Інформація про новину
  • Переглядів: 1598
  • Дата: 6-10-2018, 02:44
6-10-2018, 02:44

Територія і кордони держави

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Суверенна держава як цілісна територі...
Наступна сторінка:   Типологічні підходи до вивчення країн...

Якщо ви або ваші знайомі перетинали кордони ЄС, назвіть процедури, які вони при цьому проходили, та документи, що були необхідні.

1 ПОНЯТТЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОРДОНІВ ДЕРЖАВИ.

Територія і кордони держави — це визначена на основі норм міжнародного права частина земної поверхні (суходіл, внутрішня акваторія,

повітряний простір над ними), на яку поширюється її виключний суверенітет. Це означає, що певна відокремлена від інших земна поверхня керується тільки законами цієї держави, яка має виняткове право користуватися цією територією на власний розсуд (див. таблицю).

Таблиця

За даними таблиці розрахуйте густоту населення країн та зробіть висновки.

Територія держави становить необхідну й у більшості випадків достатню матеріальну базу для самого її виникнення, існування та розвитку. Це площинна місткість, що утримує на собі всі об’єкти держави, виникнення якої можливе лише після відокремлення певної території, що є досить складним процесом.

Наведіть приклади країн, які через невеликі розміри території штучно її розширюють. Як саме?

Із позиції міжнародного права найважливішими особливостями державної території є її цілісність і недоторканність. Це основоположний принцип мирного співіснування народів і держав. Міжнародна спільнота визнала неможли

вість використання війни як засобу вирішення територіальних суперечок. Держава, територію якої прагне загарбати інша держава, має законне право на її захист будь-якими засобами. Вона може розраховувати на моральну, матеріальну, військову й правову підтримку світового співтовариства. Зрештою вона може вдатися й до прямих воєнних дій, як, наприклад, під час окупації Іраком території Кувейту (1990 р.).

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про окупацію Іраком території Кувейту та вирішення цієї міжнародної проблеми.

СКЛАД ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОСТОРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ.

Основними просторовими характеристиками території держави є її розміри, конфігурація території та географічне положення. Усі ці особливості мають вплив на місце держави на політичній карті світу. Чим більша територія, тим значніші ресурсні можливості для розвитку країни вона надає. Водночас, якщо ця територія розміщена в екстремальних для життя людей і ведення господарства природних умовах, переваги її згладжуються. Велике значення мають компактність та нерозірваність території держави. Так, територія США складається з трьох несуміжних територій, які значно віддалені одна від одної. Існують і дуже «витягнуті» держави, наприклад Чилі, або держави зі складною конфігурацією — Хорватія. Значною розірваністю території вирізняються держави, розміщені на архіпелагах, — Філіппіни, Індонезія.

Назвіть країни з найбільшою компактністю території; найбільш екстремальними умовами для життя та господарської діяльності населення. Що ви знаєте про рівень розвитку цих держав?

Суходільна територія держави — це її земна поверхня, не вкрита водою морів та озер, а також острови й архіпелаги у відкритому морі, які належать цій державі.

Акваторія держави включає всі води внутрішніх річок та озер, заток і проток (якщо ширина останніх не перевищує 24 морські милі) (мал. 1). Наприклад, Туреччині належать морські протоки Босфор і Дарданелли.

Поясніть геополітичне та економічне значення проток Босфор і Дарданелли для Туреччини, країн-сусідів і тих країн, що мають вихід до Чорного та Середземного морів.

До акваторії держави входять води заток, лиманів, бухт, які історично належать тій чи іншій країні, наприклад Бузький та Дніпровський лимани України. Державі належить і вся товща територіальних вод та надра під їх дном.

Поясніть значення належності надр територіальних вод для економіки окремих країн.

Повітряний простір держави — це розташований над її територією та акваторією шар атмосфери. Польоти літаків інших держав над власною територією кожна країна дозволяє на основі спеціальних міжнародних договорів і має право захищати свій повітряний простір у випадку його порушення всіма доступними їй засобами. Космічні кораблі й супутники вільно пролітають над територіями суверенних держав.

