Інформація про новину
  • Переглядів: 1634
  • Дата: 4-10-2021, 08:28
4-10-2021, 08:28

32. Математичні функції в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  31. Величини. Числові типи даних в Python
Наступна сторінка:   33. Рядковий тип даних в Python

У мові Python для розв’язування математичних задач існують вбудовані (стандартні) функції. їх можна використовувати без підключення модулів. Розглянемо таблицю:

Доступ до математичних функцій надає модуль math: from math import*

Розглянемо деякі функції модуля math:

По мірі вивчення математики ви зможете відшукати в модулі math знайомі функції.

Випадкові чис/іа

Ви вже застосовували випадкові числа для створення ігрових або тестових програм. Згадаємо: щоб отримати випадкове число, необхідно завантажити модуль random:

Щоб отримати випадкове число, слід викликати одну з функцій: randint(x1, х2) — ціле з діапазону від

дробове

з проміжку від 0.0 до 1.0. Дробові числа з інших діапазонів отримують за допомогою математичних операцій:

Звичайні дроби

Можливості Python не обмежуються цілими числами та десятковими дробами. Можна запрограмувати дії над звичайними дробами. Щоб почати використовувати ці дроби, слід імпортувати модуль fractions: from fractions import*

Для створення об’єкта класу Fraction, слід передати конструктору класу два цілі числа: значення чисельника та знаменника дробу.

Створимо об’єкт класу Fraction, значення якого дорівнює

Python не дозволить створити дріб із нульовим знаменником:

Значення чисельника об’єкта х зберігається в атрибуті x.numerator, знаменника — в атрибуті x.denominator:

Із дробами можна виконувати прості арифметичні дії, в результаті яких створюється об’єкт класу Fraction. Дроби в об’єктах класу Fraction скорочуються автоматично.

Проаналізуйте команди для виконання дій над звичайними дробами й отримані значення змінних (рис. 32.1).

Перетворити звичайний дріб на десятковий можна, скориставшись функцією перетворення типу float():

Python надає можливість перетворити десятковий дріб на звичайний із використанням методу from_float(). Метод приймає число типу float і повертає звичайний дріб (об’єкт класу Fraction); відношення чисельника до знаменника цього дробу наближне до даного значення.

Через особливості двійкового кодування дробових чисел

Таким чином, мова Python забезпечує доступ до найуживаніших математичних функцій, які ви можете використовувати для програмування як завгодно складних математичних обчислень.

Питання для самоперевірки

1. Обчисліть значення, яке повертає функція:

Результат перевірте в консолі Python.

2. Як отримати випадкове дробове число в діапазоні від 0 до 100?

3. Обчисліть значення, яке повертає функція модуля math:

a) sqrt(25); б) factorial©; в) 10*рі.

4. Складіть програму для знаходження значення виразу

для введеного з клавіатури значення х.

5. Якого значення набуває змінна х у результаті виконання операторів:

6. Складіть і випробуйте програму для обчислення гіпотенузи та площі прямокутного трикутника з катетами а і Ь.

Вправа 32

Складіть програму для розв’язування задачі. Задача. На святкуванні дня народження

Християн Матвій з’їв

торта

а Остап

торта. Скільки торта з’їла Хри-

стина, якщо його маса становить masa кг?

1) Завантажте середовище PyCharm.

Створіть Python file із назвою Вправа 32. Завантажте модуль

2) Запишіть оператори введення з клавіатури значень змінних

3) Присвойте змінній z значення частини торта, що залишилась для Христини.

Змінній v присвойте значення маси решти торта.

4) Перетворіть змінну v на тип float. Виведіть отримане значення з трьома десятковими знаками.

5) Запустіть програму з такими даними: Матвій з’їв

торта,

Остап з’їв

торта, а торт важив 1 кг. Скільки з’їла Христина?

6) Створіть точки зупинки в рядку коду з оператором print. Виберіть пункт Debug у меню Run.

Уведіть значення для змінних a, b, с, d, masa.

Проаналізуйте значення всіх змінних на вкладці Debugger в розділі Variables.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 32 із автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 
Попередня сторінка:  31. Величини. Числові типи даних в Python
Наступна сторінка:   33. Рядковий тип даних в Python^