою: будувала мечеті й громадські споруди в різних містах Османської імперії.

Започаткувала добу так званого «Жіночого султанату» (1550-1656 рр.), коли жінки відігравали важливу роль у державних справах. Цікаво, що останньою впливовою жінкою цієї доби була також дівчина з України Ха-тідже Турхан Султан (дівчина Надія з Поділля, яка стала матір’ю султана Мехмеда IV).

В уявленні народу Сулейман І був добрим правителем, оскільки боровся із зловживанням чиновників і хабарництвом. Хоча його надмірна підозріливість призводила й до надмірної жорстокості — він міг скарати на смерть будь-кого, навіть родичів.

За Сулеймана І Пишного культура Османської імперії розквітла. Султан сприяв розвиткові освіти й науки. В імперії будували мечеті, мости, лікарні, караван-сараї, лазні. Сулейман І підтримував мистецтво й навіть сам писав поетичні твори. Він увійшов в історію літератури як поет Мухіббі, який присвячував свої вірші дружині Роксолані. Кохану султан-поет порівнював зі своїми найбагатшими володіннями: «Ти мій Стамбул і Караман, народ Османа, Бедашхан, Кипчак, моя ти — з Хурасана до Багдада ».

Уважно розгляньте ілюстрації і складіть коротку розповідь про мистецтво Османської імперії.

За легендою, Сулейман перед смертю уклав дивний заповіт. Поміркуйте, що могли б означати настанови щодо його поховання.

1. Він заповідав, щоб його табут (труну) несли на руках найкращі лікарі Османської імперії.

2. Щоб по всьому шляху, по якому будуть нести його труну, розкидали золоті монети й дорогоцінні камені.

3.1 щоб його руки висовувалися з табута й були на виду.

3. НАРОДИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІД ВЛАДОЮ ТУРКІВ-ОСМАНІВ

Володіння Османської імперії охоплювали частини Азії, Європи й Африки й простягалися від Дунаю до Нілу й від Євфрату майже до Гібралтару.

Населення імперії налічувало близько 50 млн осіб. Воно складалося здебільшого з мусульман — турків, татар, арабів, курдів, туркмен, берберів і черкесів. Частина боснійців, албанців і болгар також прийняла іслам. Християнське населення становили переважно греки, серби, румуни, грузини, вірмени, угорці. Жили в Османській імперії також євреї, які сповідували юдаїзм.

Завойовницькі успіхи османів пояснювалися не тільки їхньою військовою перевагою. Османські завоювання відбувалися під гаслами «звільнення пригноблених і знедолених», що привертало симпатії селянства не тільки мусульманських, а й європейських країн.

У мусульманських країнах влада османів мала швидше символічний характер і майже нічого не змінила в традиційній системі управління.

Управління християнськими землями здійснювалося суворіше, хоча дозволялося сповідувати свою релігію і самоврядування за умови дотримання законів імперії і сплати податків. Від християн вимагали визнання влади мусульман і демонстрації поваги й підкорення.

Обмеження викликали спротив. У Болгарії і Сербії поширився рух гайдуків — партизанів, які нападали на османських чиновників, спалювали мусульманські поселення, чинили спротив сплачуванню податків. Такі дії влада жорстоко придушувала.

Загалом центральна влада не зловживала насильством. Але, оскільки центр перебував далеко, а влада у провінціях часто була слабкою і корумпованою, створити ефективну систему управління було складно.

Костянтин Панченко, російський історик

Насправді прихід османів зазвичай означав величезний крок уперед у господарському... розвитку. Османи були носіями високорозвиненої міської цивілізації, що вкрила Балкани і Анатолію мережею доріг, мостів, караван-сараїв, релігійно-освітніх комплексів, що включали лазні, благодійні заклади, лікарні... Османи на кілька століть випередили місцевий рівень розвитку..

Агатантел Кримський, український історик

Що Туреччина XVI ст. не була тією райською Аркадією, якою вона мріялася певним громадським гуртам Європи, це річ безперечна. Варто почитати самих турків, щоб переконатися: не все було в тодішній Туреччині так гаразд, як думалося в Європі.

1. Зіставте погляди істориків на Османську імперію та визначте, у чому полягає відмінність між ними.

2. Чим, на вашу думку, зумовлені розбіжності в оцінках істориків? Спробуйте висловити й довести власну позицію, залучивши додаткові джерела інформації.

4. ПОЧАТОК ЗАНЕПАДУ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в першій половині XVIII ст.

Правління Сулеймана було часом найвищого розквіту імперії, та з нього ж почалося ії послаблення.

