Інформація про новину
  • Переглядів: 738
  • Дата: 29-09-2021, 11:35
29-09-2021, 11:35

26. Початок індустріальної (промислової) революції

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  25. Узагальнення з розділу 4 "Османська ...
Наступна сторінка:   27. Просвітництво

Пригадайте, як вплинули на господарський розвиток європейських країн Великі географічні відкриття. Поясніть значення понять історичної хмаринки. Які з них ілюструють середньовічне господарство, а які — нові форми господарювання?

Пригадайте з історії Англії, що таке обгороджування та як воно вплинуло на розвиток господарства країни.

1. ПЕРЕДУМОВИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ (ПРОМИСЛОВОЇ) РЕВОЛЮЦІЇ

Працюючи з текстом підручника, виконайте графічний конспект (карту пам’яті, таблицю, схему тощо) «Початок індустріальної революції: передумови, ознаки, наслідки».

Протягом Ранньомодерної доби відбувався поступовий перехід до індустріального суспільства, основу життя якого становило промислове виробництво. Воно прийшло на заміну середньовічного аграрного виробництва, за якого землею володіли феодали, а працювали на ній залежні селяни. Ремесло в аграрному суспільстві відігравало допоміжну роль у забезпеченні людей найнеобхіднішими виробами: одягом, взуттям, посудом та ін. Зі зростанням міст у суспільстві збільшився попит на виробництво ремісничої продукції кращої якості й у більшій кількості. У процесі впровадження технічних вдосконалень і пошуку ефективних методів організації праці виникло мануфактурне виробництво, яке було продуктивнішим, ніж праця ремісників.

Власники мануфактур прагнули розширення виробництва, щоб отримувати ще більші прибутки. Для цього вони наймали більше працівників і вкладали капітал у закупівлю сировини й кращу організацію виробництва. Також зростала роль торгівлі як способу обміну

товарами. Потреба в швидкому постачанні сировини та переміщенні товарів для реалізації сприяла удосконаленню транспортних засобів.

Розвиток діяльності підприємства від вкладення капіталу до отримання прибутку

Поміркуйте, чи давала змогу середньовічна система залежності селянства й натуральний характер господарювання наймати більше працівників власникам мануфактур. Чому? Як можна було подолати ці обмеження?

Вирішенню проблеми щодо збільшення кількості робочих рук сприяла аграрна революція — перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві. Особисте звільнення селян привело до появи великої кількості дешевої робочої сили. Власники виробництв економили на їхній заробітній платні й більше своїх капіталів вкладали у закупівлю сировини.

Де ж брався капітал — кошти, які підприємливі люди вкладали в розвиток виробництва?

Насамперед, капітал накопичувався в ході підприємницької діяльності.

Важливим джерелом накопичення капіталу було пограбування колоній під час Великих географічних відкриттів.

Окрім іншого, прагнення накопичити робило популярною ідею здешевлення церкви, що привертало увагу до реформаційних ідей підприємливих людей.

Підприємці намагалися не лише збільшити виробництво продукції, а й зробити її якість кращою, ніж в інших подібних виробників.

Конкуренція — суперництво між виробниками за найвигідніші умови виробництва й збуту товарів та отримання найбільших прибутків — спонукала власників мануфактур шукати способи вдосконалення виробництва.

2. ПОЧАТОК ІНДУСТРІАЛЬНОЇ (ПРОМИСЛОВОЇ) РЕВОЛЮЦІЇ

Першою на шлях формування індустріального суспільства стала Англія. Саме тут наприкінці XVII ст. розпочалася індустріальна

(промислова) революція — безпрецендентний технологічний і економічний ривок та соціально-політичні зміни, що забезпечили перехід

Фабрика — промислове виробництво, засноване на використанні машин.

Появі нових механізмів або вдосконаленню існуючих сприяли технічні винаходи й наукові знання. І тут лідером була Англія як найбільший виробник тканин, які користувалися попитом у європейських купців. До того ж удосконалення механізмів відбувалося за «принципом доміно», коли один винахід сприяв пошуку нових технічних рішень.

1. Проаналізуйте ілюстрований ланцюжок технічних винаходів доби початку індустріальної (промислової) революції і поясніть, як поява одного винаходу впливала на розробку інших.

2. Висловте припущення, якими будуть наслідки застосування цих винаходів у господарстві. Як вплинуть винаходи на розвиток торгівлі й інші галузі життя людини?

3. Поміркуйте, чому винахідники звертали увагу на удосконалення транспорту.

