Інформація про новину
  • Переглядів: 889
  • Дата: 4-10-2021, 08:16
4-10-2021, 08:16

19. Адресація в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  18. Обмін даними в Інтернеті
Наступна сторінка:   20. Створення сайтів

Призначенням будь-якої мережі є доступ до віддалених інформаційних, апаратних і програмних ресурсів і спільне їх використання.

Призначення і структура інтернету

Інтернет об’єднує окремі комп’ютери та локальні мережі в усьому світі. Розглянемо структуру інтернету, наведену на рис. 19.1.

Основу мережі інтернет складають сервери, з’єднані між собою лініями (каналами) зв’язку. Клієнти можуть перебувати на значній відстані від сервера і з’єднуватися з ним різними каналами зв’язку.

Для узгодженої взаємодії усіх зазначених складових структури інтернету потрібна певна система адресації.

ІР-адреса

Згадаємо, що ІР-адреса — це ідентифікаційний номер комп’ютера в мережі. Як і в локальній мережі, ІР-адреса комп’ютера в інтернеті створюється за протоколом IPv4 і складається з чотирьох десяткових чисел від 0 до 255, розділених крапками. Наприклад, 78.111.176.233.

З часом з’ясувалося, що кількості комбінацій чотирьох чисел (4,2 млрд) для потреб адресації недостатньо. Починаючи від 2008 року

запроваджено протокол IPv6, за яким IP-адреса записується вісьмома шістнадцятковими числами, розділеними двокрапками. Наприклад:

Це еквівалентно 16 десятковим числам від 0 до 255 і збільшує кількість можливих адрес до 3,4 • 1038 (близько 340 секстильйонів).

Комп’ютер у мережі може мати статичну (постійну) або динамічну (тимчасову) IP-адресу. Статичну IP-адресу мають усі сервери, щоб комп’ютери мережі «знали», де шукати інформацію, а динамічну IP-адресу комп’ютер отримує щоразу в процесі тимчасового з’єднання.

Доменне ім'я

IP-адреси складно запам’ятати, тому використовують доменні імена. Доменне ім'я — це текстова адреса комп’ютера в інтернеті.

Домен (від англ. domain — територія, область, сфера) — це певна зона в системі доменних імен, виділена власникові домену (країні, міжнародній організації, регіону, юридичній або фізичній особі) для забезпечення доступу через інтернет до певної інформації.

Доменне ім’я складається з кількох частин (назв доменів), розділених крапками. Домен, назву якого зазначено праворуч, називають доменом першого (або верхнього) рівня (рис. 19.2).

Домени першого рівня бувають організаційні (спільного користування) та національні (домени держав) (рис. 19.3).

Ліворуч від домену першого рівня зазначається домен другого рівня (він є ресурсом домену першого рівня) і так далі — до домену четвертого (або нижнього) рівня, який є ресурсом домену третього рівня.

Кожному доменному імені відповідає певна IP-адреса. Але комп’ютеру з певною IP-адресою може відповідати кілька доменних імен. Перетворення доменного імені на IP-адресу здійснюють DNS-сервери (Domain Name Service — служба доменних імен).

URL

Щоб отримати інформаційні матеріали з інтернету, лише адреси сервера недостатньо. Потрібна також адреса ресурсу із зазначенням протоколу й унікального шляху до нього. Таку адресу називають уніфікованим вказівником на ресурс — URL (Uniform Resource Locator).

URL — це стандартизована адреса ресурсу в інтернеті (документа, відео, вебсторінки, зображення тощо).

URL зазвичай складається з трьох частин:

1) назви протоколу обміну даними (http, https, ftp та ін.);

2) доменного імені або IP-адреси сервера, де зберігається файл;

3) шляху до файлу на сервері.

Адреса вебсторінки може мати такий вигляд:

В адресному рядку браузера назву протоколу в адресі вебсторінки, наприклад https, зазначати не обов’язково.

На багатьох сайтах вебсторінки генеруються динамічно за запитами на основі певних даних.

Динамічний URL може мати такий вигляд:

ОС Windows має вбудовані засоби для перегляду вебсторінок. Якщо в адресному рядку вікна папки набрати URL веб-сторінки та натиснути клавішу Enter, то ця вебсторінка відкриється для перегляду у вікні браузера.

Питання для самоперевірки

1. Що входить до апаратної і програмної складових інтернету?

2. Що таке IP-адреса? Що таке протокол IPv4; протокол IPv6?

3. Чим відрізняються постійна та динамічна ІР-адреси?

4. Що таке доменне ім’я? У чому зручність використання доменних імен?

5. Назвіть кілька прикладів доменів першого рівня.

6. Що таке URL? Яке призначення URL?

Вправа 19

Визначити тип наданої провайдером IP-адреси (постійна чи тимчасова адреса) та складові URL інтернет-ресурсу.

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Визначте IP-адресу вашого комп’ютера на спеціалізованому сайті (

www.speedtest.net

; 2ip.ua тощо).

Запишіть у створений документ.

3) Порівняйте щойно визначену IP-адресу з адресою, яку було визначено раніше на цьому комп’ютері у вправі 18.

Зробіть висновок щодо того, чи змінилася надана провайдером IP-адреса, чи є вона постійною, і запишіть у документ.

4) Знайдіть в інтернеті відомості про те, які символи є обов’язковими складовими великого Державного Герба України.

Знайдіть і скопіюйте один із ескізів Державного Герба України.

5) Відкрийте сторінку зі знайденим ескізом.

Запишіть до текстового документа URL ресурсу та поясніть його складові: протокол, ім’я сервера, шлях до файлу.

6) Збережіть файл із назвою Вправа 19 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 19 із автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 
Попередня сторінка:  18. Обмін даними в Інтернеті
Наступна сторінка:   20. Створення сайтів^