По-перше, він установив режим торговельних капітуляцій — привілеїв для іноземних купців, що давали змогу їм не зважати на османські закони й не сплачувати податків. Імперія відставала від європейських країн у розвитку техніки та промисловості, тому ці пільги послаблювали державу.

По-друге, у настільки великій і строкатій імперії жорстка централізація була неможлива, тому султани поступово передавали частину своїх повноважень місцевим елітам, а це могло привести до нарощування самостійності провінцій.

По-третє, постійне зростання військових видатків спричинило зростання податків і фінансові проблеми. Тільки відновлення флоту після поразки біля Лепанто коштувало 12 млн золотих дукатів. Довелося відбирати тімари, що викликало невдоволення і зростання кількості безземельних селян.

Зрештою, до корпусу яничарів стали брати мусульман, дозволили їм одружуватися, займатися торгівлею і ремеслом. Яничари втратили свою особливу військову силу й відданість султану. З кінця XVII ст. корпус яничарів почав розкладатися.

Агатангел Кримський, український історик

Постійні, тривалі війни Сулеймана Пишного та... його розкішне будування кінець кінцем фатально позначилися на його скарбниці. Су-лейманове панування вважається за апогей турецької слави, але ж не дешевою ціною дістався турецькій державі той апогей, хоч відлуння ці як слід відчули тільки наступні османські покоління.

1. Як пояснює історик причини послаблення Османської імперії?

2. Які ще причини цього послаблення держави ви можете назвати?

Проблеми виникли й у зовнішніх відносинах. У XVII ст. дедалі більшого клопоту завдавали османам українські козаки, які в 1614 р. спалили базу османського флоту, порт Синоп. Османи майже нічого не могли протиставити цьому стрімкому й непередбачуваному ворогу. У 1621 р. в битві під Хотином саме козаки на чолі з Петром Конаше-вичем-Сагайдачним відіграли важливу роль у зупиненні просування османських військ на територію Речі Посполитої.

Протягом XVII-XVIII ст. Османська імперія неодноразово намагалася поширити свій вплив на українські землі, однак невдало. Спроба встановити протекторат над Правобережною Україною в 1669 р.

призвела до війни з Річчю Посполитою, а потім з Московським царством. Чигиринські походи 1677-1678-х років лише виснажили османське військо, не створивши імперії жодних переваг. Чергова спроба захопити Відень закінчилася крахом: 12 вересня 1683 р. османську армію розгромило військо польського короля Яна II Собесько-го. Поразка під Віднем назавжди поклала край османській експансії углиб Європи.

Віденська битва 1683 р. пов’язана з героїчними діями українських козаків. Дізнайтеся, яку роль у Віденській битві відіграли українські козаки.

Пам’ятник козакам ум. Відень, Австрія [робота скульпторів Володимира й Олексія Чепеликів, 2013р.)

У1699 р. імперія була вимушена відмовитися від українського Поділля. Експансія османів в Європі зупинилася.

Початок послаблення Османської імперії не означав втрату її впливу на світові події. Ще 250 років ця держава відігравала важливу роль у міжнародній політиці.

Уважно розгляньте схему й за допомогою тексту параграфа запропонуйте доповнення її змісту.

1. Підсумуйте результат заповнення схеми «Розквіт Османської імперії в XVI —XVIІ ст.». Назвіть причини й ознаки могутності Османської імперії, а також причини послаблення імперії після смерті Сулей-мана І Пишного.

2. Складіть запитання до до кросворда навпаки. Пам’ятайте, що запитання повинні бути чіткими й лаконічними.

3. Виконайте онлайн-вправу:

https://cutt.ly/kkOlcZa

На думку англійського історика Нормана Дейвіса, «імперія існує доки веде експансію. З припиненням експансії починається розпад імперій». Чи погоджуєтеся ви з думкою історика? Підтвердьте або спростуйте її на прикладі відомих вам імперій.

1. За допомогою додаткових джерел інформації виконайте творчий проект: «Сулейман І Пишний».

2. У сучасній Туреччині шанобливо ставляться до своєї історії. Так, на грошовій банкноті 10 лір зображено історичну пам’ятку XVI ст., про справжність якої вчені дискутують і досі. Дізнайтеся, яку саме пам’ятку зображено на грошах, і які аргументи висловлюють прибічники й противники ідеї унікальності пам’ятки. Підготуйте презентацію свого дослідження в довільній формі.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1520-1566 рр. Правління Сулеймана І Пишного 1571 р. Поразка османського флоту при Лепанто

1677-1678 рр. Чигиринські походи османів 1683 р. Поразка османської армії під Віднем

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  26. Китай та Японія у XVI - XVIII столітті
Наступна сторінка:   21. Кримське ханство^