Технічні винаходи початку індустріальної (промислової) революції

Прядильна машина (1769 р.) на водяному колесі Річарда Аркрайта підвищила продуктивність праці прядильника в 40 разів.

Фабрика Аркрайта (1771 р.) — перша в історії фабрика. Діяла на основі водяного колеса. Тут одночасно працювали кількасот робітників.

Парова машина (1784 р.) Джеймса Ватта — універсальний тепловий двигун, який дав змогу будувати фабрики незалежно від річок.

Паротяг (1814 р.) Джорджа Стефенсона — революційний транспортний засіб, завдяки якому стало можливим переміщати вантажі й людей швидше й без застосування мускульної сили тварин.

Пароплав (1803 р.) Роберта Фултона — революційний транспортний засіб, яким почали переміщати вантажі й людей морем на великі відстані незалежно від погодних умов.

3. ВПЛИВ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Потреба у виробництві машин для фабрик зумовила виникнення галузі машинобудування. Головними ресурсами для виробництва машин були метал і вугілля. Це сприяло розвиткові металургійного виробництва і видобуванню корисних копалин (кам’яного вугілля як палива й залізної руди як сировини для виготовлення металу).

Часто біля фабрик формувалися нові населені пункти, які із зростанням виробництва й припливом робітників перетворювалися на великі промислові міста-центри. Центр життя нового суспільства остаточно переміщався до міст. Так розпочався процес зростання значення міст у житті суспільства — урбанізація.

Прикладом зростання великого промислового центру є український Донецьк. Історія міста розпочалася у XVII ст., коли на цих землях оселилися українські козаки.

У заснованому в 1779 р. селищі Олександрівка мешкала 341 особа.

На початку XIX ст. на теренах міста з’явилися дрібні шахти для видобування кам’яного вугілля.

У 1869 р. валлієць Джон Юз розпочав будівництво металургійного заводу й селища для робітників Юзівка, названого на честь засновника. Поступово слободи й селища об’єднувалися довкола Юзівки, що перетворювалася на потужний промисловий центр. У травні 1917 р. в селищі Юзівка налічувалося вже 70 тис. мешканців. Сучасний Донецьк — великий промисловий центр України, що виріс із невеличкої слободи Олександрівка й селища Юзівка. До початку російської агресії у 2014 р. тут жило понад 950 тис. осіб.

У ході індустріальної (промислової) революції головну роль у господарському житті суспільства набувала промисловість. Поступово в суспільному виробництві та житті зростала роль підприємців і найманих працівників. Формувалося індустріальне суспільство, у якому провідну роль відігравали підприємці й наймані працівники.

Розуміючи свою вирішальну роль у розвитку суспільства, підприємці й наймані працівники наприкінці XVIII — у XIX ст. розпочали боротьбу за здобуття політичних прав і впливу для себе. Це було потрібно для створення на законодавчому рівні комфортних умов для розвитку промисловості, підприємництва й захисту прав найманих працівників.

Перші спроби науково осмислити економічні процеси здійснив засновник науки економічної теорії Адам Сміт. Він уперше обґрунтував думку, що капіталізм — це порядок, який відповідає природі людини, її прагненню до зростання добробуту. А. Сміт також стверджував, що ринковий механізм

здатен без втручання людини урегулювати економічні відносини виробників і споживачів.

Із книги Адама Сміта «Добробут націй.

Дослідження про природу та причини добробуту націй»

[Людина] переслідує лише власну вигоду, причому в цьому разі, як і в багатьох інших, невидима рука спрямовує її до мети, що зовсім не входила до її намірів... Переслідуючи власні інтереси, людина часто реальніше служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне це робити.

Поясніть думку А. Сміта про те, як підприємець для отримання власної вигоди може діяти в суспільних інтересах.

Упорядкуйте логічну послідовність змін у житті суспільства в умовах індустріальної революції.

Обговоріть у класі результат створення графічного конспекту «Початок індустріальної (промислової) революції: передумови, ознаки, наслідки» (с. 140). Заповнити яку з його складових вам вдалося швидко, а яка мала найбільші складнощі?

Поміркуйте, що або кого Т. Шевченко мав на увазі під словами «молоде... зростаюче дитя». Які суспільно-політичні наслідки індустріальної (промислової) революції згадував Тарас Шевченко у своїй поезії?

Великий Фултон! І великий Ватт! Ваше молоде, не щоднини, а щогодини зростаюче дитя невдовзі поглине батоги, престоли і корони...

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  25. Узагальнення з розділу 4 "Османська ...
Наступна сторінка:   27. Просвітництво^