До території певної держави також належать морські, річкові та космічні кораблі, які несуть на собі державні символи (прапор і герб). Це також стосується різних підводних споруд, трубопроводів, кабелів тощо, які прокладені певною країною у відкритому морі чи на його дні, навіть якщо вони розташовані у водах або глибоко на дні виключних економічних зон.

На основі знань з історії розкажіть про історію формування території однієї з держав світу. Назвіть країни, які існували раніше, але втратили в процесі історичного розвитку власну державність і припинили своє існування.

ПОНЯТТЯ ПРО ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ. Державний кордон — це уявна (іноді реальна) лінія на поверхні Землі (суходолі та акваторії) та уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі та надрах. Вона визначає межі держави й відділяє одну територію держави від іншої або від відкритих морів.

Кордони між державами формувалися історично. Це тривалий процес взаємодії двох або більше країн, а іноді навіть цивілізацій. Інколи кордони встановлювалися порівняно швидко, через війну або внаслідок переговорів й укладення відповідних угод. Прикладом можуть бути кордони України. У її межах є «Тра-янові вали», які відокремлювали Римську імперію від причорноморських степів, і «Змієві вали», які кілька тисяч років тому захищали Київ із півдня від степовиків. Після Другої

світової війни та завершення переговорів до України відійшли землі Закарпаття. Проте вона втратила частину своїх земель, які були приєднані до Польщі. У 1954 р. постановою Верховної Ради СРСР до України відійшла Кримська область, а натомість до складу Росії було передано території Таганрога та прилеглих до нього земель.

Знайдіть додаткову інформацію про формування території сучасної України. Підготуйте повідомлення.

Процес становлення кордону будь-якої держави зараз проходить два етапи: делімітацію і демаркацію. Делімітація — договірний процес особливостей проходження кордону на відповідно створеній географічній карті. Демаркація — це встановлення кордону між державами на місцевості.

Державні кордони класифікують за різними ознаками: морфологічні кордони (геометричні, астрономічні), природно-географічні (орографічні, гідрографічні), генетичні (піонерні, реліктові, накладені), функціональні (за історичними умовами та послідовністю виникнення — колоніальні, післявоєнні). Слід зазначити, що «чистих» груп кордонів майже немає. Кордони можуть проходити річками, вершинами гір, бути проведеними по паралелях і меридіанах тощо.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Державний кордон виконує декілька функцій: бар’єрні, контактні та фільтруючі (комунікаційні).

Бар’єрна функція полягає в достатньому відокремленні однієї країни від іншої. При цьому таке відокремлення може бути близьким до абсолютного, наприклад у колишньому СРСР. Тоді кордон був «на замку» та суворо охоронявся по всьому периметру. Максимальною є бар’єрна функція кордону між Південною та Північною Кореєю із суцільною п’ятиметровою стіною, струмом високої напруги тощо. Для більшості сучасних держав характерна м’яка бар’єрна функція відкритих кордонів.

Контактна функція кордону полягає у створенні на межі двох держав спільних природних заповідників, відкритих економічних зон, де прикордонні райони двох або декількох держав стають контактними, постійно поглиблюють двостороннє або багатостороннє співробітництво.

висновки

• Цілісність і недоторканність із погляду міжнародного права є найважливішими особливостями державної території. Це основоположний принцип мирного співіснування народів і держав. Основними просторовими характеристиками території держави є її розміри, конфігурація та географічне положення.

• Державний простір включає територію держави, акваторію й повітряний простір над нею.

• Державний кордон — це уявна (іноді реальна) лінія на поверхні Землі та уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі та надрах.

• Процес становлення кордону будь-якої держави проходить два етапи: делімітацію і демаркацію.

• Державні кордони виконують кілька функцій: бар'єрні, контактні та фільтруючі (комунікаційні).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть зміст поняття «державний кордон». Як формується територія держави?

2. Охарактеризуйте функції державного кордону.

3. За допомогою політичної карти світу визначте особливості конфігурації території окремих країн.

4. Поясніть, що таке державний простір держави. Як він використовується?

5. Поясніть, чому державний кордон може бути як уявною, так і реальною лінією на поверхні Землі. Наведіть приклади.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Суверенна держава як цілісна територі...
Наступна сторінка:   Типологічні підходи до вивчення країн...^