Інформація про новину
  • Переглядів: 867
  • Дата: 29-09-2021, 11:38
29-09-2021, 11:38

31. Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  30. Міжнародні відносини у Європі у XVIII ...
Наступна сторінка:   32. Практична робота. Європейські держа...

Пригадайте, коли й ким був відкритий Американський континент. Які перші нації (корінні народи) жили в Америці? Дайте визначення понять:

«колонія», «метрополія», «меркантилізм».

1. КОЛОНИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇВ ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ. ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ НАЦІЇ

Після Іспанії, Португалії, Голландії до колонізації Америки приступила Англія.

Але землі Нового Світу навряд чи можна було вважати «вільними» — здавна тут жили корінні народи. Утім, «індіанців» (так називали їх колоністи зі Старого Світу) було відносно небагато. Місця на величезних просторах Америки мало вистачити і їм, і англійським колоністам.

У 1607 р. англійці заснували перше постійне поселення Вірджинія в гирлі річки Джеймс. Згодом уздовж усього узбережжя від іспанської Флориди до Нової Англії виникли незалежні колонії європейських поселенців.

Колоністи користувалися правами англійських громадян, хоча почували себе вільніше вдалині від метрополії.

Усі питання повсякденного життя колоністи вирішували на зборах самі, закладаючи основи демократичних порядків. Майбутнє тут будувалося за взаємною згодою, на засадах рівності, домовленості, самоврядування відповідно до християнських стандартів, а згодом — ідей провідних представників Просвітництва.

Капітан Джон Сміт — один із засновників колонії Вірджинія (гравюра 1624 р.)

Дізнайтеся з додаткових джерел, як історія життя Джона Сміта пов’язана з Україною.

Які з ідей Просвітництва, на вашу думку, були популярними серед американських колоністів?

2. ЗАГОСТРЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ МЕТРОПОЛІЇ І КОЛОНІЙ

Поступово протягом XVIII ст. відносини між Англією і її колоніями в Америці загострювалися. Економічне зростання колоній Англія розглядала як загрозу своєму пануванню, тому намагалася всіляко придушити самостійність підлеглих територій. Поступово колонії перетворювалися на сировинний придаток (постачальника дешевої сировини) метрополії.

До загострення протистояння призвели спроби англійського уряду ввести додаткові грошові збори й мита з колоній. Зокрема, американці чинили опір спробі англійців увести так званий гербовий збір — обов’язок оформляти всі документи на ввезеному з Англії гербовому папері.

Згодом англійський парламент впровадив мито на деякі товари, що ввозилися до колоній. Це спричинило новий вибух невдоволення. Колоністи відмовлялися купувати товари, привезені з метрополії. У відповідь губернатори за допомогою англійських військ розпочали репресії, що призвело до збройних сутичок. Зрештою парламент ліквідував і цей закон, залишивши лише мито на чай.

Виключне право на продаж чаю північноамериканським колоніям було надане Ост-Індській компанії. Її спроба доставити чай в Америку восени 1773 р. стала останньою краплею в конфлікті між англійським урядом і жителями колоній. Бостонський комітет (організація для координації антианглійських виступів) заборонив вивантажувати чай. Упродовж 20 днів американці блокували вивантаження чаю в порту. Зрештою 16 грудня 1773 р. 342 ящики з чаєм були викинуті в море. Ця протестна акція увійшла в історію під назвою «Бостонське чаювання».

Британський прем’єр лорд Норт змушує жінку, що уособлює американські колонії, пити чай попри її волю (політична карикатура на «Нестерпні закони», 1774 р.)

1. Які прийоми використав автор карикатури для того, щоб викликати обурення політикою Британії і співчуття до американських колоній?

2. Як ви думаєте, чи використовують такі прийоми в сучасних політичних карикатурах?

В Англії «Бостонське чаювання» сприйняли як оголошення війни. Окупація колонії Массачусетс військами англійського генерала Хейджа паралізувала економічне життя колонії.

Та американці не відступили. Рішенням Законодавчих зборів Мас-сачусетсу Хейджа звільнили з посади, було створено тимчасовий уряд, прийнято рішення про відмову сплачувати податки на користь Англії та призначено власного скарбничого. Також вирішили скликати континентальний конгрес — збори представників колоній. Конфлікт загострився.

3. ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Зі скликанням континентальних конгресів колоністи фактично стали на шлях відкритої боротьби за незалежність. Перший континентальний конгрес 1774 р. оголосив бойкот англійських товарів. Другий континентальний конгрес (1775-1781 рр.) взяв на себе роль уряду, прийняв рішення про створення спільної армії колоній для боротьби за незалежність. Очолив армію Джордж Вашингтон, який згодом став першим президентом СІЛА (1789-1797 рр.).

Найважливішим рішенням Другого континентального конгресу було прийняття резолюції незалежності, внесеної на розгляд учасником війни за незалежність Генрі Лі.

Авторами Декларації про незалежність були члени «комітету п’яти» в складі Томаса Джефферсона (голова), Роджера Шерма-на, Бенджаміна Франкліна, Джона Адамса, Роберта Р. Лівінгстона.

