Інформація про новину
  • Переглядів: 2244
  • Дата: 6-10-2018, 02:41
6-10-2018, 02:41

Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на тематичних картах. Картографічні методи дослідження

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Джерела знань про регіони та країни св...
Наступна сторінка:   Електронні карти та глобуси. Картогра...

Пригадайте, що таке легенда карти. Яку інформацію вона містить?

СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ. Із власного життєвого досвіду ви знаєте, що ідеально рівної земної поверхні практично не існує. Навіть у великих містах, де люди вирівнюють поверхню, щоб було легше їздити, ходити й будувати, вона залишається нерівною.

Географи називають нерівності земної поверхні рельєфом. Знати про його особливості важливо людям багатьох професій, які користуються у своїй роботі картами, — будівельникам, військовим, туристам тощо. На земній поверхні одна точка розташована вище або нижче за іншу. Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називається відносною висотою.

Поясніть, для чого спеціалістам різних професій та туристам необхідні знання про рельєф.

Ви знаєте, що на фізичних картах стоять точки, біля яких є цифрові позначки — абсолютна висота місцевості. Вона показує, на скільки метрів певна точка земної поверхні лежить вище або нижче від рівня моря. На фізичній карті рельєф зображують за допомогою спеціальних ліній, які називають горизонталями, що з’єднують між собою точки місцевості з однаковою абсолютною висотою.

Поясніть принцип зображення рельєфу горизонталями (мал. 1).

Мал. 1. Зображення рельєфу горизонталями.

Уявіть, що ви вийшли на горбисту місцевість і за допомогою спеціальних приладів почали вимірювати висоту тисяч точок, які потім нанесли на карту й біля кожної підписали їхню висоту над рівнем моря. Такою картою не можна буде користуватися. Тому картографи, залежно від масштабу карти, проводять горизонталі через певну кількість метрів. Наприклад, з’єднують між собою точки з висотами 100, 200, 300 м. Решту точок на карту не наносять. Чим ближче горизонталі розташовані одна до одної, тим крутіший схил.

За допомогою фізичної карти світу зробіть висновки про особливості рельєфу: 1) США в межах Кордильєр; 2) Індії в межах Гімалаїв.

Зеленим кольором на карті позначають рівнини й низовини з висотою над рівнем моря, яка не перевищує 200 м. Місцевість, яка має абсолютну висоту понад 200 м, зафарбовують різними відтінками коричневого кольору. Моря, океани та озера позначають блакитним і синім кольорами різної інтенсивності залежно від їхньої глибини.

Знайдіть на фізичній карті світу шкалу глибин і висот та поясніть принцип її практичного використання.

КАРТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Методи наукового дослідження, у яких географічна карта або група карт виступають моделями об’єктів, що вивчаються, називають картографічними методами досліджень. Географічна карта в цьому випадку є проміжною ланкою між об’єктом дослідження й самим дослідником.

Використання такої картографічної моделі дає змогу досліднику вивчати регіони й країни за спеціальними картами, не виходячи з власного кабінету. При цьому карта як модель дійсності дає можливість досліднику звертати увагу на просторово-терито

ріальні особливості й закономірності поширення об’єктів, явищ і процесів у певному регіоні світу. Використання цього методу передбачає, що з поля зору виключаються другорядні риси, які в реальному житті нерідко виступають на перший план.

За схемою (мал. 2) поясніть принцип дії картографічного методу дослідження.

Картографічний метод дослідження включає: 1) опис карт; 2) побудову на основі картографічних даних графіків, профілів, блок-діаграм тощо; 3) вимірювання за картами та їх математичну обробку.

ВИСНОВКИ

• Для зображення на картах географічних об'єктів, явищ і процесів використовують умовні знаки, пояснення до яких наводяться в легенді карти.

• Для зображення різних явищ на тематичних картах застосовують способи якісного фону, ареалів, значків, знаків руху, діаграм, картодіаграм, картограм, ізоліній, лінійних знаків і точковий.

• На фізичній карті рельєф зображується за допомогою спеціальних ліній — горизонталей, які з'єднують між собою точки місцевості з однаковою абсолютною висотою.

• Картографічні методи дослідження є методами наукового дослідження, у яких географічна карта або група карт виступають моделями об'єктів, що вивчаються. Цей метод дослідження включає: опис карт; побудову на основі картографічних даних графіків, профілів, блок-діаграм; вимірювання за картами та їх математичну обробку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте способи картографічного зображення об'єктів і явищ на тематичних картах.

2. Які картографічні методи дослідження ви використовували під час вивчення географії?

3. Пригадайте, що таке картосхема і картодіаграма, як їх складають і для чого використовують.

4. Оцініть практичне значення карт для пересічної людини.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Джерела знань про регіони та країни св...
Наступна сторінка:   Електронні карти та глобуси. Картогра...^