Інформація про новину
  • Переглядів: 2278
  • Дата: 6-10-2021, 18:22
6-10-2021, 18:22

38. Використання арифметичних операцій в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  37. Типи даних у програмуванні. Присвоє...
Наступна сторінка:   39. Розв'язування задач з арифметичним...

38.1.

АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ

Часто при обробці даних використовують числові величини цілого та дійсного типів. Щоб описати дії з числовими даними, використовують арифметичні вирази. Вони дають змогу використовувати різноманітні математичні формули. Користувач самостійно створює арифметичні вирази, комбінуючи числа, змінні, функції та поєднуючи їх із символами арифметичних операцій. Арифметичні операції та їхній пріоритет представлені в таблиці 38.1.

Таблиця 38.1. Арифметичні операції

Вирази, що використовують арифметичні операції, записують в один рядок, розставляючи дужки з урахуванням пріоритету виконання операцій. Наприклад, для запису в мові Python виразу

слід скористатися таким програмним кодом:

Зверніть увагу, якщо в арифметичній операції беруть участь цілі числа, то результатом обчислення буде завжди ціле число. Виключенням тут є лише звичайна дія ділення. Результатом дії ділення буде завжди дійсне число. Так, наприклад, 4/2 = 2.0.

Якщо ж при виконанні арифметичної операції одне число є цілим, а друге — дійсним, то спочатку ціле число буде перетворено на дійсний тип, а потім буде здійснюватися операція над дійсними числами. Звичайно, результат у цьому випадку буде дійсним числом.

38.2.

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ

Розглянемо використання арифметичних виразів, розв’язавши таку задачу на обчислення.

Задача. Дано сторони прямокутника а і Ь. Обчислити площу та периметр прямокутника.

Створюючи програми, які потребують обчислень, бажано дотримуватися певної послідовності дій, що буде представлена при виконанні цього завдання. В залежності від складності розв’язання задачі деякі дії можна пропускати.

I. Визначимо вхідні та вихідні дані.

Вхідними даними є значення змінних а та Ь, що є сторонами прямокутника.

Вихідними — значення змінних S та Р, які позначають площу та периметр прямокутника.

II. Визначимо математичну модель розв’язання задачі

(в даному випадку математична модель — це формули, за якими дана задача має бути розв’язана).

III. Створення програмного коду.

1. Уведіть команди для введення значень сторін:

2. Уведіть формули для обчислень:

3. Додайте коди виведення результату:

4. Запустіть програму.

5. Переконайтеся у правильності її виконання. Для цього введіть значення першої сторони — 5, а другої сторони — 6. В результаті ви маєте одержати результат: S = ЗО, Р = 22. Звичайно, для перевірки працездатності більш складних програм одного набору значень не достатньо.

Процес перевірки правильності виконання програми за різних умов і значень називають тестуванням програми.

Зверніть увагу, що в більшості випадків код програми з використанням змінних складається з трьох частин:

• уведення даних;

• обробка даних;

• виведення результату.

В залежності від умови задачі деякі частини можуть бути пропущені.

ВПРАВА 38.1

Завдання. Створіть програму обчислення середнього арифметичного трьох уведених користувачем чисел.

(Формула для обчислення:

ВПРАВА 38.2

Завдання. Створіть програму обчислення об'єму та площі поверхні куба, якщо його ребро дорівнює а.

(Формули для обчислення:

ВПРАВА 38.3

Завдання. Створіть програму розв’язання задачі: «Дівчинка зібрала k кошиків винограду вагою т кг п г у кошику та а кошиків вагою b кг с г у кошику. Обчисліть вагу винограду, що зібрала дівчинка».

Результат виведіть у наступному вигляді:

Дівчинка зібрала 2 кг 230 г винограду.

Контрольні запитання та завдання

1. Які арифметичні операції використовуються у Python? Вкажіть їхні пріоритети.

2. Які формули використовують для спрощення арифметичних операцій?

3. Що таке тестування програми?

4. Яких основних етапів слід дотримуватися при створенні програм на обчислення?

5. З яких основних частин складається програма на обчислення? Чи завжди програма має містити усі ці частини?

Питання для роздумів

1*. Який буде тип результату обчислення виразів:

2*. Як з допомогою арифметичних операцій знайти першу цифру двоцифрового числа; останню цифру будь-якого числа?

Завдання для досліджень

1*. Ураховуючи пріоритет арифметичних операцій, розставте дужки у виразі так, щоб у результаті отримати 10.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  37. Типи даних у програмуванні. Присвоє...
Наступна сторінка:   39. Розв'язування задач з арифметичним...^