Інформація про новину
  • Переглядів: 1165
  • Дата: 6-10-2021, 18:23
6-10-2021, 18:23

39. Розв'язування задач з арифметичними операціями в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  38. Використання арифметичних операцій...
Наступна сторінка:   40. Стандартні математичні функції Python

39.1.

ЗНАХОДЖЕННЯ ЦИФР ЧИСЛА

У програмуванні досить часто розв’язують задачі, в яких необхідно знайти цифри числа. Для цих дій використовують арифметичні операції знаходження цілої частини від ділення (//) та остачі від ділення (%).

Використовуючі ці арифметичні операції, можна вивести формули, що дозволять визначити цифру числа будь-якої розрядності.

У таблиці нижче наведено формули для знаходження різних цифр чисел.

Таблиця 39.1. Знаходження цифр цілого числа a

Необхідно знайти

Вираз

Приклади

Остання цифра числа

Знаходження першої цифри довільного числа

Знаходження другої цифри трицифрового числа

Знаходження другої цифри чотирицифрового числа

Знаходження третьої цифри чотирицифрового числа

ВПРАВА 39.1

Завдання. Створити програму обчислення суми квадратів цифр цілого трицифрового числа.

Так, для даного числа

I. Визначення вхідних та вихідних даних.

Вхідними даними є трицифрове число, позначимо його змінною а.

Вихідними даними буде значення суми квадратів цифр числа, позначимо його змінною S. Для знаходження цифр числа скористаємося проміжними змінними аі, а2, аЗ, що відповідають першій, другій та третій цифрам відповідно.

II. Визначення математичної моделі розв’язання задачі.

III. Створення програмного коду.

За даною математичною моделлю створимо програмний код:

До речі, зверніть увагу на текст, виділений у програмі червоним. Таким чином у коді позначають коментар.

Коментар — це рядок, який не виконується програмою, в Python він починається символом решітки. Може бути записаний як в окремому рядку, так і наприкінці рядка коду. Коментарі використовують для пояснення коду програми або для вилучення з алгоритму виконання програми деякого незавершеного коду.

Уведіть програмний код та запустіть створену програму на виконання. Введіть число 241. В результаті ви маєте одержати 21. Оскільки, 22 + 42 + І2 = = 4 + 16 + 1 = 21.

Контрольні запитання та завдання

1. Як знайти останню цифру числа?

2. Як знайти першу цифру будь-якого числа?

3. Що таке коментар? Коли його використовують?

Питання для роздумів

1*. Для розв’язування яких задач можна використати арифметичні операції цілочисельного ділення?

Завдання для досліджень

1*. Укажіть вирази, за допомогою яких можна визначити цифри п’ятицифрового числа; шестицифрового числа.

2*. Визначте загальну формулу для знаходження другої цифри довільного числа.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  38. Використання арифметичних операцій...
Наступна сторінка:   40. Стандартні математичні функції Python^