Інформація про новину
  • Переглядів: 960
  • Дата: 6-10-2021, 18:21
6-10-2021, 18:21

35. Поняття мови програмування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  34. Розміщення відео- та аудіофайлів в І...
Наступна сторінка:   36. Знайомство з середовищем програмув...

35.1.

ПОНЯТТЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

У даній темі ми розпочинаємо вивчення основ програмування. Вивчаючи мову програмування, ви зможете в майбутньому навчитися складати програми, що прискорюють обробку інформації в будь-яких галузях, і, в подальшому, оволодіти професією програміста/програ-містки.

Обробляючи інформацію за допомогою програмного засобу, користувач може самостійно виконати послідовність дій, а може записати цю послідовність дій на мові, «зрозумілій» комп’ютеру, та надати вказівку щодо її виконання. Таку мову ще називають мовою програмування.

Мова програмування — формалізована мова для запису алгоритмів, призначених для виконання за допомогою комп’ютера.

Мова програмування (як і будь-яка інша мова) має три складові: алфавіт, синтаксис і семантику.

Алфавіт — фіксований для даної мови набір символів (літери, цифри, спеціальні символи).

Синтаксис — набір правил, що встановлюють, які комбінації символів є осмисленими реченнями на цій мові.

Семантика — визначає смислове значення речень у мові.

35.2.

СИСТЕМА ПРОГРАМУВАННЯ

Для створення програми, «зрозумілої» комп’ютеру, потрібний комплекс програмних засобів, який називають системою програмування.

Система програмування — система для створення та редагування програм певною мовою програмування.

Основні програми, що мають входити в систему програмування:

• текстовий редактор (для написання програми);

• транслятор (для перетворення програми в машинний код);

• засоби автоматизації (вбудовані команди, бібліотеки тощо);

• налагоджувач (для перевірки та виправлення помилок програми).

З поняттям текстового редактора ви вже ознайомлені. Розглянемо, що таке транслятор та які види трансляторів можуть бути використані в системі програмування.

Оскільки комп’ютер має можливість обробляти інформацію, подану лише у двійковому коді, то має існувати спеціальна програма, що перекладає зрозумілі для людини символи в символи, зрозумілі машинам.

Транслятор — це програмний засіб, що здійснює перетворення програми з однієї мови програмування в програму на іншій мові програмування.

Транслятори бувають двох видів: інтерпретатори та компілятори.

Інтерпретатор перетворює та виконує програму по рядках, а компілятор читає програму цілком і перекладає її в машинний код, який потім і виконується.

35.3.

СУЧАСНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Ми розібралися з вами, що таке мова програмування. Насправді мов програмування існує дуже багато. До того ж вони мають різне призначення.

Найбільшої популяності на сьогоднішній день набули такі мови програмування, як javascript, PHR C+ + , Python. Велику популярність мають також мови С#, Go, Swift,

Rust, Kotlin тощо.

У цьому уроці ми розпочали ознайомлення із найцікавішим, але і з найважчим розділом інформатики — програмуванням. На наступних уроках ви будете вивчати мову програмування Python, що є сучасною мовою програмування високого рівня.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке мова програмування?

2. Що таке система програмування? Назвіть її складові.

3. Що таке транслятор? Назвіть види трансляторів.

4. Які вам відомі сучасні мови програмування? Яке їхнє основне призначення?

Питання для роздумів

1*. Що робить програміст; тестувальник?

2*. Чому існує така велика кількість мов програмування?

Завдання для досліджень

1*. Підготуйте провідомлення про будь-яку мову програмування (засновник мови, з якою метою створювалася мова, яке має призначення тощо).

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  34. Розміщення відео- та аудіофайлів в І...
Наступна сторінка:   36. Знайомство з середовищем програмув...^