Інформація про новину
  • Переглядів: 3284
  • Дата: 6-10-2021, 18:34
6-10-2021, 18:34

46. Задачі на знаходження найбільшого та найменшого серед кількох значень

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  45. Налагодження та тестування програм...
Наступна сторінка:   47. Оператор циклу з лічильником в Python

ЗАДАЧА 1

Завдання. Олена купила п зошитів по х гривень, а Ірина — k олівців по у гривень. Вивести вартість дорожчої покупки.

Для розв’язання даної задачі скористаємося наступною блок-схемою.

Тут V1 та V2 — вартості покупок Олени та Ірини відповідно. Після порівняння вартості покупок більше значення присвоюється змінній max.

На основі даної блок-схеми введемо програмний код.

1. Уведіть коди введення вхідних даних.

2. Уведіть формули обчислення вартості.

3. Уведіть умовний оператор, що визначає більше з двох значень.

4. В останньому рядку запишіть команду виведення результату.

5. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання. Вдосконалимо програму таким чином, щоб вона виводила повідомлення про те, вартість чиєї покупки є більшою. Наприклад, «Більшою є вартість покупки, яку здійснила Олена. Вартість покупки 5 грн».

6. Після команди max=Vl додайте команду, в якій змінній тахпате надайте значення "Олена": тах_пате="Олена".

7. Після команди max=V2 додайте команду, в якій змінній тах пате надайте значення "Ірина": max_name="Ірина".

8. Змініть команду виведення результату:

9. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

10. Ще раз запустіть програму та введіть значення: n=2, х=3, к=3, у=2. В результаті ви маєте одержати повідомлення: «Дорожчу покупку здійснила Ірина. Вартість покупки становить 6 грн».

Вдосконалимо програму таким чином, аби при однакових значеннях було виведено повідомлення про це. Тут необхідно скористатися вкладеним розгалуженням.

11. Додайте умову, якщо V1 дорівнює V2, то вивести повідомлення, що вартості покупок є рівними і дорівнюють V1 грн. Весь умовний оператор, що був до цього, перемістіть до гілки else:

12. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ЗАДАЧА 2

Завдання. Ігор, Андрій та Микола змагаються на велосипедах. Ігор подолав шлях за х секунд, Андрій — за у секунд, а Микола — на 5 секунд швидше ніж Андрій. Визначити, хто приїхав перший і за який час він подолав необхідну відстань.

Вхідними даними задачі є значення х — час Ігоря та у — час Андрія. За цими даними можна також визначити час руху Миколи. Він становить z=y - 5. Отже, ми маємо знайти найменше значення з трьох даних. Для знаходження мінімального значення із трьох даних скористаємося блок-схемою.

Спочатку вводимо вхідні дані х, у та z. На наступному кроці порівнюємо спочатку значення двох величин х та у. Менше значення присвоюємо змінній тіп. На наступному кроці перевіряємо, чи буде значення змінної з менше від тіп. Якщо це так, то тіп одержить значення змінної2, в протилежному випадку нічого не виконуємо, адже тіп уже одержало менше із інших двох значень. На останньому кроці виводимо значення змінної тіп — це і буде мінімальне значення з трьох величин. Застосуємо ідею даного алгоритму до розв’язання задачі в середовищі програмування.

1. Уведіть коди для введення вхідних даних.

2. Уведіть код знаходження значення змінної2 — часу, який витратив Микола.

3. Уведіть умовний оператор порівняння значення змінних х та у.

4. Далі знову використайте умовний оператор, порівнюючи значення змінних тіп та 2. 6

5. Додайте команду виведення результату:

6. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання. Введіть х = 10, у = 17. В результаті маєте одержати, що першим подолав відстань Ігор. Спробуйте самостійно підібрати значення, при яких першим мав приїхати Микола; першим мав приїхати Андрій.

Удосконалимо задачу таким чином, щоб у ній також було виведено інформацію про того, хто подолав дистанцію останнім. Звичайно, для цього можна було б дописати у програмі нижче коди для знаходження більшого з трьох значень х,у таз, але ми розглянемо більш раціональний спосіб.

7. Додайте до умовного оператора порівняння змінних* тау команди визначення максимального значення.

8. Додайте команди порівняння максимального значення зі значенням часу Миколи в окремому умовному операторі:

9. Додайте команду виведення максимального значення.

10. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ВПРАВА 46.1

Завдання. Створіть програму розв’язання задачі: «Двоє туристів вирушили у подорож. Перший пройшов відстань а км за х годин, а другий — відстань b км за у годин. Визначте, який турист рухався швидше та вкажіть значення цієї швидкості».

ВПРАВА 46.2

Завдання. Створіть програму розв’язання задачі: «Дано трицифрове число. Визначити найбільшу та найменшу цифри числа».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  45. Налагодження та тестування програм...
Наступна сторінка:   47. Оператор циклу з лічильником в Python^