Інформація про новину
  • Переглядів: 1293
  • Дата: 6-10-2018, 02:41
6-10-2018, 02:41

Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Способи картографічного зображення о...
Наступна сторінка:   Країни, держави, території та акваторі...

Чи користуєтеся ви картографічними джерелами під час роботи в мережі Інтернет? Якими саме і з якою метою?

ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ ТА ГЛОБУСИ. Електронні карти та глобуси є цифровими картографічними моделями, які пристосовані до відображення на моніторах комп’ютерів. Вони належать до динамічних моделей, які можуть бути як аналогами звичайних географічних карт, так і навігаційними системами. Сьогодні майже всі карти, атласи, аеро- і космічні знімки викладені в мережі Інтернет і є загальнодоступними. Зростає й кількість супутників Землі, які постійно сканують її поверхню. Цю інформацію також розміщують в Інтернеті.

Скористайтеся електронними картами google. com/maps для отримання інформації про населений пункт, у якому ви живете. Чи достатньо інформації вони містять?

КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА. Географічна інформація використовується повсюдно: у наукових дослідженнях, господарстві та повсякденному житті людини. Вона необхідна під час планування й прогнозування всіх сфер суспільного життя та розвитку. У щоденному житті ми постійно користуємося картографічною інформацією. Нас кожного дня цікавлять температура повітря, наявність опадів тощо. Ми чуємо про землетруси й цунамі, торнадо і виверження вулканів. Нас хвилюють рівень забруднення повітря й поширення радіації після аварій на ядерних об’єктах тощо (мал. 1).

Назвіть випадки з власного життя, коли вам або вашим близьким була потрібна картографічна інформація.

Першим прикладом географічного та картографічного аналізу інформації вважають роботу лікаря з Лондона Джона Сноу. Він у 1864 р. використав карту, на якій позначав випадки смерті від холери для визначення джерел інфекції.

Збирання, накопичення і зберігання географічної інформації в електронному вигляді дає змогу використовувати її в найрізноманітніших формах. Однією з найпоширеніших є виведення географічних карт різного змісту на екран комп’ютера або планшета, а також на принтер для отримання їх паперових варіантів.

Вам відомо, що географічні інформаційні системи (ГІС) — це автоматизовані комп’ютерні системи, призначені для збирання, зберігання, обробки, аналізу та візуалізації (подання) інформації у вигляді тексту, карт, таблиць, графіків тощо. Інформація в таких базах накопичується швидко й надходить з усього світу із різних джерел: дані стаціонарних та експедиційних досліджень нашої планети, космічний моніторинг Землі, матеріали статистичних довідників, навчальних підручників і посібників, географічні карти, плани й картосхеми, дані аерофотозйомки тощо.

Головним завданням ГІС є впорядкування й систематизація величезного обсягу інформації для подальшого використання її за допомогою відповідних комп’ютерних програм спеціалістами різних професій.

У процесі свого розвитку суспільство постійно вимагає нової, більш сучасної географічної інформації. Країни, які інтенсивно

освоюють нові землі, наприклад Бразилія, мають потребу в сучасних топографічних картах, даних космічного моніторингу, реєстру природних умов і ресурсів. Швидкий економічний розвиток та інтенсивне будівництво міст і господарських об’єктів зумовлюють необхідність великих обсягів інформації для складання відповідних планів і проектів. Через поширення екологічних проблем та глобальне потепління постійно використовуються дані глобального моніторингу довкілля. Усе це потребує чіткої класифікації окремих підрозділів ГІС: кліматичних, екологічних, ресурсних, рекреаційно-туристичних, лісогосподарських, військових.

У сучасних географічних дослідженнях велике значення мають глобальні супутникові навігаційні системи GPS, GALILEO, SBAS, GBAS, ГЛОНАСС, які складаються з мережі штучних супутників Землі й наземного обладнання. За допомогою цих систем визначають місце перебування об’єктів земної поверхні в географічній системі координат, точний час подій, напрямки

і швидкість переміщення об’єктів на території, в акваторії та повітряному просторі.

Ці навігаційні системи мають міліметрову точність у глобальному вимірі. Тому вони використовуються для фундаментальних і детальних прикладних наукових досліджень, побудови цифрових географічних карт і кадастрів природних ресурсів тощо. Провідну роль глобальні супутникові навігаційні системи відіграють у навігації, тобто в керуванні авіаційними, морськими та наземними транспортними засобами, та здійсненні контролю за їх переміщенням у будь-якій точці нашої планети.

Скористайтеся однією з указаних глобальних супутникових навігаційних систем. Оцініть її доступність та практичне значення.

Поверхню Землі час від часу закривають хмари, що ускладнює її моніторинг. Тому все частіше використовуються безпілотні літальні апарати з найсучаснішими приладами дистанційного вивчення довкілля. Застосовують їх і під час воєнних дій та навчань.

висновки

• Електронні карти та глобуси — це цифрові картографічні моделі, аналоги звичайних географічних карт або навігаційних систем.

• Електронне збирання, накопичення й зберігання географічної інформації' створює передумови для її постійного використання в різних формах.

• ГІС — це автоматизовані комп'ютерні системи збирання, зберігання, обробки, аналізу та візуалізації інформації у вигляді тексту, карт, таблиць, графіків тощо. їх головним завданням є впорядкування та систематизація географічної інформації для подальшого використання її спеціалістами різних професій.

• Глобальні супутникові навігаційні системи складаються з мережі штучних супутників Землі та наземного обладнання. За їх допомогою визначають місце перебування об'єктів земної поверхні в географічній системі координат, напрямки та швидкість переміщення об'єктів у просторі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке електронні карти та глобуси, що є їхнім прототипом.

2. Як ви вважаєте, що сьогодні є більш зручним у використанні — паперові картографічні носії чи їх електронні варіанти? Наведіть аргументи.

3. Назвіть та поясніть основні завдання сучасних ГІС.

4. Охарактеризуйте складові глобальних супутникових навігаційних систем.

5. Спрогнозуйте подальший розвиток ГІС-технологій та систем і перспективи їх практичного використання.

Практична робота 1. Створення тематичної карти умовної території з використанням різних способів картографічного зображення

1. Доберіть різноманітну інформацію про певну територію (ваш населений пункт, навчальний заклад, клас).

2. Зробіть класифікацію цієї інформації та відберіть ту її частину, яку можна зобразити графічно за допомогою системи умовних знаків.

3. Розробіть власну систему умовних знаків, використовуючи при цьому загальноприйняті позначення.

4. Створіть тематичну карту вибраної вами території, використовуючи різні способи картографічного зображення.

5. Зробіть висновки.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Способи картографічного зображення о...
Наступна сторінка:   Країни, держави, території та акваторі...^