Інформація про новину
  • Переглядів: 560
  • Дата: 4-10-2021, 08:34
4-10-2021, 08:34

Словник термінів з інформатики за 8 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  38. Словники. Віджет Combobox в PyCharm
Наступна сторінка:   31. Кодування аудіо- та відеоданих. Форм...

Адаптер — пристрій, призначений для приєднання до комп’ютера іншого пристрою та керування його роботою.

Архітектура комп’ютера — опис будови комп’ютера та принципів роботи його складових.

Виняток — помилка, яка не є синтаксичною і спричиняє аварійне припинення виконання програми.

Гіпертекст — текст, що містить гіперпосилання — зв’язки з іншими частинами документа або іншими документами чи файлами.

Глибина кольору — кількість бітів, які використовуються для кодування певного кольору пікселя растрового зображення.

Графічний компонент — об’єкт певного класу, що має властивості та методи.

Декодування — перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача.

Дискретизація сигналу — процес кодування неперервного сигналу послідовністю окремих значень його рівня.

Домен — певна зона в системі доменних імен, виділена власникові домену з метою забезпечення доступу через інтернет до інформації, що належить власникові домену.

Доменне ім’я — текстова адреса комп’ютера в інтернеті.

Захоплення відео — процес перетворення відеосигналу із зовнішнього пристрою в цифровий формат і запису у відеофайл.

Захоплення звуку — процес перетворення звукового сигналу із зовнішніх джерел у цифровий формат і запису в аудіофайл.

Значення — характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі опрацювання інформації.

Клас — опис об’єктів певного типу.

Кліп — відео- або аудіофрагмент, розташований на доріжці монтажного столу.

Код — набір символів або сигналів і правил їх використання для кодування повідомлень.

Кодування — процес перетворення повідомлення в зручну для передавання, опрацювання та зберігання форму.

Колонтитул — повідомлення, яке розміщується у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа.

Конвертер — програма, яка дозволяє перекодувати медіафайли в потрібний формат.

Мережевий протокол — сукупність правил (стандартів) для обміну даними між комп’ютерами.

Метод — фрагмент програмного коду, який вбудований в об’єкт і передбачає виконання деяких дій із ним.

Методи класів — функції, що призначені для змінювання властивостей об’єктів — екземплярів цих класів.

Мультимедіа — комбінування в одному інформаційному продукті різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, відео, з можливістю її інтерактивного використання.

Наслідування — це можливість створення нового класу (нащадка) на базі вже наявного (базового).

Подія — зовнішній вплив на елемент керування, на який цей елемент може реагувати.

Провайдер — організація, яка надає послуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі інтернет.

Проект — це набір файлів, необхідних для створення програми в ІСР.

Розділ — структурна складова документа зі сталими налаштуваннями Word, яка завершується недрукованим символом розриву розділу.

Стиль — іменована сукупність параметрів форматування об’єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд.

Структура документа — ієрархічна схема розміщення складових документа.

Тег — записана в кутових дужках о позначка мови HTML, яку опрацьовує браузер.

Титри — написи, які з’являються на початку або наприкінці ві-деофільму, на певному відеофрагменті або зображенні тощо.

Транслятор — програма, яка перекладає програму з мови програмування високого рівня на мову машинних кодів.

Функція — пойменований блок програмного коду, до якого можна звернутися з будь-якого місця програми необхідну кількість разів.

Хостинг — можливість використання дискового простору сервера, постійно під’єднаного до мережі, для розміщення, функціонування та обслуговування сайтів, файлових сховищ, електронної пошти тощо.

Шаблон — документ, який зберігається у файлі особливого формату та використовується як основа для створення нових документів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 
Попередня сторінка:  38. Словники. Віджет Combobox в PyCharm
Наступна сторінка:   31. Кодування аудіо- та відеоданих. Форм...^