Інформація про новину
  • Переглядів: 1620
  • Дата: 29-09-2021, 11:33
29-09-2021, 11:33

24. Практична робота. Східна Європа й Османська імперія в XVI — першій половині XVIII століття

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  23. Річ Посполита в другій половині XVII-XV...
Наступна сторінка:   25. Узагальнення з розділу 4 "Османська ...

1. УКЛАДАЄМО СИНХРОНІЗОВАНУ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ

Накресліть у зошиті синхронізовану хронологічну таблицю і впишіть у неї найважливіші події історії, які відбувалися в Османській імперії, країнах Східної Європи в XVI — першій половині XVIII ст.

2. ПРАЦЮЄМО З КОНТУРНОЮ КАРТОЮ

1. Окресліть і позначте на контурній карті території Османської імперії в XVI-XVII ст. Окремо позначте завоювання і втрати османських султанів (назва території,роки).

2. Окремо виділіть на карті кольором і позначте території Речі Посполитої, які за трьома поділами відійшли до Австрії, Пруссії, Російської імперії.

3. Окресліть території, на які поширилася влада Московського царства, Російської імперії в XVI-XVII ст.

4. Позначте напрямок походу українських козаків гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Московське царство в 1618 р.

3. ІСТОРИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ

Зіставте розвиток Московського царства/Російської імперії з розвитком Англії. Зробіть висновок про спільні й відмінні риси розвитку двох держав.

Норман Дейвіс, англійський історик

Абсолютизм — це щось трохи менше за автократію царів і султанів, що не знали жодних... перешкод на шляху утвердження власної волі. Абсолютизм ніде не досяг цілковитого успіху, ніде не створив довершено абсолютистської держави. На різних етапах свого розвитку Франція, Іспанія, Австрія і Португалія... схилялися до абсолютизму. З різних причин Британія, Пруссія, Річ Посполита та Росія — ні.

1. Як ви розумієте поняття «абсолютизм»?

2. Чому, на думку історика, у перелічених державах не було абсолютизму?

4 . ІСТОРИЧНІ ДОКАЗИ

Керуючись навчальною схемою, доведіть або спростуйте запропоновані тези.

Тези для роботи:

1. Часи Сулеймана І Пишного були періодом найвищої могутності Османської імперії.

2. Правління Сулеймана І Пишного призвело до поступового ослаблення імперії.

3. Сучасні дослідження спростовують думку, що Кримське ханство — держава-хижак, головним заняттям якої була торгівля невільниками.

4. Головною метою політики Івана IV Грозного були централізація держави й зміцнення влади царя.

5. Попри зовні європейський характер, реформи Петра І не мали на меті модернізувати державу за зразком передових європейських держав.

6. Причини кризи й поділів Речі Посполитої були заховані в особливості її політичної системи як «шляхетської республіки».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  23. Річ Посполита в другій половині XVII-XV...
Наступна сторінка:   25. Узагальнення з розділу 4 "Османська ...^