Інформація про новину
  • Переглядів: 1715
  • Дата: 4-10-2021, 08:15
4-10-2021, 08:15

18. Обмін даними в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Практична робота 7: Створення відеофіл...
Наступна сторінка:   19. Адресація в Інтернеті

Доступ до інформаційних ресурсів мережі інтернет неможливий без організації швидкого та якісного передавання даних. Як це зробити?

Передавання даних в інтернеті

Переважна більшість мереж використовує пакетний принцип обміну повідомленнями. Спеціальні програми поділяють повідомлення на частини — пакети даних, долучають адреси відправника й одержувача та порядковий номер пакета, а потім послідовно передають мережею.

Потім комп’ютер-отримувач збирає пакети даних, об’єднує у правильному порядку й відновлює вихідні дані. Кожний пакет даних передається одним із мільйонів маршрутів. Навіть якщо деякі мережеві комп’ютери й канали зв’язку одночасно вийдуть з ладу, пакети даних дійдуть до одержувача іншим маршрутом.

Далі пакети збираються, вихідні дані відновлюються. Завдяки тому, що ці пакети пронумеровано, це легко зробити, навіть якщо вони дістались адресата в різний час і за різними маршрутами.

Кожен пакет містить інформацію про цілісність даних (контрольна сума). І якщо в пакеті виявляються помилки, комп’ютер-отримувач надсилає комп’ютеру-відправнику запит на повторне передавання саме цього пакета (рис. 18.1).

Протоко/іи передавання даних

Для узгодженого передавання та приймання даних різних типів у комп’ютерних мережах існують мережеві протоколи обміну даними.

Мережевий протокол — це сукупність правил (стандартів) для обміну даними між комп’ютерами.

Розглянемо деякі найвідоміші протоколи та їхнє призначення:

Назва протоколу

Призначення протоколу

TCP

Керування передаванням і цілісністю пакетів даних

IP

Передавання пакетів даних

Ethernet

Стандарт дротових локальних мереж

Wi-Fi

Стандарт бездротових мереж

WAP

Стандарт доступу до мережі з мобільних телефонів

DNS

Перетворення доменних імен на ІР-адреси

FTP

Обмін файлами між комп'ютерами

HTTP

Передавання гіпертексту

POP/SMTP

Отримання/надсилання поштових повідомлень

Основними протоколами інтернету можна вважати TCP і IP, які забезпечують пакетний обмін даними. Розробляє та впроваджує технологічні стандарти міжнародна організація World Wide Web Consortium.

Провайдери

Послугами (службами) інтернету ми можемо цілодобово користуватися завдяки роботі провайдерів (від англ. provider — постачальник).

Провайдер (інтернет-провайдер) — це організація, яка надає доступ до інтернету, а також послуги, пов’язані з ним.

Сервер, який належить провайдеру, є початковою точкою доступу до інтернету. Саме з ним з’єднуються комп’ютери або локальні мережі. Серед основних функцій провайдерів найважливішими є такі:

• забезпечення доступу до інтернету;

• виділення дискового простору для сайтів;

• підтримка роботи поштових скриньок;

• послуги зв’язку з передавання голосових повідомлень тощо. Щоб почати роботу в інтернеті, потрібно:

1) одержати доступ до сервера одного з провайдерів;

2) установити й налаштувати програми-клієнти потрібних служб.

Способи підк/іючення до інтернету

Існують різні способи підключення до інтернету (рис. 18.2).

Наведені способи підключення до інтернету відрізняються принципом роботи, швидкістю передавання даних тощо (рис. 18.3).

Розглянемо наведені способи підключення докладніше.

Комутоване підключення

Комутоване підключення здійснюється з використанням телефонної лінії та модема, що приєднується до комп’ютера. Цей спосіб є найдавнішим. На час встановлення комутованого з’єднання телефонна лінія блокується для голосового зв’язку (див. рис. 18.3, а).

Виділене підключення

Виділене підключення здійснюється через виділений канал зв’язку, який забезпечує постійне з’єднання (кабель, оптичне волокно, радіоканал тощо) із сервером провайдера. Цей спосіб є найпопулярнішим.

Він недешевий, але завдяки великій швидкості передавання дозволяє користувачам обмінюватися великими обсягами даних (див. рис. 18.3, б).

Технологія ADSL

Технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) реалізується з використанням асиметричної цифрової передплатної лінії. Для обміну даними використовується телефонна лінія. Вона залишається доступною під час високошвидкісного доступу до інтернету.

Технологія Wi-Fi

Технологія Wi-Fi — стандарт бездротового зв’язку. Її ядром є так звана точка доступу, підключена до мережі. Щоб з’єднатися з точкою доступу, власнику ноутбука або мобільного пристрою із Wi-Fi-адаптером потрібно просто потрапити в радіус її дії (50-100 метрів).

Існують й інші способи підключення до інтернету, наприклад за допомогою супутникової антени (див. рис. 18.3, б).

Підключення за допомогою мобільного пристрою

Популярним є підключення за допомогою мобільного пристрою: телефону чи модема. Такий доступ обмежений територією, на якій провайдер створив покриття. Існує вже кілька поколінь мобільного зв’язку (рис. 18.4). Найпоширенішими є стандарти 3G і 4G.

Наприкінці 2020 року Китай запустив у космос перший у світі супутник для експериментів із технологією зв’язку 6G, яка використовуватиме високочастотні хвилі терагерцового діапазону.

Швидкість обміну даними мережею 5G в десятки разів перевищує можливості 4G. Стандарти, що розробляються для мережі 6G, у тисячі разів перевищуватимуть показники 5G (рис 18.5).

Завантаження мережею 6G 100-годинного відеоматеріалу найвищої якості займатиме менше від секунди.

Питання для самоперевірки

1. Опишіть пакетний принцип передавання даних.

2. Що таке мережевий протокол?

3. Назвіть кілька мережевих протоколів. Яке їхнє призначення?

4. Назвіть основні функції провайдера.

5. Опишіть способи підключення до інтернету.

6. Як реалізується технологія ADSL; технологія Wi-Fi?

Вправа і8

Визначити параметри підключення до інтернету: спосіб підключення, провайдера, IP-адресу та швидкість обміну даними.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Визначте спосіб підключення вашої локальної мережі до інтернету та запишіть у створений документ.

3) Відкрийте один із сайтів для визначення параметрів підключення до інтернету (наприклад, www.speedtest.net;2ip.ua тощо). З’ясуйте назву вашого провайдера і запишіть у документ.

4) Визначте IP-адресу вашого комп’ютера та запишіть у документ.

5) Визначте швидкість приймання та передавання даних в інтер-неті вашим комп’ютером та запишіть у документ.

6) Збережіть файл із назвою Вправа 18. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 18 із автоматичною перевіркою результату.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 
Попередня сторінка:  Практична робота 7: Створення відеофіл...
Наступна сторінка:   19. Адресація в Інтернеті^