Інформація про новину
  • Переглядів: 856
  • Дата: 6-10-2021, 18:37
6-10-2021, 18:37

50. Вкладені цикли в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  49. Цикли з умовою в Python
Наступна сторінка:   51. Основні поняття об'єктно-орієнтова...

Цикли, так само, як і умовні оператори, можуть бути вкладеними. У цьому випадку розрізняють зовнішній і внутрішній цикли.

Так, на рис. 50.1 наведено приклад програмного коду із вкладеними циклами з умовою. Звичайно, використовувати вкладення можна як для циклів з умовою, так і для циклів з лічильником.

Розглянемо вкладені цикли, виконуючи практичні вправи.

ВПРАВА 50.1

Завдання. Створити програму виведення таблиці множення від 1 до 9. На рис. 50.2 наведено фрагмент виразів, які необхідно вивести.

І. Визначення вхідних та вихідних даних.

У програмі скористаємося лише проміжними змінними, де змінна і буде відповідати першому множнику, а змінна j — другому множнику в дії множення.

II. Алгоритм розв’язання задачі.

Блок-схема розв’язання даної задачі представлена на рис. 50.3.

Змінна і буде змінюватися від 1 до 9 у зовнішньому циклі, відповідно змінна j від 1 до 9 — у внутрішньому. Після одержання значень змінних здійснюється їхнє множення та виведення результату.

III. Створення програмного коду.

1. Запишіть оператор зовнішнього циклу:

2. У тілі зовнішнього циклу запишіть оператор внутрішнього циклу:

3. У тілі внутрішнього циклу запишіть команду виведення виразу:

4. Виконайте роботу програми в покроковому режимі.

a) Натисніть F11. В результаті має здійснитися перехід до першої команди.

b) Відкрийте вікно відображення значень змінних:

Отладка (Налагодження) ► Окна (Вікна) ► Локальньїе (Локальні).

c) Ще раз натисніть F11. В результаті після виконання першої команди змінна і має одержати значення 1.

d) Натисніть F11. В результаті змінна j має одержати значення 1. У вікні виведення має з’явитися вираз 1*1=1.

e) Натисніть F11. В результаті знову має здійснитися перехід до оператора внутрішнього циклу, після його виконання змінна і має залишитися незмінною, а значення змінної,/ має збільшитися на 1, відповідно має бути виведено вираз 1*2=2.

f) Продовжуйте натискати F11. В результаті ви побачите, що значення змінної,/ збільшується на 1. Після досягнення змінною j значення 9, виводиться вираз 1*9=9 і здійснюється перехід до оператора внутрішнього циклу.

д) Оскільки j досягло максимально можливого значення, то після наступного натискання F11 здійснюється перехід до оператора зовнішнього циклу. Після його виконання змінна і одержує значення 2, відповідно після виконання оператора внутрішнього циклу змінна j отримає знову значення 1. Наступні кроки виконання програми будуть призводити до виконання усіх ітерацій внутрішнього циклу, після чого буде здійснено перехід до зовнішнього циклу.

h) Натисніть Shift+F11, в результаті буде виконано останні кроки програми. І у вікні виведення ви отримаєте всю таблицю множення від 1 до 9.

5. Самостійно спробуйте створити програму для цього ж завдання, скориставшись:

• зовнішнім та внутрішнім циклами з умовою;

• зовнішнім циклом з умовою, внутрішнім — з лічильником;

• зовнішнім циклом з лічильником, внутрішнім — з умовою.

ВПРАВА 50.2

Завдання. Створити програму, що виводить трикутник із чисел від 1 До п.

На рис. 50.4 представлено зовнішній вигляд числового трикутника для

71 = 7.

І. Визначення вхідних та вихідних даних.

Вхідні дані: п — кількість рядків числового трикутника. Проміжні змінні: і — номер поточного рядка,./' — порядковий номер числа у рядку. Так, для позначеного у трикутнику числа номер і має значення 4, номерj — 2.

II. Створення програмного коду.

1. У першому рядку запишіть команду введення значення змінної п.

2. Запишіть команду зовнішнього циклу. Оскільки усього має бути п рядків, установіть для і мінімальне значення 1, а максимальне — п + 1.

3. У внутрішньому циклі буде здійснюватися виведення числа у рядок стільки разів, яке значення має змінна і. Отже, лічильник j буде змінюватися від 1 до і + 1. Уведіть команду внутрішнього циклу:

4. У тілі внутрішнього циклу запишіть команду виведення числа з допомогою команди print.

Зверніть увагу на запис цієї команди. Тут і — це число, що необхідно вивести. Щоб після команди print виведення чисел продовжувалося у цьому ж рядку, тут застосовано параметр end=" ". Це означає, що після виведення значення змінної і буде встановлено пробіл і всі записи будуть відбуватися в одному рядку.

5. Але після виведення ряду чисел необхідно здійснити перехід на новий рядок. Для цього, уже в тілі зовнішнього циклу, додайте команду:

Отже, після виконання внутрішнього циклу, що виводить текст у рядок, буде здійснюватися перехід на новий рядок. Ці дії будуть відбуватися доти, доки не буде виведено п рядків чисел.

6. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке вкладені цикли? Наведіть приклади.

2. Які можуть існувати види вкладених циклів?

3. Що таке внутрішній цикл; зовнішній цикл?

Питання для роздумів

1*. Скільки вкладень можуть містити цикли?

2*. Яке значення одержить змінна а в результаті виконання фрагмента програми:

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  49. Цикли з умовою в Python
Наступна сторінка:   51. Основні поняття об'єктно-орієнтова...^