У тексті Декларації про незалежність вперше було вжито назву нової держави — Сполучені Штати Америки. 4 липня 1776 р. Конгрес ухвалив Декларацію незалежності США.

З Декларації незалежності

Ми вважаємо за очевидні такі істини: всіх людей створено рівними й всі вони наділені від Творця деякими невід’ємними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя. Для забезпечення цих прав установлено серед людей уряди, наділені справедливою владою за згодою керованих. Та якщо ця форма урядування стає згубною для їхніх цілей, то народ має право змінити або ліквідувати її та встановити новий уряд.

1. На які причини проголошення незалежності США вказують автори документа? Знайдіть у тексті параграфа докази на користь справедливості вимог колоній.

2. Чи є принципи Декларації незалежності актуальними сьогодні?

Фрагмент відео «День в історії.

Прийняття Декларації незалежності США» (24 канал. 03.07.2015 р.).

Тривалість 01 хв ЗО с https ://cutt. ly/uv3XySs

1. Який принцип державного устрою вперше був проголошений у Декларації незалежності США?

2. Чи передбачав документ ліквідацію рабства в країні?

Війна давалася колоністам великими зусиллями. Бракувало озброєння, не вдавалося сформувати регулярну армію. У серпні 1776 р. англійські війська вторглися до Нью-Йорка й Філадельфії. Здавалося, що перемоги не досягти. Та на допомогу борцям за незалежність прибували добровольці з Європи. На боці американців виступила Франція, яка, звісно, була зацікавлена в послабленні Англії.

Першу значну перемогу американська армія здобула в битві поблизу Саратоги (штат Нью-Йорк) восени 1777 р. Після цього нову державу визнали Франція, Іспанія, Голландія.

У підсумку в 1781 р. після запеклої кількарічної боротьби американцям удалося домогтися капітуляції основних сил англійців під Йорктауном.

За Версальським договором 3 вересня 1783 р. Англія визнавала незалежність США. Англія поступилася на користь США територією від північного кордону Массачусетсу до південного кордону Джорджії, а на заході — до річки Міссісіпі.

Війна за незалежність британських колоній у Північній Америці.

Утворення США

1. За картою складіть розповідь про перебіг війни за незалежність США.

2. Висловте припущення, як складатимуться відносини між американцями й індіанцями, території розселення яких увійшли до складу США. У додаткових джерелах знайдіть історичні факти на доказ своїх припущень.

4. КОНСТИТУЦІЯ США

Становище новостворених США було складним. Господарство було зруйноване війною і розривом відносин з Англією. Унаслідок гострої економічної кризи загострилися соціальні суперечності й політична боротьба. Поступово назрівало розуміння, що для управління державою потрібна сильна система центральної влади й вибудовування ефективної взаємодії між центральними органами й владою штатів.

Після кількарічних дискусій 17 вересня 1787 р. було ухвалено текст Конституції США, яка діє і донині.

За Конституцією США перетворювалися на сильну федеративну державу. Її суб’єкти — штати зберегли за собою значну частину прав, але головні загальнодержавні функції передавалися Федеральному (центральному) урядові.

1. Уважно розгляньте схему й поясніть, як у державному управлінні США було втілено ідею Шарля Монтеск’є про поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову.

2. Оцініть рівень демократичності політичної системи США.

Для свого часу Конституція США була найбільш передовою і демократичною у світі. У 1791 р. набуло чинності важливе доповнення до Конституції — «Білль про права» (автор Джеймс Медісон). У них проголошувалися свобода зборів, слова, друку, релігії, недоторканність особи, суд присяжних, право кожного американця мати зброю для самозахисту та ін.

1. Назвіть причини й привід війни північноамериканських колоній за незалежність.

2. У чому полягає міжнародне значення Декларації незалежності США та «Білля про права»?

3. Упорядкуйте хронологічну послідовність історії становлення США. Визначте події, які відбулися в Європі й Україні в хронологічних межах даної послідовності. Доповніть таблицю на с. 37.

1. Чи завжди переможна війна сприяє розвитку держави? Які виклики стояли перед США після перемоги у війні за незалежність?

2. Схарактеризуйте особливості Конституції США та її історичне значення.

1. Які ідеї епохи Просвітництва відображено в Декларації незалежності США?

2. У чому полягає історичне значення утворення США?

3. Яків кожній державі, в США з особливою повагою ставляться до державних символів. Чи помічали ви, що кількість зірок і їх розташування на прапорі США іноді відрізняються? Дізнайтеся з додаткових джерел інформації, чому відбувалися ці зміни в прапорі й чому прапор США із 13-ма зірками називають «прапором Бетсі Росо». Які елементи прапора залишаються незмінними? Що вони означають?

4. Як ви думаєте, чим були зумовлені слова англійського монарха, зазначені нижче? Поміркуйте, чому англійський король був зацікавлений у налагодженні відносин із США.

Із звернення англійського короля Георга III до нового посла США Джона Адамса, 1785 р.:

Сер, я був останнім, хто погодився на відокремлення колоній; тепер, коли це сталося, я першим шукатиму приязні Сполучених Штатів як незалежної держави.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  30. Міжнародні відносини у Європі у XVIII ...
Наступна сторінка:   32. Практична робота. Європейські держа...^