Інформація про новину
  • Переглядів: 690
  • Дата: 6-10-2021, 18:22
6-10-2021, 18:22

37. Типи даних у програмуванні. Присвоєння значень величинам в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  36. Знайомство з середовищем програмув...
Наступна сторінка:   38. Використання арифметичних операцій...

37.1.

АЛФАВІТ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Вам уже відомо, що однією зі складових мови програмування є алфавіт. До алфавіту мови програмування Python входять:

• латинські літери від а до z та від А до Z;

• цифри від 0 до 9;

• спеціальні символи ( + ,-,*,/ тощо);

• зарезервовані (службові слова):

37.2.

ПОНЯТТЯ ВЕЛИЧИНИ

Об’єкти, над якими виконуються певні операції в середовищі Python, прийнято називати величинами. Величини характеризуються іменем, типом і значенням.

Для запису імен величин використовують правила:

• першим символом в імені має бути літера або символ підкреслення;

• ім’я може складатися з букв, цифр та символу підкреслення «_»;

• ім’я має бути унікальним і не збігатися з ключовими словами — такими як if, print, for тощо;

• ім’я не може містити пробілів;

• однакові імена в різних регістрах сприймаються програмою, як різні імена (тобто, імена величин А1 та а1 є різними іменами).

У редакторі IDLE правильні імена змінних відображені чорним кольором. Якщо ім’я змінної є іншого кольору, його потрібно змінити.

Величини можуть бути різних типів. Залежно від того, який тип має величина, для неї виділяється певний обсяг у байтах на ділянці пам’яті. У таблиці 37.1. представлено основні типи величин, що використовуються при створенні програм.

Таблиця 37.1. Типи величин

Зверніть увагу, що для розділення цілої та дробової частин у Python використовується крапка, а не кома.

Зауважимо, що в більшості мов програмування тип величин необхідно оголошувати перед їхнім використанням. У мові Python цього

робити не потрібно, оскільки у ній використовується динамічна типізація змінних. Це означає, що у процесі присвоєння змінним значень їхній тип визначається автоматично.

Величини, які під час виконання програми можуть набувати різних значень, називають змінними. Надання змінній деякого значення називається командою присвоєння.

У мові Python присвоєння позначають знаком «дорівнює» і змінні створюються при першому присвоєнні їм значень. Загальний вигляд команди присвоєння є таким:

При присвоєнні ліва частина завжди є іменем змінної, а права — значенням або виразом. Змінні корисні тим, що вони зберігають дані, які потім можна використати у програмі.

Розглянемо приклади надання значень змінним.

В одному рядку можна присвоїти однакові значення кільком змінним, наприклад, а=Ь=с=5.

Також одним оператором присвоєння можна присвоїти різні значення. В цьому випадку змінні та їхні значення відокремлюють кома-ми, наприклад: а,Ь,с=і,2.,3.

Якщо тип об’єкта, який програма самостійно визначила, не влаштовує програміста, можна скористатися функціями перетворення одного типу даних на інший, що представлені в таблиці 37.2.

Таблиця 37.2. Функції перетворення типів об’єкта

37.3.

УВЕДЕННЯ ЗНАЧЕНЬ КОРИСТУВАЧЕМ

Ми розглянули з вами присвоєння значень змінним безпосередньо з допомогою програмного коду, але значення змінним може надавати і користувач програми. Зробити це можна з допомогою функції input(). Загальний вигляд надання змінній значення, введеного користувачем, є таким:

Наприклад, для надання змінній а деякого числа можна скористатися наступною командою:

Тут а — це змінна, а в лапках записано запрошення.

Після виконання цього програмного коду у вікні IDLE з’явиться запрошення, і програма буде очікувати введення значення користувачем.

Розглянемо приклад програмного коду, з допомогою якого введене користувачем число збільшувалося б у 3 рази.

1. У вікні IDLE створіть новий файл та введіть код:

2. Запустіть файл на виконання. В результаті має з’явитися запрошення для введення числа.

3. Уведіть, наприклад, число 7.

4. Натисніть Enter. В результаті як відповідь ви маєте одержати 777.

Чому 777, а не 21? Це відбувається тому, що програма не додає числа, а записує поряд три рази. Чому так відбувається?

Уведене користувачем значення за умовчанням сприймається програмою як об’єкт текстового типу. Аби програма сприймала значення як число слід скористатися функцією int або float, що перетворює текстовий тип на числовий. У даному випадку більше підійде функція int. Отже, код, який ми маємо ввести, буде мати наступний вигляд:

5. Змініть програмний код, додавши функцію int.

6. Запустіть програму.

7. Після запрошення програми введіть число 7.

8. Натисніть Enter. В результаті ви маєте одержати число 21.

ВПРАВА 37

Завдання. Створіть програму додавання двох чисел, уведених користувачем.

1. Створіть новий файл в середовищі Python IDLE.

2. Введіть команду для введення першого числа:

3. Скопіюйте введену команду нижче та змініть її відповідним чином:

4. Уведіть команду обчислення суми двох чисел:

5. Додайте команду виведення результату обчислень:

6. Збережіть програму з іменем Вправа_37.ру.

7. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке величина? Чим вона характеризується?

2. Які правила запису імен величин?

3. Назвіть основні типи величин.

4. Що таке змінна?

5. Опишіть порядок виконання оператора присвоєння. Наведіть приклади команд присвоєння.

6. За допомогою яких функцій можна переводити змінні одного типу на інший?

7. З допомогою якої функції можна ввести значення змінної користувачем? Який синтаксис цієї функції?

Питання для роздумів

1*. Чи обмежена кількість змінних у програмі?

2*. Запишіть оператор присвоєння для збільшення змінної а у 2 рази; зменшення змінної b у 2 рази.

Завдання для досліджень

1*. Визначте, які ще типи змінних використовують у середовищі програмування. З’ясуйте їхні допустимі значення.

2*. Що відбуватиметься, якщо функцію input використати без запрошення?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  36. Знайомство з середовищем програмув...
Наступна сторінка:   38. Використання арифметичних операцій...^