Інформація про новину
  • Переглядів: 1610
  • Дата: 6-10-2021, 18:33
6-10-2021, 18:33

44. Вкладені умови. Множинне розгалуження в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  43. Умовні оператори в Python
Наступна сторінка:   45. Налагодження та тестування програм...

44.1.

ВКЛАДЕНІ УМОВНІ ОПЕРАТОРИ

Раніше ми познайомилися з різними формами умовного оператора. Розглянемо випадки, коли у програмах необхідно використати більше ніж одну умову. Це дозволяє здійснити використання вкладених конструкцій умовних операторів.

Отже, вкладені умовні оператори — це умовні оператори, що входять до складу інших умовних операторів.

Так, на рис. 44.1 наведено блок-схе-му одного із можливих випадків вкладеного умовного оператора.

У даному випадку вкладення використовується на гілці у разі невиконання умови. Також воно може бути на гілці після виконання умови або на обох гілках. До того ж у вкладений алгоритм можна також ще додавати умовні оператори. Такій конструкції алгоритму буде відповідати наступний код у Python.

Зверніть увагу, як у даному коді створено відступи. Вкладений умовний оператор після гілки else розташований після відступу праворуч, відповідно його команди розташовані з відступом від службових слів if та else даного оператора. Розглянемо використання вкладених розгалужень при виконанні вправ.

ВПРАВА 44.1

Завдання. Дано значення кута. Визначити, яким він буде: прямим, тупим чи гострим.

Тобто, якщо кут дорівнює 90°, то він буде прямим, більше 90° — тупим, менше 90° — відповідно гострим. Уважаємо, що користувач має ввести значення від 0 до 180 градусів.

При створенні проекту будемо керуватися блок-схемою, представленою на рис. 44.2.

Відповідно до блок-схеми спочатку необхідно ввести значення змінної а, що відповідає значенню кута. Наступний крок алгоритму — це перевірка а = 90. Якщо ця умова виконується, то буде виведено повідомлення, що кут є «прямим», у протилежному випадку розглядається умова а < 90, якщо умова виконується, буде виведено повідомлення, що кут «гострий», у протилежному випадку — повідомлення, що кут є «тупий».

За даною блок-схемою створимо програмний код.

1. Уведіть код уведення значення змінної а.

2. Уведіть умовний оператор.

3. Перевірте роботу програми за умови введення різних значень змінної а. Так, при а = 60 ви маєте одержати повідомлення «гострий», при а = 90 — «прямий», при а = 100 — «тупий».

44.2.

МНОЖИННЕ РОЗГАЛУЖЕННЯ

У математиці, як вам відомо, крім уже розглянутих, є й інші різновиди кутів. Так, кут, величина якого дорівнює 180 градусів, називається розгорнутим. Кут, більший за 180 градусів, але менший від 360 градусів, називають неопуклим, а кут, який дорівнює 360 градусів, називають повним.

Якщо у попередній задачі врахувати ще й ці умови, то ми одержимо досить складну конструкцію програмного коду, що буде містити принаймні ще три вкладення.

Для розв’язання подібних задач краще підійде множинне розгалуження, що у мові Python має таку загальну структуру:

Множинне розгалуження використовують при врахуванні більше ніж однієї умови.

ВПРАВА 44.2

Завдання. Вивести назву кута в залежності від уведених користувачем значень змінної а.

Види кутів від 0 та до 360 градусів:

1. Уведіть код уведення значення змінної а:

2. Уведіть коди умовного оператора. Нижче наведено його початок та кінець. Частину, якої не вистачає, заповніть самостійно, враховуючи вказані у вправі умови.

3. Перевірте роботу даної програми для різних значень змінної а. Так, при введенні значення 180, ви маєте одержати повідомлення, що кут є розгорнутим, для 270 — «неопуклий», для 400 — програма має повідомити, що кут не визначений.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовують вкладені розгалуження?

2. Для чого використовують множинне розгалуження?

Питання для роздумів

1*. Чим відрізняється вкладене розгалуження від множинного?

2*. Чи можна було у вправі 44.1 при створенні програми скористатися множинним розгалуженням?

Завдання для досліджень

1*. Який вид розгалуження (вкладене чи множинне) буде більш раціональним при створенні програми для розв’язання задач? Доведіть це, створивши відповідні програми.

а) Дано номер місяця, визначити, до якої пори року він належить.

б) Дано три додатні числа, визначити, чи можна побудувати трикутник з такими довжинами сторін.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  43. Умовні оператори в Python
Наступна сторінка:   45. Налагодження та тестування програм...^